18.02.2022 | 08:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

DĚČÍNSKÁ KOTVA 2022-FOLKLÓR

Návrat ke kořenům, tradicím, osvědčeným přírodě blízkým technikám

Obecné informace

Termín soutěže: 11.–12. 5. 2022

Termín galavečera: 12. 5. 2022 od 19:00

Termín výstavy: 13.–15. 5. 2022

Místo konání: areál Zámku Děčín

Vyhlašovatelé: Svaz květinářů a floristů ČR, Olomouc

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda

Kategorie:                 

ŽÁK– žáci základních škol bez omezení věku s nominací z celostátního kola floristické soutěže Českého zahrádkářského svazu.

JUNIOR– studenti středních zahradnických škol a učilišť bez omezení věku
(na vlastní žádost mohou soutěžit v kategorii seniorů).

SENIOR– profesionální floristé, zaměstnanci zahradnických firem a květinových
prodejen, studenti vysokých škol, studenti se speciálním zahradnickým vzděláním (studenti VŠ mohou podat žádost organizátorovi o zařazení do kategorie Junior, žádost bude posouzena organizátorem).

HOBBY – on-line soutěž pro všechny zájemce. Propozice vyjdou on-line na facebookové stránce Děčínská kotva – Mistrovství floristů ČR, kde bude soutěž v kategorii HOBBY probíhat.

Termín uzávěrky zasílání přihlášek pro soutěžící: 16. 4. 2022

Společně s přihláškou je nutné zaslat svou a svého pomocníka profilovou fotografii /barevnou 333 dpi, 9 x 13 v tiskové kvalitě, jpg formát. Fotografie je nezbytnou součástí přihlášky.

Hodnocení soutěžních prací

Hodnocení soutěžních prací proběhne dle stobodového hodnoticího systému Evropské federace profesionálních floristických asociací FLORINT. Hlavní hodnoticí porota – jury (zvlášť pro kategorii junior a senior) bude doplněna i o kontrolní technickou komisi, která bude kontrolovat dodržování propozic a bude sledovat práci soutěžících v obou kategoriích.

Vítězství v kategorii Žák, Junior a Senior

Vítězem jednotlivých kategorií se stanou soutěžící s nejvyšším celkovým počtem získaných bodů v soutěži, a to bez ohledu na státní příslušnost, a všechna ocenění spojená s vítězstvím jsou jim bezvýhradně určena.

Titul Mistr florista ČR v kategorii Žák, Junior a Senior

Titul Mistr České republiky ve floristice v jednotlivých kategoriích získá český státní příslušník s nejvyšším počtem bodů získaných v soutěži. Minimální celkový bodový zisk však musí být

300 bodů (75 % z maxima). Pokud této hranice nebude dosaženo, nebude titul Mistr udělen.

Vítěz v kategorii Hobby

Vítězem kategorie se stane soutěžící s nejvyšším celkovým počtem získaných bodů v podobě laiků v soutěži, a to bez ohledu na státní příslušnost, a všechna ocenění spojená s vítězstvím jsou mu bezvýhradně určena. 

Podmínky nominace na mezinárodní floristické soutěže vyhlašované organizací FLORINT

Podmínky pro nominaci na mezinárodní soutěže vyhlašované organizací Florint najdete na webových stránkách SKF ČR www.svazkvetinaruafloristu.cz ve složce O nás, pod kategorií Soutěže a podmínky.

Inovace – soutěž

Utvořte celkové aranžmá nebo jeho důležitý prvek tak, aby obsahoval/o floristickou inovaci.

Vysvětlení: V každé soutěži jsou účastníci vyzýváni, aby vytvořili něco nového a zvláštního, aby předvedli nový postup, nebo vymysleli nové metody, které jim pomohou soutěž vyhrát. Tento inovativní aspekt je vhodné krátce vysvětlit na jednom listu A4. JURY jej bude posuzovat samostatně.

