31.03.2011 | 08:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Program a propozice 40. Mistrovství floristů ČR – Děčínská kotva 2011

Vážené floristky, vážení floristé, milí přátelé
je mi velkou ctí, srdečně Vás pozdravit a při té příležitosti vás zároveň i pozvat k účasti na letošním Mistrovství floristů ČR – Děčínská kotva 2011. Tento rok je pro Mistrovství floristů ČR totiž jubilejní – Děčínská kotva slaví šarmantní čtyřicáté narozeniny, které jsou bezesporu odrazovým můstkem k novým možnostem, ale zároveň nastaveným zrcadlem pro ohlédnutí se zpět. I proto vybrala odborná komise ústřední téma mistrovství – rubínová svatba. Rubínový prsten pro „nevěstu“ je totiž vyjádřením čtyřicetileté stálosti manželského svazku a lásky obou partnerů. Jsem pevně přesvědčen, že Děčínská kotva dostane onen pomyslný rubínový prsten od každého účastníka soutěže, protože si jej právem zaslouží.
Velmi se těším na setkání s Vámi a při tom mi dovolte vyjádřit skromné přání – přijeďte vy všichni, kdož jste se v minulosti soutěže účastnili. Určitě bude na co zavzpomínat, setkat se s řadou přátel a také se podívat na kreativní práce současných floristů, kteří se 40. Mistrovství floristů ČR budou aktivně účastnit.
Ing. Libor Kunte, Ph.D.
ředitel Střední zahradnické a zemědělské školy A. E. Komerse, Děčín–Libverda

Obecné informace
Termín soutěže: 18.–19. 5. 2011
Termín výstavy: 20.–22. 5. 2011
Místo konání: Zámek Děčín
Vyhlašovatelé: Svaz květinářů a floristů ČR a Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín-Libverda
Kategorie soutěžících:
JUNIOR (studenti zahradnických škol bez omezení věku, mohou na vlastní žádost soutěžit v kategorii seniorů)
SENIOR (profesionální floristé, zaměstnanci zahradnických firem a květinových prodejen)
Termín uzávěrky pro soutěžící: 10. duben 2011
Kontaktní informace:
Organizátor, přihlášky, ubytování: Ing. Olga Fojtíková, Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín-Libverda, Českolipská 123, Děčín 27, PSČ 405 02, tel.: 412 524 692, fax: 412 524 694, mobil: 604 935 694, e-mail: fojtikovao@seznam.cz, www.libverdadc.cz,
Bc. Jana Pudová, SKF ČR, Wolkerova 11, Olomouc, 771 11, tel.: +420 585 726 290, e-mail: svaz.skf@seznam.cz, www.svazkvetinaruafloristu.cz.
Propozice: Bc. Marie Mikanová, ZF MENDELU Brno, Valtická 337, 69144, Lednice na Moravě, e-mail: mariemikanova@seznam.cz

Program
středa 18. května 2011
10.00 zahájení soutěže
10.30–12.30 (120 min) kulatá svatební kytice pro nevěstu rubínové svatby (J)
svatební kytice/dekorace pro nevěstu rubínové svatby (S)
13.30–14.30 (60 min) překvapení (J, S)
15.00–16.00 (60 min) kytice vyjadřující 40. výročí Děčínské kotvy (J)
kytice k výročí rubínové svatby (S)

čtvrtek 19. května 2011
09.30 zahájení druhého dne soutěže
10.00–12.30 (150 min) slavnostní stůl k výročí rubínové svatby (J) volná práce na téma Děčínská kotva (S) v Růžové zahradě
14.00–16.00 odborný floristický program
19.00–01.00 slavnostní galavečer k jubilejnímu 40. ročníku Děčínské kotvy,
součástí galavečera je přehlídka květinových modelů a slavnostní vyhlášení vítězů soutěže.

