29.09.2009 | 01:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Svaz chystá nové projekty

Vážené čtenářky a čtenáři, rádi bychom vám touto cestou představili dva nové a velmi důležité projekty Svazu květinářů a floristů ČR. Prvním z nich je snaha stát se hostitelskou zemí při pořádání mezinárodní floristické soutěže Europa Cup 2011 a druhý projekt se týká žádosti SKF ČR o dotaci z Evropských fondů v oblasti odborného floristického vzdělávání pedagogických pracovníků. Oba tyto projekty Svaz považuje za velmi významné a jejich hlavním cílem je zvyšovat úroveň floristiky v ČR. Proto také věnuje předsednictvo a další aktivní členové svazu maximální úsilí k jejich naplnění.

Bude Europa Cup 2011 v ČR?
Tuto otázku si položilo předsednictvo SKF ČR poprvé zhruba před dvěma lety, tedy v době, kdy Svaz vyslal svého zástupce na mezinárodní soutěž ve floristice Europa Cup 2007. Českou republiku zde reprezentoval florista Přemysl Hytych, který se do slovinského Velenje kvalifikoval jako nejvýše umístěný soutěžící z řad členů SKF ČR na Děčínské kotvě v květnu 2007. V té době se polemika nad možností ucházet se o statut kandidátské země pro organizaci příštího ročníku soutěže Europa Cup 2011 odehrávala spíše v akademické rovině, probíraly se možnosti, porovnávaly výhody a nevýhody. Jak postupoval čas a spolupráce s mezinárodní organizací FEUPF (od 1. 1. 2009 nese tato organizace název Florint) se vyvíjela a naplňovala velmi uspokojivě, nabývala tato možnost stále zřetelnější kontury. Předsednictvo Svazu tak začalo usilovně pracovat na hledání města, které by převzalo nad mistrovstvím Evropy ve floristice záštitu. Nyní se již může Svaz květinářů a floristů ČR pochlubit, že splnil všechny předpoklady k tomu, aby se Europa Cup 2011 odehrál v ČR. Jedná se o následující podmínky:
1. Svaz květinářů a floristů ČR je od momentu usnesení valné hromady dne 10. 6. 2006 v Olomouci jediným plnohodnotným členem FEUPF/Florint za Českou republiku. To mimo jiné znamená, že hradí členský příspěvek do této organizace v plné výši. Jen pro ilustraci, výše ročního členského příspěvku činí bezmála 90 000 Kč. Zahraniční spolupráce se však díky členství v této organizaci a aktivitě svazu, zejména člena předsednictva Ing. Jiřího Martinka, daří naplňovat ve všech rovinách. Byly navázány kontakty se zahraničními floristy a někteří z nich dokonce přijali naše pozvání a navštívili Českou republiku. Například významná německá floristka Wally Klett tak učinila hned dvakrát, přičemž naposledy byla členkou odborné jury na letošním 38. ročníku Mistrovství floristů ČR – Děčínská kotva. Dvakrát se Mistrovství ve funkci porotkyně zúčastnila také Magdalena Birula-Bialynicka z Polska. Sám Ing. Jiří Martinek absolvoval evropské zkoušky hodnotitelských komisí a je držitelem mezinárodního certifikátu FEUPF.
2. Po mnoha měsících vyjednávání s kraji a městy v ČR se Svazu podařilo předložit na jednání města Havířova žádost o partnerství a převzetí záštity nad pořádáním mistrovství Evropy ve floristice Europa Cup 2011. Zastupitelé města Havířov schválili na svém posledním zasedání kandidaturu svého města na uspořádání této soutěže, čímž se město Havířov spolu se SKF ČR stalo oficiálním uchazečem o pořadatelství 17. ročníku mistrovství Evropy ve floristice. Tato soutěž je celosvětově velmi uznávaná a organizace na našem území by jistě posunula českou floristiku o několik příček výš. O tom, zda skutečně budeme mít možnost přivítat v ČR nejlepší floristy Evropy, se má rozhodnout v říjnu tohoto roku na zasedání organizace Florint v Lillehameru. Držme si pěsti, ať los padne do Havířova.
 