Otázky a odpovědi  

Případné dotazy ohledně propozic podávejte elektronicky na adresu dilna@henridesign.cz, kde budou dotazy shromažďovány a bude na ně odpovídáno formou e-mailů ve dvou kolech. Otázky a odpovědi budou zasílány všem přihlášeným do soutěže po termínu uzávěrky zasílání přihlášek.

Otázky a odpovědi jsou vzhledem ke své upřesňující a doplňující povaze nedílnou součástí propozic a při hodnocení soutěžních prací z nich vychází JURY i technická komise.

Ubytování

Ubytování zajistí soutěžícím Ing. Olga Hlavacká Fojtíková. Soutěžící mají standardní ubytování po dobu soutěže zdarma, asistenti i doprovod si hradí ubytování sami.

Důležité kontakty

Za organizátora:

Ing. Olga Hlavacká Fojtíková, (mobil: +420 604 935 694, e-mail: hlavacka@libverdadc.cz)

Ing. Libor Kunte, Ph.D., ředitel školy

Adresa: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda, Českolipská 123, Děčín 27, 405 02, tel.: +420 412 524 692

Za vyhlašovatele:

Ing. Klára Franc Vavříková, místopředsedkyně SKF ČR (mobil: +420 604 109 318)

Ing. Jakub Švanda, předseda revizní komise SKF ČR

Adresa: SKF ČR, U Topíren 860/2, 170 00, Praha 7, tel.: +420777182381, e-mail: svaz.skf@seznam.cz

www.svazkvetinaruafloristu.cz

www.decinska-kotva.cz

Facebook: Mistrovství floristů ČR – Děčínská kotva

Přihlášky do soutěže, ubytování:

Ing. Olga Hlavacká Fojtíková, (mobil: +420 604 935 694, e-mail: hlavacka@libverdadc.cz), SŠZaZe. A. E. Komerse, Děčín – Libverda, Českolipská 123, Děčín 27, 405 02, tel.: +420 412 524 692

Propozice a systém hodnocení, otázky a odpovědi:

Ing. Klára Franc Vavříková (mobil: 420 604 109 318, e-mail: dilna@henridesign.cz), Svaz květinářů a floristů ČR, U Topíren 860/2, 170 00 Praha 7

Pro partnery, sponzory, inzerci:

Ing. Jakub Švanda (mobil: 420 777 642 246, e-mail: jakub.svanda@svazkvetinaruafloristu.cz ), Svaz květinářů a floristů ČR, U Topíren 860/2, 170 00 Praha 7

Orientační program 51. ročníku soutěže: *)

Kategorie Junior/Senior

Středa – 11. května 2022

07:00–09:00 Prezence soutěžících

09:15–09:45 Oficiální zahájení prvního dne soutěže, přivítání soutěžících organizátory

a partnery soutěže Děčínská kotva

10:00–11:30 Úkol č. 1: ,,NÁRUČ PLNÁ TRADIC“ – vkládaná květinová nádoba

11:30–12:00 Přestávka

12:00–13:30 Úkol č. 2: ,,KROJOVANÁ SVATBA“ – vázaná svatební kytice

13:30–15:00 Přestávka na oběd

15:00–16:00 Úkol č. 3: „HODY, HODY“ – tajná práce

16:00–17:00 Úklid soutěžního prostoru

od 17:00 Ukončení 1. soutěžního dne. Volný program floristů a hostů

Čtvrtek – 12. května 2022

09:00 Zahájení druhého dne soutěže

09:30–12:30 Úkol č. 4: „MÁJ“ – prostorová dekorace

12:30–14:00 Ukončení soutěže, úklid materiálu, oběd

14:00–16:00 Odborná diskuze floristů s porotou

19:00–01:00 Galavečer – slavnostní vyhlašování výsledků hlavní soutěže, kulturní program

Kategorie Žák

Čtvrtek – 12. května 2022

09:30–11:00 Úkol č. 1 ,,NÁRUČ PLNÁ TRADIC“ – vkládaná květinová nádoba

11:00–11:30 Přestávka

11:30–12:30 Úkol č. 2: ,,KROJOVANÁ“ – vázaná kytice

12:30–14:00 Ukončení soutěže, úklid materiálu, oběd

14:00–15:00 Odborná diskuze floristů s porotou

19:00–01:00 Galavečer – slavnostní vyhlašování výsledků hlavní soutěže, kulturní program

*) Organizátoři si vyhrazují právo na změnu programu Mistrovství floristů ČR Děčínská kotva v závislosti na aktuálních okolnostech. Detailní charakteristika jednotlivých soutěžních úkolů je rozpracována v části Propozice hlavní soutěže.

