Dny babího léta se pomalu krátí a sluneční paprsky ubírají na své síle, vlády se ujímá podzim – nejbarevnější období roku. Paleta barev na podzim kvetoucích rostlin a zbarvujících se listů na stromech hýří všemi odstíny.

Součástí barevného ohňostroje květin se stávají i plody okrasných a ovocných dřevin. Působivý prvek vnáší do podzimně laděných dekorací i suchá květenství či semeníky trvalek, včetně stébel a květních klasů travin. Svojí jedinečnou texturou nenásilnou formou podtrhují podzimní ráz aranží. Podzimní výzdobě interiérů vévodí kromě vázaných kytic především vypichované dekorace. Aranžovací hmota nejenom zásobuje květiny vodou, ale udržuje květní stvoly v požadovaném směru/poloze. Aranžování květin technikou vypichování je tak vhodné i pro začátečníky. Inspirací ve vaší tvorbě vám mohou být prezentované podzimní dekorace zhotovené za použití recyklovatelných aranžovacích misek různé velikosti a tvarů od firmy OASIS® zatupující na českém a slovenském trhu společnost Florasis.

Prezentaci inspirativních dekorací k nadcházejícímu podzimnímu období naleznete v tištěné verzi časopisu Floristika č. 5/2021.

Narozdíl o svatební floristiky, smuteční a dušičkové dekorace nezaznamenávají u nás tak velké rozdíly v provedení a designu. Přestože různorodost i kvalita sušeného a umělého rostlinného materiálu se rok od roku zvyšuje, ve výsledných dekoracích na pultech prodejen neprojevuje, jak by se očekávalo. Zdali je to do jisté míry zapříčiněno jistou setrvačnosti ze strany floristů, či stereotypem ze strany zákazníků zajisté ukáže čas.

Dané situace jsou si vědomy i velkoobchody s floristickým zbožím a na daný stav reflektují například pořádáním odborných worshopů, seminářů a inspirativních show.

Jedna ze vzdělávacích akcí věnovaná dušičkovým a smutečním dekoracím se konala v prostorách velkoobchodu Klia Praha s. r. o. Za předváděcím pultem stanuli odborníci na slovo vzatí, mistr florista Tomáš Hakl a Viola Zeithamlová. Přestože Tomáš patří mezi začínající profesionální floristy, jeho přirozené cítění pro výběr a kombinaci materiálů s následným kreativním a precizním zpracováním mu již přineslo (vyneslo) řadu vítězství na předních floristických soutěžích. Viola naopak patří k floristům s dlouholetou praxí, a to jak v komerční tak i zakázkové floristice. Její velkou devizou jsou kromě dokonalého zvládnutí floristických technik komunikační a prodejní dovednosti. Individuální přístup k zákazníkovi se u ní odráží v každé zhotovené zakázce.

 

Celý text článku včetně inspirativních fotografií naleznete v tištěné verzi časopisu Floristika č. 5/2018.

 

Mezinárodní kontraktační veletrh dekorací, skla, bytových a kuchyňský doplňků a dárkového zboží opět otevře brány výstaviště PVA v pražských Letňanech. Veletrh, který má dvě etapy pro nejstěžejnější období – jarní a podzimní, si za dobu svého konání našel mnoho příznivců a každým rokem zájem o něj roste.

Podzimní etapa je velikým lákadlem zejména vánoční tematikou, jež tvoří její jádro. Přesto mnozí vystavovatelé do svých expozic zařazují také dekorace pro podzimní svátky, jakými jsou Památka zesnulých či Halloween nebo pro podzimní výzdobu privátních i komerčních interiérů.

 

Celý text článku včetně inspirativních fotografií naleznete v tištěné verzi časopisu Floristika č. 5/2018.

Zelený Svět je mezinárodním odborný kontraktačním zahradnickým veletrhem s osmnáctiletou tradicí. Stává se místem setkávání odborníků napříč celým spektrem zahradnických oborů. Od roku 2014 se koná ve dvouletém cyklu.

Letošní ročník výstavnické akce se bude konat v moravské metropoli v termínu od 6.–7. září. Výstavní prostory brněnského výstaviště (pavilon A, hala A) se tak opět zaplní výpěstky okrasných dřevin a rostlin jak domácích, tak i zahraničních pěstitelů, dovozců a prodejců. Své zastoupení zde mají i výrobci pěstebních substrátů, hnojiv a ochranných prostředků.

Celý text článku včetně inspirativních fotografií naleznete v tištěné verzi časopisu Floristika č. 5/2018.

