10.01.2023 | 03:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

DĚČÍNSKÁ KOTVA 2023 – „HVĚZDNÉ NEBE”

Na nebi máme spousty hvězd, ke kterým vzhlížíme a snad nás i ochraňují

Obecné informace

Termín soutěže: 17.–18. 5. 2023

Termín galavečera: 18. 5. 2022 od 19:00

Termín výstavy: 19.–21. 5. 2022

Místo konání: areál Zámku Děčín, Dlouhá jízda 1254, 405 02 Děčín 1

Vyhlašovatelé: Svaz květinářů a floristů ČR, Olomouc

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda

Český zahrádkářský svaz, s. z.

Kategorie:                 

ŽÁK– žáci základních škol bez omezení věku s nominací z celostátního kola floristické soutěže Českého zahrádkářského svazu.

JUNIOR– studenti středních zahradnických škol a učilišť bez omezení věku
(na vlastní žádost mohou soutěžit v kategorii seniorů).

SENIOR– profesionální floristé, zaměstnanci zahradnických firem a květinových
prodejen, studenti vysokých škol, studenti se speciálním zahradnickým vzděláním (studenti VŠ mohou podat žádost organizátorovi o zařazení do kategorie Junior, žádost bude posouzena organizátorem).

HOBBY – on-line soutěž pro všechny zájemce. Propozice vyjdou on-line na facebookové stránce Děčínská kotva – Mistrovství floristů ČR, kde bude soutěž v kategorii HOBBY probíhat.

Termín uzávěrky zasílání přihlášek pro soutěžící: 31. 3. 2023

Společně s přihláškou je nutné zaslat svou profilovou fotografii /barevnou 333 dpi, 9 x 13 v tiskové kvalitě, jpg formát. Fotografie je nezbytnou součástí přihlášky.

Hodnocení soutěžních prací

Hodnocení soutěžních prací proběhne dle stobodového hodnoticího systému Evropské federace profesionálních floristických asociací FLORINT. Hlavní hodnoticí porota – jury (zvlášť pro kategorii junior a senior) bude doplněna i o kontrolní technickou komisi, která bude kontrolovat dodržování propozic a bude sledovat práci soutěžících v obou kategoriích.

Vítězství v kategorii Žák, Junior a Senior

Vítězem jednotlivých kategorií se stanou soutěžící s nejvyšším celkovým počtem získaných bodů v soutěži, a to bez ohledu na státní příslušnost, a všechna ocenění spojená s vítězstvím jsou jim bezvýhradně určena.

Titul Mistr florista ČR v kategorii Žák, Junior a Senior

Titul Mistr České republiky ve floristice v jednotlivých kategoriích získá český státní příslušník s nejvyšším počtem bodů získaných v soutěži. Minimální celkový bodový zisk však musí být 300 bodů (75 % z maxima). Pokud této hranice nebude dosaženo, nebude titul Mistr udělen.

Vítěz v kategorii Hobby

Vítězem kategorie se stane soutěžící s nejvyšším celkovým počtem získaných bodů v podobě laiků v soutěži, a to bez ohledu na státní příslušnost, a všechna ocenění spojená s vítězstvím jsou mu bezvýhradně určena. 

Podmínky nominace na mezinárodní floristické soutěže vyhlašované organizací FLORINT

Podmínky pro nominaci na mezinárodní soutěže vyhlašované organizací Florint najdete na webových stránkách SKF ČR www.svazkvetinaruafloristu.cz ve složce O nás, pod kategorií Soutěže a podmínky.

Inovace – soutěž

Utvořte celkové aranžmá nebo jeho důležitý prvek tak, aby obsahoval/o floristickou inovaci.

Vysvětlení: V každé soutěži jsou účastníci vyzýváni, aby vytvořili něco nového a zvláštního, aby předvedli nový postup, nebo vymysleli nové metody, které jim pomohou soutěž vyhrát. Tento inovativní aspekt je vhodné krátce vysvětlit na jednom listu A4. JURY jej bude posuzovat samostatně.

Otázky a odpovědi  

Případné dotazy ohledně propozic podávejte elektronicky na adresu dilna@henridesign.cz, kde budou dotazy shromažďovány a bude na ně odpovídáno formou e-mailů ve dvou kolech po termínu uzávěrky zasílání přihlášek. Otázky a odpovědi budou zasílány pouze přihlášeným.