Propozice 51. ročníku Děčínské kotvy

Kategorie: Senior /Junior

Úkol č. 1: ,,NÁRUČ PLNÁ TRADIC“   

Téma: Květinová nádoba

Typ práce: Vkládaná květinová nádoba

Soutěžní čas: 90 minut včetně přípravného času.

Popis úkolu: Soutěžící vytvoří květinovou dekoraci bez použití aranžovací hmoty.

Tvar/velikost: Libovolná

Technika: Vkládání květů do nádoby

Požadavky: Soutěžící může využít předem připravenou libovolnou konstrukci. Konstrukce nemůže dominovat konečné podobě soutěžní práce. Nádoba musí být při opatrné manipulaci přenositelná. Soutěžící si sám zabezpečí adjustaci, která bude součástí hodnocení. Trvanlivost aranžmá musí být minimálně čtyři dny.

Materiály: Všechen rostlinný, technický a dekorační materiál si zabezpečí soutěžící sám.

Přípravné práce: 10:00–10:30 je vymezen na přípravné práce s možností využití vlastního asistenta. V přípravném čase není povoleno skládat samotnou dekoraci. Soutěžící bude pracovat na místě přiděleném organizátorem soutěže.

Úkol č. 2: „KROJOVANÁ SVATBA“

Téma: Svatební kytice pro nevěstu v kroji.

Typ práce: Vázaná svatební kytice

Soutěžní čas: 90 minut včetně přípravného času

Popis úkolu: Soutěžící uváže svatební kytici, ve které uplatní folklorní motiv libovolné folklorní oblasti.

Tvar/velikost: Tvar libovolný při dodržení pravidel vázané kytice. Velikost libovolná.

Technika: Vázání do spirály.

Požadavky: Soutěžící musí uplatnit folklorní motiv z jím vybrané folklórní oblasti. Tu popíše na maximálně jeden formát A4. Minimální trvanlivost kytice – čtyři dny. Kytice bude umístěna v nádobě. Konstrukce je dovolena.

Materiály: Všechen rostlinný, technický a dekorační materiál si zabezpečí soutěžící sám.

Přípravné práce: 12:00–12:20 je vymezen na přípravné práce s možností využití vlastního asistenta. Soutěžící může v přípravném čase pracovat na finální práci.

Úkol č. 3: ,, HODY, HODY“

Téma: Vyplyne ze zadání

Typ práce: Tajná práce  

Soutěžní čas: 60 minut

Popis úkolu: Úkol bude podrobně specifikován na začátku této disciplíny, společně s předáním materiálu.

Tvar/velikost: Vyplyne ze zadání

Technika: Vyplyne ze zadání

Požadavky: Zpracovat dodaný materiál podle pokynů v zadání.

Materiály: Organizátor poskytne soutěžícímu veškerý soutěžní materiál. Seznam materiálu bude k dispozici před začátkem soutěžního úkolu. Dodaný materiál bude nutné zpracovat podle pokynů organizátora. Při zpracování dodaného materiálu je povoleno použít níže uvedené vlastní nářadí a technické materiály: floristický nůž, nůžky, zahradnické nůžky, střička na plnění ampulí, tavná pistole a náboje, štípačky na drát, kleště – kombinačky, sešívačka a děrovačka, izolepa, drát černý na špulce, gutaperčová páska zelená, drátek obalený papírem – hnědý/zelený, elektrikářské stahovačky, přírodní provázek, oboustranná lepicí páska, voděodolná lepicí páska, lepidlo na papír, špendlíky bez ozdobné hlavičky

Přípravné práce: Bez přípravného času. Soutěžící zaujme své soutěžní stanoviště a na celý úkol je vyhrazeno 60 minut. Materiál a jeho kompletní seznam budou k dispozici těsně před začátkem soutěžního úkolu. V průběhu prvních 15 minut soutěžního času může soutěžící nahlásit chybějící nebo poškozený materiál a požádat o jeho výměnu.