pátek 20. května 2011
9.00–17.00 výstava soutěžních prací pro veřejnost
sobota 21. května 2011
10.00–19.00 výstava soutěžních prací pro veřejnost
neděle 22. května 2011
10.00–17.00 výstava soutěžních prací pro veřejnost

Organizační pokyny:
■ Pro každého soutěžícího bude v soutěžní místnosti vymezen pracovní prostor 3,5 x 2 m. Část tohoto prostoru (2 x 2 m) bude současně sloužit jako výstavní. Barva stěn bílá. Další paravány k rozdělení prostoru budou k dispozici na požádání.
■ Konstrukce a přípravky pro všechny soutěžní práce musí snadno projít otvory dveří (min. rozměr 195 x 90 cm). Soutěžící se musí prezentovat pouze na přiděleném místě v rámci soutěžní místnosti.
■ Všechny soutěžní práce musí být po ukončení soutěže demontovány a odvezeny. Likvidace nebo úschova prací organizátorem není zajištěna.
■ Případné dotazy ohledně propozic podávejte písemně na adresu mariemikanova@seznam.cz (Bc. Marie Mikanová), kde budou dotazy shromaždovány a bude na ně odpovídáno formou e-mailů v pravidelných cyklech. Otázky a odpovědi budou zasílány všem soutěžícím.

Podrobné propozice
Kategorie junior
Úkol č. 1 – Kulatá svatební kytice pro nevěstu rubínové svatby (120 minut)
Vytvořte kulatou svatební kytici vhodnou pro nevěstu rubínové svatby, technika zpracování a kompoziční ztvárnění je libovolné. Kytice musí odpovídat níže uvedeným kritériím:
■ soutěžící může mít předem připravenou základní konstrukci, ve které může použít libovolný technický, doplňkový i dekorativní materiál,
■ technika zpracování základní konstrukce je libovolná, před začátkem soutěžního času však nesmí být v základní konstrukci použity jakékoli části rostlin v čerstvém stavu,
■ materiál (rostlinný, doplňkový i dekorativní) použitý v rámci soutěžního času musí v kompozici opticky převládat (více jak 50%) nad materiálem předem připravené konstrukce,
■ příprava rostlinného materiálu je omezena na seříznutí a očištění,
■ prezentace hotových kytic pro nevěstu v rámci soutěžního prostoru je libovolná, nebude však součástí hodnocení této disciplíny,
■ veškerý materiál si zajišťuje soutěžící sám.
Další obecně platné informace k řešené disciplíně jsou uvedeny v učebnici Floristika 2 (na str. 252–254) nebo na internetových stránkách www.ucebnicefloristiky.cz.

Úkol č. 2 – Překvapení (60 minut)
Vytvořte aranžmá z materiálu dodaného sponzorem této disciplíny. Aranžmá a práce na něm musí odpovídat níže uvedeným kritériím:
■ při vytváření práce je nutné dbát pokynů pořadatelů,
■ dodaný materiál použijte podle vlastního uvážení.

Úkol č. 3 – Kytice vyjadřující 40. výročí Děčínské kotvy (60 minut)
Zpracujte vázanou kytici k jubilejnímu ročníku Děčínské kotvy. Kytice by měla být inspirována historií soutěže nebo ji jinak vyjadřovat. Dále musí splňovat níže uvedená kritéria:
■ základní technika zpracování kytice vázáním,
■ pro přízdobu je možné použít i další vhodné techniky, kterými je zabezpečena životnost použitého rostlinného materiálu minimálně po dobu dvou následujících dnů,
■ soutěžící může mít předem připravenou základní konstrukci, ve které může použít libovolný technický, doplňkový i dekorativní materiál,
■ technika zpracování základní konstrukce je libovolná, před začátkem soutěžního času však nesmí být v základní konstrukci použity jakékoli části rostlin v čerstvém stavu,
■ materiál (rostlinný, doplňkový i dekorativní) použitý v rámci soutěžního času musí v kompozici opticky převládat (více jak 50%) nad materiálem předem připravené konstrukce,
■ příprava rostlinného materiálu je omezena na seříznutí a očištění,
■ rostlinný materiál i konstrukci si zajišťuje soutěžící na vlastní náklady,
■ kytice musí být umístěna v odpovídající nádobě, která však nebude předmětem hodnocení,
■ soutěžní úkol musí být doplněn krátkým vysvětlením hlavní myšlenky a inspirace, o minimálním rozměru A4; provedení (grafický design či způsob adjustace) však nebude součástí hodnocení disciplíny.
Další obecně platné informace k řešené disciplíně jsou uvedeny v učebnici Floristika 1 (na str. 162–181, 182–183) nebo na internetových stránkách www.ucebnicefloristiky.cz.

