17.06.2009 | 08:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

SKF je tu pro vás

Vážené čtenářky a čtenáři,
na stránkách Floristiky bychom vás rádi pravidelně seznamovali s aktuálním děním ve Svazu květinářů a floristů ČR (dále jen Svaz) i floristickém a květinářském oboru. Každý z vás jistě již o této organizaci slyšel nebo s ní spolupracoval či spolupracuje nebo je dokonce řádným členem. Domníváme se, že pro všechny z vás bude tato naše iniciativa prospěšná, neboť aktuality z oboru jsou pro vaši každodenní práci velmi důležité. Pro ujasnění souvislostí bychom zopakovali pár základních informací o historii Svazu.

Kdo jsme
Svaz květinářů a floristů byl založen a registrován v roce 1991. Od roku 2007 pracuje ve dvou samostatných sekcích (květinářská a floristická) a byl pozměněn jeho název na Svaz květinářů a floristů České republiky (SKF ČR). Svaz je profesní, dobrovolná a nezisková organizace sdružující pěstitele květin, floristy, obchodníky s květinami a přidruženým materiálem a všechny zájemce o tuto problematiku. Nejvyšším orgánem svazu je valná hromada volící předsednictvo pro dvouleté období.

Hlavní cíle svazu
Hlavním motivem založení svazu byla a je potřeba posílit postavení, úroveň a autoritu oboru v ČR. Hlavním cílem svazu je poslání cechovní sounáležitosti, růst odbornosti a vzájemné informovanosti.
Cíle realizujeme především formou pořádání odborných seminářů (floristika, květinářství), exkurzí, výstav a soutěží. Spolupracujeme s mezinárodními profesními organizacemi a v některých z nich jsme řádnými členy (AIPH, FLORINT). Iniciujeme vydávání odborných publikací a reklamních materiálů (učebnice, plakáty, DVD apod.). Zprostředkováváme poradenství v oboru floristiky a květinářství a podílíme se a připomínkujeme vytváření legislativy spjaté s oborem. Své členy informujeme o dění prostřednictvím svazového zpravodaje, který je v posledních letech rozšiřován především elektronickou formou.
Mezi naše členy patří významné květinářské podniky i přední čeští floristé, se nimiž se můžete setkat na našich akcích. Členské podniky poznáte velmi jednoduše podle toho, že mají ve svých prodejnách vystaven certifikát o členství či samolepku s logem svazu.
Naší snahou je, abyste touto pravidelnou rubrikou získali ucelené informace nejen o důležitých aktivitách svazu, ale také veškerých aktualitách týkajících se floristického oboru. V neposlední řadě tímto sledujeme rozšíření členské základny právě o vás čtenáře, kteří na základě těchto informací shledáte členství ve svazu za důležité a přínosné pro nejen vás, ale i celý obor. Vždyť vyspělá floristická země se pozná mimo jiné také podle toho, jak silný svaz tuto zemi zastupuje. Všichni, kdo jezdíte do Essenu či sledujete zahraniční floristiku, víte, že v těchto zemích je angažovanost členů v profesních organizacích daleko vyšší než u nás (např. Maďarsko 93 %). Naším společným cílem je silný svaz, který dokáže díky svému potenciálu přesvědčit státní orgány o důležitosti oboru v rámci rostlinných komodit a celého zemědělství, a tím vám připravit vhodné podmínky pro podnikání. Silný svaz reprezentující naší floristiku na vysoké úrovni a je současně konkurenceschopný floristice sousedních vyspělých států. Těšíme se na spolupráci. Další informace naleznete na webových stránkách: www.svazkvetinaruafloristu.cz.

Informační servis
• Novela zákona o DPH vyšla ve Sbírce zákonů
Díky usilovné práci odborníků z řad profesních svazů se podařilo prosadit změnu v sazbě DPH u semen květin. Tím se vrací DPH u semen květin na 9 %, jak je v zákoně uvedeno.
• Jednání se zástupci organizace FLORINT
Dne 7. února 2009 se sešli zástupci Svazu s představiteli mezinárodní organizace FLORINT (dříve FEUPF). Cílem jednání byla vzájemná spolupráce a utužení vztahů. Hlavními tématy jednání byla výše DPH u květin a vzdělávání floristů v ČR. Více informací naleznete v samostatném článku Ing. Jiřího Martinka, Ph.D. a Slávka Rabušice na stranách 48 a 49.

Připravované akce • 13. 5. Pracovní seminář Svatební floristika, reportáž ze semináře přineseme v příštím čísle
• 20. – 24. 5. Mistrovství floristů ČR – Děčínská kotva
• 20. 6. Havířov v květech – soutěž v aranžování květinových soch, květinový průvod městem
• 26. – 27. 6. Den otevřených dveří Sempra Flora Holice

Ohlédnutí za akcemi
• Valná hromada Svazu květinářů a floristů ČR
V příjemném prostředí posluchárny VOŠ a SZaŠ Mělník jednala 21. února 2009 Valná hromada SKF ČR. Bylo na ní zvoleno předsednictvo Svazu květinářů a floristů ČR, za květinářskou sekci Ing. Jiří Horák, Ing. Petr Nachlinger a Ing. Jiří Valtera, za floristickou sekci Ing. Marie Bittnerová, Ing. Jana Jaroňová a Ing. Jiří Martinek.
Předsedou SKF ČR se opět stal Ing. Jiří Horák ze Sempry Praha a. s., místopředsedy SKF ČR za květinářskou sekci Ing. Petr Nachlinger z firmy Azalea Chlumec, s. r. o. a za floristickou sekci Ing. Marie Bittnerová (OSVČ). Tajemnicí byla valnou hromadou opět jmenovaná Bc. Jana Ischiová.
Mezi hlavní úkoly nového předsednictva patří: zaktivizovat členy SKF ČR, dále se zabývat legislativou a v neposlední řadě se podílet na pořádání soutěží, výstav, odborném růstu a propagaci našeho krásného oboru.
• Floristická soutěž Den matek
Soutěž proběhla 22. dubna 2009 v rámci výstavy Flora Olomouc, v době uzávěrky tohoto čísla jsme ještě neznali výsledky soutěže, informace se dočtete v příštím čísle.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down