17.04.2009 | 07:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Valná hromada SKF ČR zvolila předsednictvo

Prostory Vyšší odborné školy zahradnické a Střední zahradnické školy v Mělníku hostily ve druhé únorové dekádě Květinářský a floristický den pořádaný Svazem květinářů a floristů ČR (SKF ČR). Zatímco v dopoledním bloku zazněly přednášky zaměřené na odbornou problematiku, odpolední část byla věnována valné hromadě svazu. Kromě bohaté diskuze týkající se aktuálních úspěchů a problémů, čekala členskou základnu volba nového předsednictva a revizní komise.

Květinářskou sekci povedou i v dalším volebním období Ing. Petr Nachlinger a Ing. Jiří Valtera a do čela floristické sekce byli zvoleni Ing. Marie Bittnerová, Ing. Jiří Martinek, Ph. D. a Ing. Jana Jaroňová. Do funkce předsedy SKF vybrali členové znovu Ing. Jiřího Horáka, který se s námi podělil o své plány a postřehy, společně s místopředsedkyní SKF ČR Ing. Marií Bittnerovou.

Čeká Vás další období ve funkci předsedy SKF ČR. Máte nějaké vize do budoucna?
Nejdříve bych chtěl poděkovat všem zúčastněným za to, že do Mělníka přijeli i za důvěru, kterou všem zvoleným kandidátům do předsednictva a revizní komise dali. Došlo k minimální obměně obsazení těchto dvou orgánů SKF ČR, takže můžeme kontinuálně pokračovat v práci, jíž jsme se v předchozích dvou letech věnovali a naše činnost se zaměří na několik pro nás důležitých oblastí. Nadále se chceme věnovat rozvoji svazového života a současně zapojit do činnosti svazu více členů, což je poměrně obtížné a stále se nám to úplně nedaří. Budeme pracovat na větší informovanosti týkající se aktivit svazu a snažit se o získání nových členů, což je opět poměrně složité, protože většina květinářů, floristů nebo firem je stále přesvědčena, že členství v profesních organizacích pro ně nemá význam. Samozřejmě jsou o tom přesvědčeni jen do té doby, než se objeví nějaký problém, neřešitelný z pozice jednotlivce. S tím souvisí i naše další důležitá iniciativa – spolupráce s orgány státní správy, komorami a ostatními profesními svazy v hájení zájmů našeho oboru i členů. Hodláme se také zaměřit na pomoc studentům a mladým lidem při vstupu do květinářské a floristické praxe. Naším velkým plánem je naše snaha uspořádat v České republice významnou evropskou odbornou akci.

Byl jste spokojen s účastí členů na valné hromadě? Floristická sekce svazu nedisponuje příliš širokou členskou základnou ...
S účastí na valné hromadě SKF ČR jsem spokojen nebyl, účastní se jí stále stejný počet členů. Další valnou hromadu bychom chtěli uspořádat jako dvoudenní, protože zjišťujeme, že problémů, které chceme my nebo samotní členové mezi sebou diskutovat, je mnoho. Počet zástupců floristické členské základny je opravdu velmi nízký, nicméně i tak jsem rád, že disponuje alespoň několika významnými odborníky, kterých si za jejich práci a odborný přínos pro svaz i obor velmi cením. Samozřejmě budeme pracovat na tom, aby se naše členská základna co nejvíce rozrostla, ale rozhodně nemáme v plánu k tomu používat žádných radikálních metod. Byl bych rád, kdyby všichni profesionálové svého oboru chápali účast v profesním svazu jako jistou hrdost, můžeme říci až „cechovní“ záležitost. Svaz už je jen prostředek k tomu, aby jim po stránce odborné a legislativní pomáhal. Mnohdy totiž dochází k tomu, že výhod, kterých svaz či jeho členové dosáhli, využívají i nečlenové, kteří činnost svazu mnohdy odsuzují. Tuto skutečnost se budeme v rámci možností snažit eliminovat, nelze to však v oblasti, jež se přímo dotýká zvyšování profesní úrovně jednotlivých oborů. Síla svazu je dána silou jeho členské základny a aktivitou všech jeho členů, nikoliv jednotlivce.

Co přesně v současnosti nabízí SKF ČR svým členům-floristům? Připravujete v tomto směru nějaké změny?
Standardně svaz nabízí celou řadu seminářů, účast na soutěžích, zájezdy na veletrhy do zahraničí atd. Nicméně i v tomto směru chceme své aktivity rozšiřovat. I nadále budeme pokračovat v pořádání certifikovaných floristických seminářů a budeme se je snažit zatraktivnit. Rádi bychom uspořádali seminář s účastí zahraničního floristy a doufáme, že se nám to v letošním roce podaří, neboť pořádání takových seminářů je organizačně i finančně velmi náročné. Dále chceme pokračovat v komunikaci s mezinárodním svazem FEUPF, jehož jsme členem a který je ochoten poskytovat nám důležité informace jak v oblasti vzdělávání, tak ve věcech legislativních. Jisté mezery máme v komunikaci s ostatními zahraničními svazy, a to se budeme snažit napravit. Další důležitou akcí, která nás letos čeká, je 38. ročník Mistrovství floristů České republiky a my jsme hrdí na to, že účast v odborné jury přijala i uznávaná německá floristka Wally Klett. Za podpory svazu se letos budou pořádat ještě další akce, například doprovodný floristický program na 10. ročníku veletrhu Zelený svět, soutěže na všech etapách Flory Olomouc nebo nově pořádaná akce Havířov v květech. Aktivit máme opravdu mnohou, a já věřím, že se nám i vzhledem k pracovní vytíženosti všech členů předsednictva a členů svazu podaří všechny stanovené aktivity zdárně realizovat.

Více informací o SKF ČR naleznete na www.svazkvetinaruafloristu.cz.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down