Úkol č. 4 – Slavnostní stůl k výročí rubínové svatby (150 minut)
Vytvořte kompozici z květin, dalších doplňkových materiálů a nádob k dekoraci slavnostního stolu pro dvě osoby k příležitosti výročí Rubínové svatby. Aranžmá musí odpovídat níže uvedeným kritériím:
■ soutěžícím bude přidělen běžný stůl (velikost 80 x 80 cm) a soutěžící je povinen ho použít,
■ je dovoleno použít základní nosnou konstrukci, stůl však není dovoleno jakkoli poškodit (např. provrtáním, hřebíky atd.), aranžmá musí být vytvořeno tak, aby nepropouštělo vodu či jinak neznečišťovalo stůl,
■ soutěžící by měl základní stůl zakrýt tak, aby v aranžmá nepůsobil rušivě (ubrusem, vhodnou látkou, konstrukcí apod.)
■ další dekorativní materiály si zajistí soutěžící sám dle vlastního uvážení,
■ použití židlí k doplnění disciplíny je možné, nebude však součástí hodnocení,
■ technika zpracování vlastního aranžmá je libovolná,
■ před začátkem soutěžní disciplíny je povoleno mít sestavenou základní nepřizdobenou konstrukci s nainstalovaným pomocným technickým materiálem (připravená zelená aranžovací hmota nebo ampule s vodou),
■ rostlinný materiál použitý v rámci soutěžního času musí v kompozici opticky převládat nad materiálem vlastní konstrukce,
■ soutěžící si zajišťuje veškerý rostlinný materiál, jehož příprava je omezena na seříznutí a očištění.

Kategorie senior
Úkol č. 1 – Svatební kytice/dekorace pro nevěstu rubínové svatby (120 minut)
Dle vlastního uvážení vytvořte pro nevěstu Rubínové svatby vhodnou svatební kytici či dekoraci nesenou v (na) ruce. Aranžmá musí odpovídat níže uvedeným kritériím:
■ soutěžící může mít předem připravenou základní konstrukci, ve které může použít libovolný technický, doplňkový i dekorativní materiál,
■ technika zpracování základní konstrukce je libovolná, před začátkem soutěžního času však nesmí být v základní konstrukci použity jakékoli části rostlin v čerstvém stavu.
■ materiál (rostlinný, doplňkový i dekorativní) použitý v rámci soutěžního času musí v kompozici opticky převládat (více jak 50 %) nad materiálem předem připravené konstrukce,
■ příprava rostlinného materiálu je omezena na seříznutí a očištění,
■ způsob prezentace je libovolný, nebude však součástí hodnocení této disciplíny.
Další obecně platné informace k řešené disciplíně jsou uvedeny v učebnici Floristika 2 (na str. 252–265) nebo na internetových stránkách www.ucebnicefloristiky.cz.

Úkol č. 2 – Překvapení (60 minut)
Vytvořte aranžmá z materiálu dodaného sponzorem této disciplíny. Aranžmá a práce na něm musí odpovídat níže uvedeným kritériím:
■ při vytváření práce je nutné dbát pokynů pořadatelů,
■ dodaný materiál použijte podle vlastního uvážení.

