13.06.2011 | 08:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Na co si dát pozor

Také jste se někdy divili, proč zrovna vaše krásná práce neobsadila na floristické soutěži jednu z předních pozic? Jistě nejste jediní, kteří si podobnou otázku položili. Právě pro vás i pro ostatní, kteří by rádi pronikli do hodnocení floristických soutěží hlouběji, sloužil seminář konaný v polovině dubna na bohunické střední zahradnické škole.

Zcela novým typem semináře, který umožňuje soutěžícím seznámit se s pohledem členů komisí na své práce, uvědomit si metody hodnocení, úhly pohledu na estetiku i technické zpracování, uspořádali vyhlašovatelé floristické soutěže Brněnská růže Slávek Rabušic, brněnská firma Vonekl, s. r. o., ve spolupráci s Ing. Janou Jaroňovou a SOŠ zahradnickou a SOU Rajhrad.

Neočekávaně vysoký zájem
Na seminář se sjeli především studenti středních, vyšších a vysokých zahradnických škol se svými pedagogy. Více než 70 posluchačů dorazilo ze škol na Mělníku, z Děčína, Rajhradu, Prahy, Bzence, Valtic, Českých Budějovic, Třeště, Valašského Meziříčí, Litomyšle či lednické Zahradnické fakulty. Plné řady ještě doplnilo 16 profesionálních floristů z celé České republiky.
V dopoledním bloku představil Slávek Rabušic společně s Ing. Janou Jaroňovou vývoj a zásady hodnocení. Na narychlo připravených kyticích a dekoracích potom seznámili posluchače s nejběžněji se vyskytujícími chybami. Odpolední část patřila návštěvě velkoobchodu Vonekl.

Jak jsme k němu přišli
Otázka hodnocení se dostává do popředí i díky blížícímu se Mistrovství floristů České republiky Děčínská kotva.
SKF ČR poskytuje tento systém hodnocení u soutěží tam,kde je pořadatelem,
spolupořadatelem či je o to požádán.
Svaz květinářů a floristů (SKF) ČR, který je odborným garantem a vlastníkem tohoto systému v ČR, jej poskytuje u soutěží, kterých je pořadatelem, spolupořadatelem či tam, kde je o to požádán. Děje se tak za stanovených podmínek. Hodnocení podle systému FLORINT se u nás poprvé použilo v roce 2007 na Mistrovství České republiky Děčínská kotva a SKF jej umožňuje používat i na mistrovství Slovenské republiky Viktoria regia a mezinárodní floristické soutěži Brněnská růže. Tento významný počin dovoluje sjednocení pravidel a je velmi důležitý pro soutěžící z řad studentů zahradnických škol a profesionálních floristů. Podle tohoto systému se bude hodnotit i Mistrovství Evropy profesionálů ve floristice – Europa Cup 2011, konaný letos v září v Havířově.
Jedná se o tzv. 100 bodový systém. I při původním systému bodování se mohlo udělit maximálně 100 bodů: 30 bodů za estetiku, 40 bodů za technické zpracování a 30 bodů za celkový dojem. Později se podíl bodů upravil ve prospěch techniky na 50 za estetiku a 50 za techniku. Práce se hodnotily z obou pohledů najednou a mnohé rozhodčí tak trochu mohla svádět estetická stránka práce.
Systém využívaný v současné době je oproti tomu považován za velmi spravedlivý právě z důvodu hodnocení daného díla vždy pouze z pohledu jednoho kritéria, např. při hodnocení barevnosti se jurista soustředí pouze na barvy a ostatní kritéria estetiky a technického zpracování hodnotí opět zcela nezaujatě. Velký důraz a tedy i zisk více bodů je kladen na technické zvládnutí tvorby dekorace.

Zjednodušení hodnocení
Jak již bylo řečeno, mezi výhody systému patří spravedlnost a provázanost hodnocení. Pokud někdo vytvoří velmi esteticky zajímavou práci nižší technické náročnosti, obdrží sice více bodů v estetickém hodnocení, body za technickou náročnost mu však v celkovém hodnocení budou chybět.
Každý člen jury obdrží bodovací tabulku, kam zaznamenává své výsledky hodnocení aranžmá. Posuzují se čtyři základní kategorie – nápad, barevnost, kompozice a technika (viz tabulka 1). První tři kategorie, tzv. estetické, hodnotí každý člen jury samostatně. Zamezí se tak případnému ovlivňování názorů jednotlivých členů jury mezi sebou. Pouze v kategorii technika se hodnocení provádí ve skupině všech členů komise najednou. Sníží se tak destrukce dekorace v průběhu hodnocení. To je také detailnější než v předchozích třech kategoriích. Každé kategorii přísluší deset bodů, které jsou v závěru hodnocení povýšeny předem domluvenými koeficienty. Před začátkem vlastní soutěže se tak musí všichni členové všech hodnotících komisí sejít, aby se předem domluvili na koeficientech, podle kterých se budou přepočítávat výsledné známky získané od hodnotitelů. Při našich soutěžích je vysoký důraz kladen na zvládnutí techniky a tomuto hodnocení je tedy dána velká priorita. V konečném součtu zaujímá polovinu bodů. Hodnocení nápadu a barevnosti je násobeno koeficientem 2 a dohromady lze tedy v tomto hodnocení získat maximálně 40 bodů. Zbývajících 10 bodů je uděleno za barevnost (viz tabulka 2).
V průběhu hodnocení všichni hodnotitelé dané disciplíny udělují ve čtyřech kategoriích pouze známky od 0 do 10, a to vždy v celých číslech. Každý hodnotitel tedy udělí pouze max. 40 bodů a ne 100, jak je uvedeno v názvu hodnotícího systému. K přepočítávání slouží již zmíněné a předem stanovené koeficienty, které lze v programu předem nastavit v různých hodnotách. Podle potřeby tak lze diferencovat mezi jednotlivými kategoriemi, např. podle národních zvyklostí a potřeb.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down