Cesta k floristickému oboru je pro někoho přímočará pro jiného klikatější. Zatímco mnoho milovníků květin se aranžování věnuje na amatérské úrovni, pro druhé se stalo každoroční prací. Pro Zuzanu Stýblovou se záliba v aranžování květin postupem stala profesní záležitostí – životní vášní.

Jaká byla vaše cesta k aranžování květin, floristickému oboru?

Přestože je floristická tvorba dnes moji hlavní činností, v minulosti jsem se věnovala řadě tvůrčích aktivit. Přestože se někomu může zdát, že s floristickým oborem nesouvisí, opak je pravdou. Získané vědomostí, dovednosti a zkušenosti zúročuji při své každodenní práci. Ale pěkně popořadě. Vzhledem k tomu, že jsem vyrůstala v rodině, kde se tvůrčím činnostem věnovali oba moje rodiče, již od útlého věku jsem měla zájem o tvořivou práci rukama, dokonce jsem dávala přednost ručnímu šití před strojovým. Ne náhodou jsem se kreativní práci chtěla věnovat i profesně, zvažovala jsem mezi studiem keramického designu, scénografie a modiství, to se nakonec stalo mým povoláním. Aktivně jsem se rovněž věnovala společenskému tanci. Po ukončení studia na konzervatoři jsem řadu let působila  jako taneční mistr v tanečních. Ráda rovněž vzpomínám na zážitky z České televize, kde jsem se věnovala produkci a příležitostně vystupovala i před kamerou. Velký okruh známých jsme si vytvořila díky dlouholetému provozování butiku se značkovou konfekcí. A právě díky všem těmto profesím mi design, estetika a komunikace s lidmi není cizí.

 

Kdy jste se dostala do přímému kontaktu a aranžováním květin, kdy jste se začala věnovat floristice na profesionální úrovni?

Vyrůstala jsem v rodinném domku s pečlivě udržovanou zahradou, květinami jsem tak byla obklopena již od mého útlého dětství. Zpočátku jsem si aranžovala jen tak pro radost, postupně pro rodinu a známé. Zlomovým období pro moji floristickou tvorbu bylo otevření butiku. Součástí výzdoby jeho interiéru byly samozřejmě mnou zhotovené dekorace. Pozitivní reakce zákazníků nenechaly na sebe dlouho čekat a já byla čím dál tím častěji zvána do příbytků svých zákazníků k výzdobě jejich interiérů. A od zhotovování dekorací do jídelen, obývacích pokojů, chodeb a hal to bylo velice blízko k osazování nádob k dekoraci teras, či okenních parapetů. Profesně jsme se vypracoval až k zakládání a údržby zahrad. Můj velký koníček – tvůrčí práce s rostlinami, se tak postupem času stal mojí profesí.

 

Kde jste získávala potřebné dovednosti a vědomosti?

Nadšení a vášeň pro danou činnost je sice velice důležité, ale k dosažení úspěchu nestačí. Přesto, že si osobně myslím, že míra estetického cítění je do jisté míry každému dána do vínka, je nezbytné si osvojit technické postupy a zákonitosti. Absolvovala jsme tak řadu odborných floristických a zahradnických seminářů, workšopů a předváděček. Hodně čerpán z odborných knih a časopisů. Navštěvuji výstavy a veletrhy, kde se seznamuji s novými materiály i floristickými technikami.

 

Jaká oblast floristické tvorby je vám nejbližší?

Přestože v mém portfoliu je i svatební a smuteční floristika, nejblíže mi je vzhledem k mým předešlým profesím zhotovování květinových dekorací a florálních instalací do bytového či komerčního interiéru. Přestože jsem s postupujícím věkem upustila od činnosti realizace zahrad, a jejich údržbu již dělám pouze pro velice dlouholeté zákazníky, velice ráda se věnuji osazování venkovních nádob.

 

Dovolte mi, abych i Vám položil obligátní otázku. Jaká je vaše oblíbená řezaná květina a zahradní rostlina?

