20.11.2016 | 02:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Otevřme svá srdce alespoň o Vánocích

Solidarita, charita, pomoc – přestože význam těchto slov je všem zřejmý, jejich skutková podstata už není pro každého tak automatická. Stále se však naštěstí mezi námi najdou jedinci, kteří se zajímají o dění kolem sebe a snaží se být nápomocni tam, kde je to potřebné a smysluplné. Jedním z nich je Pavla Medková, iniciátorka dobročinného projektu, jehož výtěžek pomáhá těm nejvíce zranitelným a bezbranným – dětem hospitalizovaných na hemato-onkologickém oddělení 21B dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc.

Nedílnou součástí dobročinného projektu je floristická tvorba, požádali jsme tak Pavlu Medkovou, aby nám projekt, do kterého se můžete zapojit i vy, čtenáři Floristiky, blíže představila.

 O jaký projekt se jedná, co předcházelo jeho vzniku, jak dlouho probíhá?

Léčba onkologicky nemocných dětí je nejen náročnou, ale i dlouhodobou záležitostí. Pacienti jsou u nás hospitalizováni často i několik měsíců. Přesto, že se jim zde dostává co nejlépe dostupné léčby, odloučení od rodičů je velice citově náročné především pro ty nejmladší. Pobyt v nemocnici jsme chtěli dětem zpříjemnit alespoň o Vánocích tím, že pod stromečkem najdou dárek, který si opravdu přáli. Otázkou však bylo, kde na ně vzít finance. Volba padla na výrobou adventních věnců, jejichž prodejem bychom získali potřebné finanční prostředky na nákup dárku. V roce 1999 se tak ve vyčleněných prostorách nemocnice sešlo několik zdravotních sestřiček a ve svém volně začaly s výrobou adventních věnců.

 

Kdo je do projektu zapojen?

Jak jsem již zmínila, jsou to zejména zaměstnanci nemocnice. Do dílny přicházejí dokonce i po nočních službách, aby svým dílem přispěli dobré věci. Dále to jsou rodiče, sourozenci či příbuzní hospitalizovaných dětí. Mezi dobrovolníky jsou i maminky, tatínkové a sourozenci dětí, kterým léčba bohužel nepomohla. Přestože ztratili to nejcennější, co v životě měli, osud jiných dětí jim není lhostejný a i oni chtějí přispět k tomu, aby pro hospitalizované děti a jejich rodiče byly Vánoce radostnější.

 

Jak a kde získáváte materiál na výrobu vánočních dekorací?

Z počátku jsme si veškerý materiál sháněli a financovali sami. Samozřejmě jsme požádali o sponzorskou pomoc řadu velkoobchodů s floristickým materiálem, včetně výrobců, dovozů a prodejců svící, stuh a dekoračního materiálu. Za roky fungování projektu nás dnes podporuje řada firem, v minulých letech s námi spolupracovaly například společnosti Kala, Nixe, Canea (Polsko), Vonekl, Unipar, Lesy ČR, Lesnická škola Štemberk. Materiál na výrobu věnců však přinášejí i samotní dobrovolníci, jedná se především o přírodní materiál. Samozřejmě se snažíme, aby výroba věnců byla co nejméně finančně náročná, korpusy věnců například vyrábíme z papíru – ze starých novin a časopisů. Výrobky však musí být dekorativní, aby byl o ně zájem – byly prodejné.

 

V posledních letech se do projektu zapojili i profesionální floristé. Co bylo impulzem k této spolupráci?

Jak jsme již zmínila, projekt je od začátku svého spuštění založen na dobrovolnictví. Někdy se v dílně sejde i třicet lidí, samozřejmě s různou úrovní kreativní tvořivosti. Přestože nadšení pro danou věc je prvořadé, výroba adventních věnců vyžaduje určitou míru šikovnosti a estetického ztvárnění. Napadlo nás, že bychom se mohli inspirovat z tvorby profesionálních floristů. Oslovili jsme několik místních květinářství, předvánoční období je však pro floristy jedním ze stěžejních v jejich podnikání. Naší výzvu o pomoc ale vyslyšel Jaromír Kokeš, který za námi jezdí již třetím rokem, v loni se k němu připojila i Klára Franc Vavříková. Inspirací a rad při tvorbě adventních věnců se tak našim dobrovolníkům dostává přímo od mistrů floristů, čehož si velice vážíme.

 

Jak probíhá samotná výroba a prodej zhotovených výtvorů?

S výrobou adventních věnců začínáme dva týdny před první adventní nedělí. V tyto dny je otevřena dílna, kde dobrovolníci mohou tvořit. Někteří dělají pouze korpusy, jiní se inspirují vzorovými věnci, nebo je vyrábějí podle své fantasie. Samotný prodej se koná přímo v areálu nemocnice. Věnce jsou vystaveny k prodeji ve vstupním vestibulu. Projekt si za dobu své existence získal řadu stálých zákazníků jak z řad zaměstnanců nemocnice, tak i veřejnosti, není výjimkou, že jeden člověk koupí i šest věnců najednou, jako dárek pro své blízké. K propagaci prodeje využíváme místní sdělovací média – rozhlasové a televizní stanice, tisk. Vánoční aranžmá jsou rovněž k prodeji během konání společensky-charitativní akce Vánoce patří dětem, aneb Vánoce se Šancí, nepravidelně pořádané Fakultní nemocnicí Olomouc a občanským sdružením Šance několik dní před Štědrým dnem v prostorách Clarion Congress Hotel Olomouc.

 

 

Letos to bude již 17. let fungování projektu. Jakých ,,rozměrů“ dosáhl, čeho jste dokázali?

Jsme velice rádi, že se projekt těší velké přízně jak zaměstnanců nemocnice a dobrovolníků, tak i veřejnosti. V posledních letech se výroba adventních věnců blíží k počtu 500 kusů. Ze získaných finančních prostředků, tak můžeme kromě obdarovávání děti hračkami na Štědrý den, přispět i sociálně slabším rodinám hospitalizovaných dětí na výdaje spojené s léčbou. Doufáme, že zájem o projekt bude mýt nadále stoupající tendenci jak u sponzorů, tak i dobrovolníků, abychom mohli potřebným pomoci ještě ve větší míře.

 

Kde se případní zájemci mohu hlásit?

Velice rádi uvítáme pomoc v každé formě – poskytnutím materiálu, finančním příspěvkem, rozšířením počtu našich dobrovolníku. Všichni jsou vítání. Zájemci se mohu hlásit u kooperátory projektu Pavly Medková na tel. tel. čísle 776805656. S výrobou adventních věnců letos začínáme od 14. listopadu. Ráda bych využila této příležitosti a všem, kteří se v průběhu fungování projektu stali jeho součástí srdečně poděkovala. Díky Vám se svět stává radostnější i pro ty, kteří zrovna procházejí nelehkým obdobím svého života.

 

Více fotografií naleznete v tištěné verzi časopisu Floristika 6/2016.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down