25.01.2018 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Propozice 47. ročníku Děčínské kotvy

Téma 47. ročníku Mistrovství floristů České republiky Děčínská kotva ´´Jedno století´´ odkazuje na významné 100. výročí založení Československé republiky, které v tomto roce oslavujeme. Jednotlivé soutěžní disciplíny jsou inspirovány výraznými obdobími nebo milníky uplynulého století.

Úkol č. 1: Kabelka paní radové

Téma: První republika

Typ práce: Květinová kabelka

Soutěžní čas: 120 minut včetně přípravného času

Popis úkolu: Soutěžící musí vytvořit funkční (nositelnou) květinovou kabelku, která bude vystihovat téma.

Tvar/velikost: Podle uvážení floristy.

Technika: Libovolná

Požadavky: Floristické dílo musí vystihovat období První republiky.

Floristické dílo musí být samostojné/samonosné a nesmí žádným způsobem poškodit oděv nositelky. Doba trvanlivosti dekorace musí být minimálně 24 hodin. Soutěžící v kategorii J + S může mít předem připravené libovolné části konstrukce podle vlastní fantazie a kompozičního záměru. V obou kategoriích však musí soutěžící předvést minimálně 50 % floristické činnosti v rámci přípravného a soutěžního času.

Materiály: Veškerý rostlinný, technický a dekorační materiál si zabezpečí soutěžící sám. Konstrukce kabelky může být vytvořena z libovolného materiálu, tedy i rostlinného.

Přípravné práce: 10:30–11:00 (30 minut) čas na přípravné práce s možností využití vlastního asistenta. Čas je možné využít na ošetření a přípravu rostlinného materiálu a vytváření konstrukcí. V 11:00 si soutěžící připraví veškerý materiál a případné konstrukce pro kontrolu technickou komisí. V 11:00 asistent opustí soutěžní prostor.

Pracovní místo/výstavní prostor: Soutěžící bude pracovat na místě přiděleném organizátorem soutěže. Přívod elektrické energie bude zajištěn. Používání otevřeného ohně. (čajové svíčky) bude dovoleno pouze v bezpečném obalu (sklenička). Soutěžící musí adekvátním způsobem zajistit, aby nedošlo k zamokření či poškození podlahy vodou nejen při vlastním aranžování, ale i při jeho finální prezentaci a údržbě.

 

Úkol č. 2: Kytice pro Martu

Téma: Český disent

Typ práce: Vázaná kytice

Soutěžní čas: 60 min. bez přípravného času

Popis úkolu: Soutěžící vytvoří volně vázanou kytici libovolné formy a stylu, která bude poděkováním odvážným ženám období českého disentu.

Tvar/ velikost: Libovolná

Technika: Vázáním

Požadavky: Soutěžící může využít předem připravenou libovolnou konstrukci, minimálně 50% floristické činnosti však musí předvést v rámci soutěžního času. Konstrukce nesmí dominovat konečné podobě soutěžní práce. Příprava řezaných rostlin do kytice je omezena pouze na jejich základní přípravu, tj. očištění stonku od přebytečných listů a poškozených částí, seříznutí a vložení do nádoby s vodou. Soutěžící si sám zabezpečí vázu, která bude součástí hodnocení.Trvanlivost kytice musí být čtyři dny.

Materiály: Všechen rostlinný, technický a dekorační materiál si zabezpečí soutěžící.

Přípravné práce: Bez přípravného času. Soutěžící zaujme své soutěžní stanoviště a na celý úkol je vyhrazeno 60 minut.

Pracovní místo/výstavní prostor: Soutěžící bude pracovat na místě přiděleném organizátorem soutěže. Přívod elektrické energie bude zajištěn. Používání otevřeného ohně (čajové svíčky) bude dovoleno pouze v bezpečném obalu (sklenička).

 

Úkol č. 3: Retro budoucnosti

Téma: Vyplyne ze zadání.

Typ práce: Tajná práce

Soutěžní čas: 90 minut bez přípravného času.

Popis úkolu: Úkol bude podrobně specifikován na začátku této disciplíny, společně s předáním materiálu.

Tvar/velikost: Vyplyne ze zadání.

Technika: Vyplyne ze zadání.

Požadavky: Zpracovat dodaný materiál podle pokynů v zadání.

Materiály: Organizátor poskytne soutěžícímu veškerý soutěžní materiál. Seznam materiálu bude k dispozici před začátkem soutěžního úkolu. Dodaný materiál bude nutné zpracovat podle pokynů organizátora.