Otázky a odpovědi jsou vzhledem ke své upřesňující a doplňující povaze nedílnou součástí propozic a při hodnocení soutěžních prací z nich vychází JURY i technická komise.

Ubytování

Ubytování zajistí soutěžícím Ing. Olga Hlavacká Fojtíková. Soutěžící mají standardní ubytování po dobu soutěže zdarma, asistenti i doprovod si hradí ubytování sami.

Důležité kontakty

Za organizátora:

Ing. Olga Hlavacká Fojtíková, (mobil: +420 604 935 694, e-mail: hlavacka@libverdadc.cz)

Ing. Libor Kunte, Ph.D., ředitel školy

Adresa: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda, Českolipská 123, Děčín 27, 405 02, tel.: +420 412 524 692

Za vyhlašovatele:

Ing. Klára Franc Vavříková, místopředsedkyně SKF ČR (mobil: +420 604 109 318)

Alena Hodboďová, sekretariát SKF ČR, +420 777 182 381

Adresa: SKF ČR, U Topíren 860/2, 170 00, Praha 7, tel.: +420 777 182 381, e-mail: svaz.skf@seznam.cz

www.svazkvetinaruafloristu.cz

www.decinska-kotva.cz

Facebook: Mistrovství floristů ČR – Děčínská kotva

Přihlášky do soutěže, ubytování:

Ing. Olga Hlavacká Fojtíková, (mobil: +420 604 935 694, e-mail: hlavacka@libverdadc.cz), SŠZaZe. A. E. Komerse, Děčín – Libverda, Českolipská 123, Děčín 27, 405 02, tel.: +420 412 524 692

Propozice a systém hodnocení, otázky a odpovědi:

Ing. Klára Franc Vavříková (mobil: 420 604 109 318, e-mail: dilna@henridesign.cz), Svaz květinářů a floristů ČR, U Topíren 860/2, 170 00 Praha 7

Pro partnery, sponzory, inzerci:

Ing. Jakub Švanda (mobil: 420 777 642 246, e-mail: jakub.svanda@svazkvetinaruafloristu.cz), Svaz květinářů a floristů ČR, U Topíren 860/2, 170 00 Praha 7

Orientační program 52. ročníku soutěže: *)

Kategorie Junior/Senior

Středa – 17. května 2023

07:00–09:00 Prezence soutěžících

09:45 Oficiální zahájení prvního dne soutěže, přivítání soutěžících organizátory

a partnery soutěže Děčínská kotva

10:00–11:30 Úkol č. 1: ,,SETKÁNÍ S MADELEINE“ – diplomatická kytice

11:30–12:00 – přestávka

12:00–13:00 Úkol č. 2: „NAŠE BOHUNKA“ – tajná práce

13:00–14:30 Přestávka na oběd

14:30–16:00 Úkol č. 3: „KVĚTINOVÝ KOŠ PRO EMU“ – květinový koš vypichovaný

16:00–17:00 Úklid soutěžního prostoru

od 17:00 Ukončení 1. soutěžního dne. Volný program floristů a hostů

Čtvrtek – 18. května 2023

09:00 Zahájení druhého dne soutěže

09:30–12:30 Úkol č. 4: „ČAJ O PÁTÉ S MEDOU“ – stůl pro dva do exteriéru

12:30–14:00 Ukončení soutěže, úklid materiálu, oběd

19:00–01:00 Galavečer – slavnostní vyhlašování výsledků hlavní soutěže, kulturní program

Kategorie Žák

Čtvrtek – 18. května 2023

09:30–11:00 Úkol č. 1 „KVĚTINOVÝ KOŠ PRO EMU“ – květinový koš vypichovaný

11:00–11:30 Přestávka

11:30–12:30 Úkol č. 2: ,,SETKÁNÍ S MADELEINE“ – diplomatická kytice

12:30–14:00 Ukončení soutěže, úklid materiálu, oběd

19:00–01:00 Galavečer – slavnostní vyhlašování výsledků hlavní soutěže, kulturní program

*) Organizátoři si vyhrazují právo na změnu programu Mistrovství floristů ČR Děčínská kotva v závislosti na aktuálních okolnostech. Detailní charakteristika jednotlivých soutěžních úkolů je rozpracována v části Propozice hlavní soutěže.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down