10.02.2020 | 12:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Květinářské a floristické dny v Olomouci

Dne 7. až 8. února 2020 se uskutečnily v pavilonu C Výstaviště Flora a. s. v Olomouci tradiční Květinářské a floristické dny spojené s členskou schůzí Svazu květinářů a floristů ČR.

Úvod patřil odborné přednášce Ing, Petra Nachlingera o pěstování a použití Primula acaulis. Floristické zpracování této nejoblíbenější jarní hrnkové květiny předvedla Bc. Karolína Dlouhá Žáčková a student SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín Libverda, Vlastimil Kucharovič.  Bc. Karolína Žáčková poté převzala z rukou místopředsedkyně SKF ČR pro floristickou sekci, Ing. Kláry Franc Vavříkové Certifikát o účasti na mezinárodní floristické soutěži Europa Cup 2020, která se měla konat 5. až 7. června v polských Katovicích. Florista Zdeněk Kupilík představil projekt Spirit of Flowers, významnou floristickou událost letošního roku v České republice a pozval přítomné k účasti na této akci (z důvodu COVID-19 zrušena). Následovala velmi zajímavá přednáška, týkající se aktuálních problémů integrované ochrany proti škodlivým činitelům. Přednášející Ing. Tomáš Růžička z ÚKZÚZ Praha, se se svou kolegyní zaměřil především na nová nařízení Komise EU o pravidlech pro jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol rostlin a formální náležitosti rostlinolékařských pasů. K přednášce proběhla živá diskuze přítomných zahradníků/květinářů, kterých se nové vyhlášky úzce dotýkají, a ne se vším souhlasí. V odpoledních hodinách si přišli na své opět floristé, když představil některé své práce přední slovenský florista Ing. Michal Haut. Předvedl nejen dokonalou techniku vazby, ale ochotně se s přítomnými podělil o zkušenosti ze studia a závěrečných mistrovských zkoušek na Akademii für Naturgestaltung v rakouském Zwettlu, které v minulém roce absolvoval a úspěšně dokončil. V 16.30 začala členská schůze SKF ČR, která byla letos volební, takže kromě předepsaných bodů programu se volili zástupci do obou sekcí svazu a do revizní komise. Do předsednictva SKF ČR byli zvoleni za květinářskou sekci: Ing. Jiří Horák, Ing. Petr Nachlinger, Ing. Jiří Valtera a Ing. Vojtěch Zahradník a za floristickou sekci Zdeněk Kupilík, Michaela Moudrá a Ing. Klára Franc Vavříková. Do revizní komise byli zvoleni: Ing. Marcela Nachlingerová, Jarmila Pejpalová a Ing. Jakub Švanda (V pondělí 17. února předsednictvo SKF ČR zvolilo za předsedu svazu opět Ing. Jiří Horák, místopředsedou za květinářskou sekci zůstává Ing. Petr Nachlinger a za floristickou sekci Ing. Klára Franc Vavříková). Následovala odborně populární přednáška Ing. Jiřího Dusbaby o flóře v Číně.  Sobotní dopoledne patřilo odborné exkurzi do zahradnického podniku Florcenter, s. r. o., v Olomouci, kde se přítomným věnoval výrobní ředitel Ing. Jiří Komzák. V první části provedl zájemce novým zahradnickým centrem a podělil se se zkušenostmi s výstavbou moderního funkčního zahradního centra v rekordně krátké době. Dále představil pěstitelské plochy, skleníky a pěstovaný sortiment. Floristická skupina se ve stejné době věnovala výzdobě plesu „Mezi květy“, který se večer uskutečnil na výstavišti Flora v pavilonu A. Květinářské a floristické dny SKF ČR byly opět poučné, opět byl dán prostor pro výměnu odborných zkušeností a poznatků, a v neposlední řadě byly i místem přátelského setkání lidí spjatých s naším krásným oborem.

Text Ing. Marcela Nachlingerová 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down