Při zpracování dodaného materiálu je povoleno použít níže uvedené vlastní nářadí: zahradnické nůžky a nůž, pistoli na tavné lepení a náhradní náboje, kleště na drát špičaté, nůžky na papír a stuhy, klasické kombinačky, kancelářskou děrovačku na papír a sešívačku se sponkami. Z technických materiálů jsou povoleny: oboustranná lepící páska, průhledná izolepa, vodě odolná lepící páska (OASIS waterproof tape), lepidlo na papír, černý drát na špulce, drátek obalený papírem v návinu v přírodní barvě, špendlíky bez ozdobné hlavičky, elektrikářské stahovací pásky a sekaný drát zelený.

Přípravné práce: Bez přípravného času. Soutěžící zaujme své soutěžní stanoviště a na celý úkol je vyhrazeno 90 minut. Materiál a jeho kompletní seznam bude k dispozici těsně před začátkem soutěžního úkolu. V průběhu prvních 10 minut může soutěžící nahlásit chybějící nebo poškozený materiál a požádat o jeho výměnu.

Pracovní místo/výstavní prostor: Soutěžící bude pracovat na místě přiděleném organizátorem soutěže. Přívod elektrické energie nebude zajištěn. Používání otevřeného ohně (čajové svíčky) bude dovoleno pouze v bezpečném obalu (sklenička).

 

Úkol č. 4: Sametová

Téma: Sametová revoluce

Typ práce: J – Přízdoba jednostopého vozidla, S – Autocorso

Soutěžní čas: 150 min včetně přípravného času.

Popis úkolu: J – Květinová přízdoba jednostopého vozidla pro Sametovou.

S – Květinové autocorso pro Sametovou.

Tvar/velikost: Podle tvaru a velikosti přiděleného vozidla.

Technika: Libovolná

Požadavky: J/S – soutěžící může mít předem připravenou libovolnou konstrukci, minimálně 50 % floristické činnosti však musí předvést v rámci přípravného a soutěžního času. V aranžmá musí být více než 50 % rostlinného materiálu. Květiny mohou být do aranžmá zapracovány až v rámci soutěžního času. Výsledná aranžmá musí být umístěna na přidělených (losem určených) vozech, musí být k němu připevněná, musí být zachována základní funkčnost vozu (schopnost jízdy a bezproblémový výhled pro řidiče) a nesmí žádným způsobem poškodit svůj podklad. Fixace autocorsa je povolena jen na přístupná místa, bez používání konstrukce vozidla (přivírání do okýnek, přivazování pod kapotu, nebo na rám vozidla a podobně). Pro fixaci autocorsa smí být využity pouze bezpečné materiály a technologie, které v žádném případě nepoškodí povrch vozidla. Doporučené techniky jsou: přísavky a adhezivní folie.

Floristické dílo nesmí obsahovat kovové materiály dekoračního ani technického charakteru. Použití kovového materiálu, nebo materiálu ohrožující vozidlo poškozením, bude považováno za hrubé porušení předpisů.

Floristické dílo musí být vytvořeno pro pomalou jízdu vozidla.

Materiály: Veškerý rostlinný, technický a další doplňkový i dekorační materiál si zajišťuje soutěžící sám.

Vozidlo pro tuto disciplínu zajišťuje organizátor. Jednotlivé vozy budou soutěžícímu určeny losem. Losování proběhne po uzávěrce přihlášek za přítomnosti zástupce floristické sekce předsednictva SKF ČR, ředitelky soutěže a zástupce mediálního partnera časopisu Floristika.

Přípravné práce: 9:30–10:00 (30 minut) čas na přípravné práce za pomoci asistenta. Čas je možné využít na očištění a technickou přípravu rostlinného materiálu a dekoračního materiálu (navazování, vyztužování apod.). Je částečně dovolena práce na kompozici, tj. výroba jednotlivých komponentů z rostlin a dekoračního materiálu (např. výroba snopků, svazečků výhonů a větviček, části konstrukcí doplněných dekoračním materiálem atd.), které budou zapracovány do aranžmá až v rámci soutěžního času. V 9:50 si soutěžící připraví veškerý materiál a případné konstrukce pro kontrolu technickou komisí. V 10:00 asistent opustí soutěžní prostor.

Pracovní místo/výstavní prostor: Soutěžící bude pracovat na místě přiděleném organizátorem soutěže. Přívod elektrické energie nebude umožněn. Květinové aranžmá nesmí nijak poškodit svůj podklad.

Další obecně platné informace k řešeným soutěžním úkolům lze nalézt
v učebnici Floristika 1, 2 nebo v knize Floristika (vydavatelství Profi Press s. r. o. 2011).

 Detailní informace ohledně soutěžních propozic, organizačních a technických informací, systému hodnocení atd. naleznete na webu www.svazkvetinaruafloristu.cz a www.decinska-kotva.cz

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down