04.08.2011 | 12:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

President AIPH navštívil Českou republiku

Mezinárodní organizace pěstitelů okrasných rostlin AIPH (The International Association of Horticultural Producers) byla založena již v roce 1948, Česká republika se stala jejím členem v roce 1968. Současný Svaz květinářů a floristů ČR, který symbolicky navázal na aktivity Svazu květinářů, který v šedesátých letech podal přihlášku do AIPH reprezentuje ČR v této mezinárodní organizaci i dnes.

President AIPH Dr. Doeke C. Faber zaznamenal narůstající význam své členské organizace v ČR, a to nejen v souvislosti s pořádáním Evropského mistrovství ve Floristice (viz. www.ec2011.eu) v Havířově, ale i jejích dalších aktivit národního i mezinárodního významu a poctil Prahu svou návštěvou. Narychlo svolané schůzky v zasedací místnosti akciové společnosti Sempra Praha se zúčastnil kromě presidenta AIPH Dr. Doeke C. Fabera i zástupce Maďarska András Treer, předseda Svazu květinářů a floristů ČR Ing. Jiří Horák a tajemník Asociace zahradnických společenstev (AZS) Ing. Jiří Dusbaba.
V úvodním rozhovoru byly navzájem představeny současné priority AIPH i profesních svazů zastoupených v AZS. Během jednání vyvstalo několik společných témat, která by se měla řešit na mezinárodní úrovni a společně prosazovat například u Evropské komise nebo u jiných mezinárodních institucí. Hlavním výsledkem této části jednání byla dohoda zorganizovat v příštím roce pracovní schůzku zástupců pěstitelů okrasných rostlin středoevropského regionu, ze které by vzešly společné požadavky a úkoly pro AIPH. Na závěr pracovního jednání v Praze pogratuloval Dr. Doeke C. Fabera SKF ČR ke zviditelnění v rámci spolupořadatelství EVROPA CUPu a popřál všem organizátorům bezproblémový průběh této reprezentativní akce. Velice ocenil také myšlenku zastřešení profesních svazů v rámci ČR do Asociace zahradnických společenstev, ve které vidí budoucího silného partnera. Současně oba zástupci AIPH předběžně přijali pozvání na zahradnický veletrh Zelený svět do Brna, o jehož budoucí propagaci prostřednictvím AIPH se rovněž jednalo.
V rámci pracovního schůzky navštívili zahraniční zástupci AIPH Zahradnické centrum Chládek v Praze. V závěru svého pobytu se presidenta AIPH setkal v Poslanecké sněmovně ČR s místopředsedou zemědělského výboru Ing. Ladislavem Skopalem.
Návštěva zástupců AIPH v Praze přispěla k utužení vzájemných vztahů a otevřela nové možnosti mezinárodní spolupráce.

Podle tiskové zprávy SKF ČR upravil Arnošt Jílek

Foto Ing. J. Horák

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down