Archiv autora: Arnošt Jílek

Filtr

Biofilní prostředí pracovních interiérů

Biofilní myšlenka o vnášení přírody do měst a příbytků se začíná realizovat v exteriérech měst, ve větších veřejných interiérech a ve vstupních prostorách podniků, kam přicházejí zákazníci a klienti. Pohled na velká rostlinná díla je jistě velice milým přivítáním, dokazuje to zájem majitelů a vedoucích pracovníků organizací zvyšovat kulturu vzájemných...

Kategorie: Rádce

Seminář Svatební floristika 2017

Svaz květinářů a floristů ČR uspořádal ve dnech 6.–8. 10. 2017 ve spolupráci se Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně se sídlem v Lednici a za finančního příspěvku Ministerstva zemědělství na v prostorách fakulty floristický seminář se svatební tematikou pro pedagogy a studenty svých členských škol. ...

Kategorie: Akce, SKF ČR

Přízdoba dárku

Floristická tvorba skýtá neomezené možnosti ztvárnění a využití, od klasických kytic, přes vypichované dekorace až po prostorové florální objekty. Svojí přítomností květiny dokáží navodit slavností a příjemnou atmosféru, proměnit běžný den v nezapomenutelný zážitek, obyčejnou věc v působivý objekt. Na následujících stránkách Vám tentokrát prezentujeme květiny, ne v zcela běžné...

Kategorie: Inspirace, Soutěž

Stylově vánoční inspirace

Svaz květinářů a floristů ČR neplní pouze funkci osvětovou, ale i vzdělávací. V této oblasti pro své členy i laickou veřejnost pořádá několikrát do roka předváděcí akce a odborné semináře. Jednou z akcí určenou výhradně pedagogům a studentům zahradnických škol byl dvoudenní workshop Aktuální trendy ve výuce floristiky, tematicky zaměřený...

Kategorie: Inspirace, Vánoční

Biofilní design veřejných interiérů

Dnešní architektura staví na čelné místo estetiku a funkčnost. Současný design se soustřeďuje na promyšlené a uvolněné využití prostoru, na jasné a čisté linie a na uspořádaný a elegantní vzhled věcí v interiéru. Filosofie biofilního designu a architektury klade hlavní důraz na racionální zajišťování celkové dobré pohody a zdraví lidí,...

Kategorie: Rádce

Uctěný památky všech zesnulých

Svátek římsko-katolické církve Památky všech věrných zesnulých – lidově nazývaný Dušičky připadá na 2. listopadu. K této příležitosti pozůstalí přizdobují náhrobky svých blízkých květinovými dekoracemi, nejčastěji v podobě věnců a vypichovaných aranží.

Kategorie: Inspirace, Podzim

Podzim plný květin

Společnosti Klia CZ s. r. o. a Vonekl s. r. o. pravidelně každým rokem představují již v září široký výběr vánočního doplňkového sortimentu včetně trendových novinek.

Kategorie: SKF ČR