Svaz žádá dotace na vzdělávání
Floristika je zahradnický obor s nejvyšší dynamikou změn ve směru kreativity, nových materiálů, pracovních technik, ale i módnosti. I když jsou pedagogové velmi vysoce kvalifikovaní, přesto se floristický obor rozvíjí rychleji, než je možné sledovat v odborné literatuře, která u nás v podstatě existuje ve formě periodik. Mezi členy svazu patří většina odborných škol působících v oblasti floristiky. Poptávka pedagogů těchto škol velmi hlasitě volajících po inovacích ve stávajícím způsobu vzdělávání ve floristice dala svazu podnět, aby se tímto problémem zabýval. SKF ČR se proto chopil iniciativy, stal se garantem projektu a podal v řádném termínu na MŠMT žádost o podporu v oblasti „Dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení“ v oboru floristika. Odbornou konzultaci a velmi mnoho užitečných rad poskytl svazu v rámci výborné dlouholeté spolupráce Ing. Libor Kunte, ředitel SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín-Libverda. Hlavní naší společnou snahou je rozšíření a maximální zdokonalení teoretických znalostí a praktických dovedností odborných pedagogů středních škol v oblasti floristiky. Vzdělávání pedagogů by bylo koncipováno prezenční formou v podobě přednášek a praktického cvičení ve spádovém školícím centru na pěti dvoudenních seminářích. V rámci projektu by vznikla nová multimediální učebnice praktické floristiky, jejíž součástí je i DVD modul a interaktivní www stránky. V současné době je žádost o podporu podaná. Zda bude schválená a projekt realizován, se dozvíme ve 4. čtvrtletí tohoto roku a budeme vás samozřejmě informovat.

Ohlédnutí za akcemi
Havířov v květech
Tato kulturní akce města Havířova proběhla ve dnech 18. – 20. června 2009. Svaz květinářů a floristů ČR se stal významným partnerem této akce, když zajistil aranžování vozů květinami a floristickou soutěž na téma Pohádkové postavy. Celkem bylo pod vedením Ing. Jany Jaroňové přizdobeno třináct vozů, včetně koňského kočáru, traktoru s vlečkou a dalších zajímavých automobilů. Vítězem soutěže v aranžování pohádkových postav se stal floristický objekt s názvem Krtek a autíčko, který vzešel z autorské dílny SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín-Libverda. Aranžovali studenti pod vedením Ing. Olgy Fojtíkové.
 
Floristická soutěž Den matek
V obrazové reportáži bychom se chtěli vrátit k jarní soutěži s námětem Den matek, kterou vyhlásil SKF ČR v rámci konání jarní etapy výstavy Flora Olomouc 2009. Proč ta reminiscence? Soutěž byla totiž velmi úspěšná, o čemž hovoří nejen počet soutěžících, ale především kvalita výsledných prací. Dvaatřicet přihlášených floristů zpracovávalo následující předepsaná témata: vypichované srdce, kytice pro maminku a přízdoba hrnkové rostliny. První místo v kategorii juniorů obsadily Hana Kyanková a Monika Lokajová ze Střední školy odborné a speciální Klimkovice, příspěvková organizace. První místo v kategorii seniorů obsadila Klára Jordánová (VOŠZa SZaŠ Mělník).

Připravované akce
Flora Olomouc 2009, podzimní etapa
Podzimní etapa výstavy Flora OIomouc proběhne v termínu od 1. do 4. října 2009. V jejím rámci vyhlašuje SKF ČR floristickou soutěž s námětem Adventní vazba. Propozice a přihlášku naleznete na www.svazkvetinaruafloristu.cz.

Floristický pracovní seminář na téma Adventní vazba
Dne 11. listopadu 2009 pořádáme v Olomouci třetí a zároveň letos již poslední pracovní seminář, tentokrát na téma Adventní a vánoční vazba. Přihlášky a podrobnosti naleznete v upoutávce níže nebo na webových stránkách Svazu květinářů a floristů ČR. Těšíme se na vás.

 
Autor článku: Ing. Marcela Nachlingerová, SKF ČR

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down