Možná se to mnohým bude zdát klišé, ale z řezaných květin je to královna rostlinné říše – růže, zejména ze skupiny starých anglických růží. Svoji stavbou květu a podmanivou vůní na mě působí téměř až pohádkově magickým dojmem. Dále to jsou lilie a především hortenzie v jakékoli podobě, řezané, hrnkové či v suchém stavu. Co se týče venkovních rostlin, nenechám dopustit na konifery. Přestože listnaté stromy a keře jsou během roku proměnlivější, v našich klimatických podmínkách upřednostňuji při zakládání zahrad jako kosterní dřeviny jehličnany. Dokonce je hojně uplatňuji i při osazování velkých nádob. Používám je jako stálou celoroční solitéru s podsadou  trvalek či letniček, které podle sezóny obměňuji. Tímto způsobem nádoby plní svoji dekorativní úlohu ihned po osázení, ještě předtím než se naplno rozvinou trvalky či letničky. Nezanedbatelná není ani ekonomická stránka, kdy nedochází vždy ke kompletní výměně rostlin. Všude, do dekorací či osazování nádob a zahrad, se snažím zakomponovat traviny, jejichž přítomnost propůjčuje prostředí osobitý ráz.

 

Jaký floristický styl je vám nejlišší, jaký design vás osloví?

Vzhledem k tomu, že jsem většinu života měla to štěstí být každý den obklopena přírodou, tak je to styl přírodní. Do jisté míry je to zapříčiněno i dostupností a nabídkou rostlinného materiálu, zejména floristických doplňků a přízdob, v začátcích mého podnikání. V té době se mým stěžejním materiálem stala sušina, s kterou ráda pracuji i dnes. Samozřejmě se nebráním i jiným stylů, vždy se snažím co nejvíce přiblížit designu, ve kterém je navržen daný interiér, či představám zákazníka. Jsem ale zastáncem toho, že úprava květin aranžováním má ještě více vyzdvihnout přirozenou krásu květin. Snažím se tak v dekoracích vždy respektovat jejich přirozený vzhled a růst.

 

Neuvažovala jste někdy o provozování klasického kamenného obchodu?

Ne, provozováním butiku v minulosti moc dobře vím, jaké radosti i starosti jsou s touto formou podnikání spojené – stálá pracovní doba, zaměstnanci, bezpečnost práce atd. Fungování tzv. na volné noze mi dává určitou formu svobody, nejsme ničím svazována, více se mohu soustředit na tvůrčí práci a věnovat se zákazníkům.

 

Komunikace byla ve vašem profesním životě jedním ze stěžejních pracovních nástrojů. Co je podle vás nejdůležitější při styku se zákazníkem?

Jednoznačně slušnost, s arogancí a povýšeným postojem rozhodně daleko nedojdete. Je důležité se naučit naslouchat druhým, dovolit jim vyjádřit svůj názor, myšlenku, představu. Teprve až na základě těchto informací můžete udělat svůj úsudek, návrh či doporučení. Z vlastní zkušenosti vím, že někdy je to velice obtížné a vyčerpávající. Nikdy se však nesnažím zákazníkům vnutit svoji představu, vždy ji jen předkládám ke vzájemné konzultaci. Samozřejmě i já mám hranice, za které nejdou, například u realizací zahrad či osazování nádob vždy respektuji, bez ohledu na přání zákazníka, pěstební nároky rostlin. Pro každé stanoviště se dají najít vhodné rostliny. Výsadba skomírající kvůli nevhodně zvolené skladbě rostlin rozhodně nebude vaši kladnou vizitkou k udržení či získání nové zákazníka, zejména pokud svoji živnost provozujete na malém městě, kde se zprávy šíří rychlostí blesku.

 

Přestože s konverzace s vámi, je mi zřejmé, že květiny jsou vaší srdeční záležitostí, co jiného vás těší? Jak trávíte volné chvíle? Kde berete energii do další práce?

Musím přiznat, že moc volného času nemám. Ráda však cestuji, a to jak po krásách naší vlasti, tak do zahraničí. V létě se snažím co nejvíce času trávit na zahradě, ale většinou místo knížky držím v ruce motyčku či hrábě. Přestože miluji vánoční atmosféru, tak až do Štědrého dne jsem maximálně vytížená výrobou a prodejem dekorací, ale na druhý svátek vánoční se ráda procházím s manželem vánoční Prahou. Bylo by hezké, kdyby letos byla alespoň s popraškem sněhu, který ji dokáže propůjčit magické kouzlo.

 

Kde se můžeme s vaší floristickou tvorbou blíže setkat?

V současné době se věnuji převážně zakázkové floristice, kterou provozuji ve svém studiu pod názvem Art Deco Ateliér v Mníšku pod Brdy. Dvakrát do roka, před Velikonocemi a vánočními svátky, pořádám veřejnou prodejní výstavu, na kterou jste všichni srdečně zváni.

Ukázku dokorací z dílny Zuzany Stýblové naleznete v tištěné verzi časopisu Floristika 6/2016.

 

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down