Dne 7. až 8. února 2020 se uskutečnily v pavilonu C Výstaviště Flora a. s. v Olomouci tradiční Květinářské a floristické dny spojené s členskou schůzí Svazu květinářů a floristů ČR.

Úvod patřil odborné přednášce Ing, Petra Nachlingera o pěstování a použití Primula acaulis. Floristické zpracování této nejoblíbenější jarní hrnkové květiny předvedla Bc. Karolína Dlouhá Žáčková a student SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín Libverda, Vlastimil Kucharovič.  Bc. Karolína Žáčková poté převzala z rukou místopředsedkyně SKF ČR pro floristickou sekci, Ing. Kláry Franc Vavříkové Certifikát o účasti na mezinárodní floristické soutěži Europa Cup 2020, která se měla konat 5. až 7. června v polských Katovicích. Florista Zdeněk Kupilík představil projekt Spirit of Flowers, významnou floristickou událost letošního roku v České republice a pozval přítomné k účasti na této akci (z důvodu COVID-19 zrušena). Následovala velmi zajímavá přednáška, týkající se aktuálních problémů integrované ochrany proti škodlivým činitelům. Přednášející Ing. Tomáš Růžička z ÚKZÚZ Praha, se se svou kolegyní zaměřil především na nová nařízení Komise EU o pravidlech pro jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol rostlin a formální náležitosti rostlinolékařských pasů. K přednášce proběhla živá diskuze přítomných zahradníků/květinářů, kterých se nové vyhlášky úzce dotýkají, a ne se vším souhlasí. V odpoledních hodinách si přišli na své opět floristé, když představil některé své práce přední slovenský florista Ing. Michal Haut. Předvedl nejen dokonalou techniku vazby, ale ochotně se s přítomnými podělil o zkušenosti ze studia a závěrečných mistrovských zkoušek na Akademii für Naturgestaltung v rakouském Zwettlu, které v minulém roce absolvoval a úspěšně dokončil. V 16.30 začala členská schůze SKF ČR, která byla letos volební, takže kromě předepsaných bodů programu se volili zástupci do obou sekcí svazu a do revizní komise. Do předsednictva SKF ČR byli zvoleni za květinářskou sekci: Ing. Jiří Horák, Ing. Petr Nachlinger, Ing. Jiří Valtera a Ing. Vojtěch Zahradník a za floristickou sekci Zdeněk Kupilík, Michaela Moudrá a Ing. Klára Franc Vavříková. Do revizní komise byli zvoleni: Ing. Marcela Nachlingerová, Jarmila Pejpalová a Ing. Jakub Švanda (V pondělí 17. února předsednictvo SKF ČR zvolilo za předsedu svazu opět Ing. Jiří Horák, místopředsedou za květinářskou sekci zůstává Ing. Petr Nachlinger a za floristickou sekci Ing. Klára Franc Vavříková). Následovala odborně populární přednáška Ing. Jiřího Dusbaby o flóře v Číně.  Sobotní dopoledne patřilo odborné exkurzi do zahradnického podniku Florcenter, s. r. o., v Olomouci, kde se přítomným věnoval výrobní ředitel Ing. Jiří Komzák. V první části provedl zájemce novým zahradnickým centrem a podělil se se zkušenostmi s výstavbou moderního funkčního zahradního centra v rekordně krátké době. Dále představil pěstitelské plochy, skleníky a pěstovaný sortiment. Floristická skupina se ve stejné době věnovala výzdobě plesu „Mezi květy“, který se večer uskutečnil na výstavišti Flora v pavilonu A. Květinářské a floristické dny SKF ČR byly opět poučné, opět byl dán prostor pro výměnu odborných zkušeností a poznatků, a v neposlední řadě byly i místem přátelského setkání lidí spjatých s naším krásným oborem.

Text Ing. Marcela Nachlingerová 

 

Ve dnech 16. a 17. května se na zámku v Děčíně uskutečnil 47. ročník nejstarší a nejvýznamnější floristické soutěže v České republice, Mistrovství floristů ČR – Děčínská kotva 2018, jako součást městských slavností v Děčíně, s výstavou pro veřejnost od 18. do 20. května 2018. Soutěž společně připravily Střední škola zahradnická a zemědělská škola A. E. Komerse Děčín – Libverda a Svaz květinářů a floristů ČR jako vyhlašovatel.