Úkol č. 3 – Kytice k výročí rubínové svatby (60 minut)
Vytvořte vhodnou dárkovou kytici pro pár slavící výročí Rubínové svatby. Kytice musí splňovat níže uvedená kritéria:
■ základní technika zpracování kytice vázáním,
■ pro přízdobu je možné použít i další vhodné techniky, kterými je zabezpečena životnost použitého rostlinného materiálu minimálně po dobu dvou následujících dnů,
■ soutěžící může mít předem připravenou základní konstrukci, ve které může použít libovolný technický, doplňkový i dekorativní materiál,
■ technika zpracování základní konstrukce je libovolná, před začátkem soutěžního času však nesmí být v základní konstrukci použity jakékoli části rostlin v čerstvém stavu,
■ materiál (rostlinný, doplňkový i dekorativní) použitý v rámci soutěžního času musí v kompozici opticky převládat (více jak 50 %) nad materiálem předem připravené konstrukce,
■ příprava rostlinného materiálu je omezena na seříznutí a očištění,
■ rostlinný materiál i konstrukci si zajišťuje soutěžící na vlastní náklady,
■ kytice musí být umístěna v odpovídající nádobě, která však nebude předmětem hodnocení.
Další obecně platné informace k řešené disciplíně jsou uvedeny v učebnici Floristika 1 (na str. 162–181, 182–183) nebo na internetových stránkách www.ucebnicefloristiky.cz.

Úkol č. 4 – Volná práce na téma Děčínská kotva (150 minut)
Vytvořte libovolnou květinovou práci do Růžové zahrady (RZ) Děčínského zámku, na téma Děčínská kotva. Aranžmá musí odpovídat níže uvedeným kritériím:
■ základní konstrukci je možné vytvářet libovolnou technikou zpracování materiálů,
■ s konstrukcí je třeba projít brankou do RZ (1,8 x 0,9 m),
■ před začátkem soutěžní disciplíny je povoleno mít sestavenou základní nepřizdobenou konstrukci s nainstalovaným pomocným technickým materiálem (připravená zelená aranžovací hmota, popř. ampule s vodou),
■ alespoň ve dvou směrech musí aranžmá mít minimální rozměr 120 cm,
■ aranžmá musí odolat podmínkám vnějšího prostředí, a to po celou dobu trvání soutěže i výstavy,
■ je možné připevnit konstrukci např. kolíky k trávníku, nikoli však trávník ve větší míře poničit,
■ rostlinný materiál použitý v rámci soutěžního času musí v kompozici opticky převládat nad materiálem vlastní konstrukce,
■ příprava rostlinného materiálu je omezena na seříznutí a očištění,
■ soutěžící si zajišťuje veškerý materiál sám,
■ soutěžní úkol musí být doplněn krátkým vysvětlením hlavní myšlenky a inspirace o minimálním rozměru A4; provedení (grafický design či způsob adjustace) však nebude součástí hodnocení disciplíny.

Soutěž v přízdobě a aranžování osob
Téma soutěže: Květinová přízdoba kabelky ke slavnostní příležitosti. Předmětem soutěže je květinová přízdoba kabelky, určené pro ženu jdoucí na galavečer s tématem 40. výročí Děčínské kotvy. Soutěžící si sám zajistí veškerý materiál.
Další obecně platné informace k řešené disciplíně jsou uvedeny v učebnici Floristika 2 (na str. 263) nebo na internetových stránkách www.ucebnicefloristiky.cz.

Hodnocení soutěžních prací
Hodnocení soutěžních prací proběhne dle 100-bodového systému FLORINT. Hodnotit budou dvě tříčlenné komise v případě juniorů a jedna pětičlenná komise pro seniory.

Text Ing. Olga Fojtíková, Střední zahradnická a zemědělská škola A. E. Komerse, Děčín-Libverda

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down