Úkol č. 4: „MÁJ“

Téma: Májka

Typ práce: Prostorová dekorace

Soutěžní čas: 180 minut

Popis úkolu: Soutěžící vytvoří samostojnou prostorovou dekoraci v exteriéru.

Tvar/velikost: Tvar vystihující typ práce. Maximální velikost: kategorie Junior – výška 300 cm a půdorys kružnice o průměru 250 cm; kategorie Senior – výška 400 cm a půdorys kružnice o průměru 300 cm.

Technika: Libovolná

Požadavky: Dekorace musí být samostojná a to na rovném travnatém i zpevněném povrchu. Soutěžící může mít předem připravenou libovolnou konstrukci. Konstrukce připravená soutěžícím před soutěžním časem nesmí nikdy dominovat konečné verzi soutěžní práce. Trvanlivost aranžmá musí být zajištěna po dobu čtyř dnů.

Materiály: Veškerý rostlinný, technický a další doplňkový materiál si zajišťuje soutěžící sám.

Přípravné práce/čas: 09:30–11:00 je vymezen na přípravné práce s možností využití vlastního asistenta. V přípravném čase je možné pracovat na konstrukci i na celkové práci. Přidělený pracovní prostor je současně výstavním prostorem.

Kategorie: Žák

Úkol č. 1: ,,NÁRUČ PLNÁ TRADIC“  

Téma: Květinová nádoba

Typ práce: Vkládaná květinová nádoba

Soutěžní čas: 90 minut včetně přípravného času.

Popis úkolu: Soutěžící vytvoří květinovou nádobu, která bude odrážet libovolnou folklorní oblast. Tvar/velikost: Libovolná

Technika: Vkládání květů do nádoby bez použití aranžovací hmoty.

Požadavky: Soutěžící může využít předem připravenou libovolnou konstrukci. Konstrukce nemůže dominovat konečné podobě soutěžní práce. Nádoba musí být při opatrné manipulaci přenositelná. Soutěžící si sám zabezpečí adjustaci, která bude součástí hodnocení. Trvanlivost aranžmá musí být minimálně čtyři dny.

Materiály: Všechen rostlinný, technický a dekorační materiál si zabezpečí soutěžící sám.

Přípravné práce: 10:00–10:30 je vymezen na přípravné práce s možností využití vlastního asistenta. V přípravném čase není povoleno skládat samotnou dekoraci.

Úkol č. 2: „KROJOVANÁ“

Téma: Folklór v kytici

Typ práce: Vázaná kytice

Soutěžní čas: 60 minut včetně přípravného času

Popis úkolu: Soutěžící uváže kytici, ve které uplatní folklorní prvky.

Tvar/velikost: Tvar libovolný při dodržení pravidel vázané kytice. Velikost libovolná.

Technika: Vázání do spirály.

Požadavky: Minimální trvanlivost kytice čtyři dny. Kytice bude umístěna v nádobě. Nádoba nebude předmětem hodnocení. Konstrukce není dovolena.

Materiály: Všechen rostlinný, technický a dekorační materiál si zabezpečí soutěžící sám.

Další obecně platné informace k řešeným soutěžním úkolům lze nalézt v učebnici Floristika 1, 2 nebo v knize Floristika (vydavatelství Profi Press s. r. o. 2011).

Detailní informace ohledně soutěžních propozic, organizačních a technických informací systému hodnocení atd. naleznete na webu www.svazkvetinaruafloristu.cz a www.decinska-kotva.cz

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down