Mistrovství floristů ČR – Děčínská kotva 2018 se odehrálo pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, Ústecký kraj mistrovství současně zařadil mezi akce „Rodinného stříbra“ Ústeckého kraje. Odborným mediálním partnerem soutěže bylo již tradičně vydavatelství Profi Press s. r. o. a jeho časopisy Floristika a Profi Florista.
Hlavním květinovým partnerem mistrovství byla společnost KLIA cz s. r. o. Partnery tajné disciplíny se staly společnosti Agro CS a. s., Plastia s. r. o., Florcenter s. r. o., Klia CZ s. r. o. a SKF ČR z. s. Hlavní téma, v duchu kterého se odehrávala celá soutěž, letos nesl název „Jedno století“ a připomenul 100. výročí vzniku Československé republiky. Podrobnou reportáž z 47. ročníku Děčínské kotvy včetně prezentace floristických prací vítězů v juniorské i seniorské kategorii naleznete na str. 60.

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Floristika č. 4/2018.

 

 

Společnost Florasis spol. s r. o., Slovenská asociácia kvetinárov a floristov a Svaz květinářů a floristů ČR společně připravili 12. 3. 2018 školení pro hodnotitele floristických soutěží podle 100–bodového systému Florint v sídle společnosti Florasis v Jezbořicích.

Na 30 účastníků školení si vyslechlo odborný výklad lektora Ing. Jiřího Martinka, Ph.D. ze Zahradnické fakulty Mendelovy Univerzity v Brně, který obeznámil přítomné s historií vzniku a používání systému hodnocení, s jeho základními principy a nechal je nahlédnout i do zákulisí systému sčítání bodů po ohodnocení jednotlivých disciplín a soutěžících a vzniku celkových výsledků. Účastníci následně měli možnost hodnotit přímo na místě modelové kytice s konkrétním zadáním, aby si i začátečníci v hodnocení mohli v praxi vyzkoušet hodnocení reálné floristické práce. K postupu hodnocení jednotlivých aspektů floristického díla a ke kompetencím technické komise a jury se rozpoutala živá diskuze, výsledkem které bylo poznání, že další školení s konkrétnějším zaměřením na jednotlivé aspekty hodnocení floristických prací má perspektivu a je ze strany hodnotitelů velmi žádoucí. Velké poděkování za inciování a spoluorganizaci celé akce patří Bohunce Joštové, která poskytla ke školení krásné prostory své společnosti, Slovenské asociácii kvetinárov a floristov a hlavnímu lektorovi Jiřímu Martinkovi, který celý tento floristický maratón dokázal umoderovat.

Celý text článku naleznete v tištěné verzi časopisu Floristika č. 3/2018.

V roce 2015 Svaz květinářů a floristů České republiky opět s pomocí svých členů a pro své členy připravoval řadu akcí, nejdůležitější z nich bychom rádi připomněli.

■ 26. a 27. 2. se uskutečnily Květinářské a floristické dny a valná hromada SKF ČR na České zemědělské akademii Mělník. V prvním dni jsme navštívili zahradnické podniky v okolí  – Školní statek Mělník, Sinco Mělník s. r. o. a Arboeko s. r. o. v Obříství, kterým děkujeme za milé přijetí. Pro členy jsme připravili seminář o ochraně rostlin.
Součástí druhého dne byla přednáška o internetové prezentaci společnosti a podporu podnikání prostřednictví Facebooku. Valná hromada v roce 2015 byla volební, do předsednictva SKF ČR byli opětovně zvoleni Ing. Jiří Horák, jako předseda, Ing. Petr Nachlinger jako místopředseda za květinářskou sekci, Pavel Hruška jako místopředseda floristické sekce, Ing. Jiří Valtera, Ing. Ondřej Štěpánek a Jarmila Pejpalová. Do revizní komise byli zvoleni Ing. Zuzana Hladká, Ing. Jakub Švanda a Ing. Jiří Hunkes. Do funkce tajemníka byl opětovně jmenován Tomáš Svoboda.

■ 22. 4. vyhlásil SKF ČR floristickou soutěž při jarní etapě mezinárodního zahradnického veletrhu Flora Olomouc na téma Jaro všemi smysly, kde měli soutěžící vytvořit kytici pro zrakově postiženého anebo sesazovanou nádobu z jarních květin s hmatově zajímavou úpravou. V kategorii juniorů zvítězila Marie Krupová ze Střední zahradnické školy Ostrava a v kategorii seniorů se nejlíp umístila Eva Hrbková z Květiny Rudolf Hrbek v Rosicích u Brna.

Více informací o konaných akcích naleznete v tištěné verzi časopisu Floristika 1/2016.

Text: Tomáš Svoboda

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down