11.10.2013 | 10:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mystery shopping – Mladá Boleslav

Cílem rubriky Mystery shopping je mapování úrovně floristických služeb a kultury prodeje květin. Touto cestou bychom rádi upozornili jak na pozitivní, tak negativní jevy v nabídce běžným zákazníkům, kteří těchto služeb využívají.
V rámci průzkumu se budou hodnotit vždy dvě kytice anonymně pořízené v náhodně vybraném městě, které poté nezávislí floristé vždy profesionálně zhodnotí po stránce technické a estetické.
Detailnější informace o postupu pořízení kytic a jejich hodnocení naleznete v tištěné verzi časopisu Floristika 1/2013.

Zadání
Kondolenční kytice k smutečnímu rozloučení s šedesátiletým mužem. Požadavkem byla střídmá vazba, která vzhledem k letnímu období vydrží převoz a i delší dobu bez přísunu vody. Přáním byla rovněž smuteční stuha s nápisem „Vzpomínáme“.
Cenové hladina – 500 Kč.

Město: Mladá Boleslav
Lokalita: centrum města

Datum a čas nákupu: středa 31. 7. 2013, 9:45 hod., venkovní teplota 25 ◦C, (fotografováno po dvou hodinách ve vozidle, aniž by rostlinám byl zabezpečen přísun vody)
Skladba sortimentu: řezané rostliny 20 %, hrnkové rostliny 30 %, doplňky a dekorace 50 %.
Celkový dojem z obchodu: Celková prodejní plocha působila čistým avšak ne úplně přehledným dojmem. Středovou část obchodu zaujímal ostrůvek tvořený kmenem stromu sloužící pro prezentaci závěsných pokojových rostlin a dekorací. Kolem ostrůvku byly bez systému rozmístěny pokojové rostliny spolu s dalším doplňkovým zbožím. Živé květiny nepříliš druhově bohaté umístěné v netransparentních nádobách lemují prodejní pult, za kterým zaujme pestrý sortiment hnojiv a keramických obalů.
Výloha obchodu byla vkusně laděná do šedobílých barev ve stylu Provence. Před obchodem umístěné sezónní rostliny naaranžované v nádobách
Úroveň obsluhy: Po vstupu do obchodu následoval pozdrav a milý úsměv. Po chvilce ticha, převzal zákazník iniciativu a přednesl požadavek na vazbu smuteční kytice. Byl mu nabídnut výčet druhů květin, konkrétně karafiáty, lilie, růže, gerbery. Po upřesnění ze strany kupujícího, že se jedná o kytici pro muže byly nabídnuty červené karafiáty, bez konzultace oblíbenosti barvy či dalších specifikací. Na otázku: „kolik jich dáme?“ byla prodávajícímu sdělena částka, po které převzal iniciativu v podobě vazby květinového mixu.
Přání o vyhotovení smuteční stuhy bylo zamítnuto s odůvodněním, že se objednává den předem, jelikož písmo dlouho zasychá. Zvolena byla tedy obyčejná černá stuha.
Kytice byla velmi rychle a zkušeně uvázána.
Na požadavek týkající se zabezpečený kytice vodou bylo nabídnuto umístění stonků do plastových ampulí.

Hodnocení floristy
Hodnoticí: Luboš Dobrovolný
Kvalita květin: velmi dobrá, některé gerbery a chryzantémy byly druhý den povadlé, zeleň ošetřena leskem
Technika: stonky tvoří spirálu, úvazek není nepříliš pevný. Stonky zastřiženy nůžkami, některé nožem avšak nejsou zakončeny v jedné rovině.
Estetika: zvolené květiny tvoří hodně klasickou kombinaci, po stránce druhové i barevné je kytice dobře sladěná. Zvolená barva je výrazná, vhodná pro muže.
Jednotlivé květy jsou v kytice dobře rozmístěny – ale bylo by vhodné umožnit jim více prostoru, což by mělo za následek i větší objem kytice.
Cena: 505 Kč množství materiálu částku převyšuje
Doporučení: Smuteční floristika je projevem úcty vůči zemřelému člověku. Má vyjádřit poděkování, lásku, utěšení. Důležitá je proto komunikace se zákazníkem. I při této příležitosti je podstatné umožnit zákazníkovi sdělit jeho přání. Mnohokrát pozůstalí vzdávají úctu při posledním rozloučení právě kyticí tvořenou z květin, které měl zesnulý v oblibě.
V jednostranné kytici na položení by měly květy směřovat vždy nahoru, proto doporučuji natočit zvláště u gerber jejich květy směrem vzhůru.
Namísto ampulí, kde není vždy možno zaručit jejich vodotěsnost, doporučuji použít OASIS®Bag pro přepravu rostlin či obalit stonky do novinového papíru a zvlhčené vodou je vložit do plastového sáčku.

Město: Mladá Boleslav
Lokalita: okrajová část města

Datum a čas nákupu: středa 31. 7. 2013, 10:00 hod., venkovní teplota 25 ◦C, (fotografováno po dvou hodinách ve vozidle, aniž by rostlinám byl zabezpečen přísun vody)
Skladba sortimentu: řezané rostliny 20 %, hrnkové rostliny 25 %, doplňky a dekorace 55 %.
Celkový dojem z obchodu: Prodejna velmi čistě a přehledně řešena. Jednoduchá bílá výmalba obchodu dává vyniknout nabízenému sortimentu převážně pokojových rostlin výborné kvality, keramických obalů a doplňků, které jsou přehledně rozděleny do skupin po obvodu prodejny podle barev.
Vzhledem k tomu, že obchod nedisponuje výlohou, zákazníkovu pozornost se snaží u vchodové části prodejny upoutat pomocí již navázaných kytic spolu s nabídkou části řezaných květin a pokojových rostlin. Ostatní řezané květiny jsou umístěny u prodejního pultu, bez možnosti kontaktu zákazník – květina.
Úroveň obsluhy: Po vstupu do obchodu zákazníka uvítal chladný pozdrav. Bez otázky obsluha vyčkávala na sdělení přání zákazníkem. Po uvedení těchto informací prodávající sám zvolil skladbu květin, aniž ji předem se zákazníkem prokonzultoval. Na přání uvázání smuteční stuhy, bylo stroze sděleno, že smuteční stuhy v prodejně nemají.
Přípravek na prodloužení květin byl nabídnut.

Hodnocení floristy
Hodnoticí: Luboš Dobrovolný
Kvalita květin: kvalita velmi dobrá, pouze některá stébla trávy byla již zahnědlá
Technika: stonky tvoří spirálu, zásady rozmístění květin jsou dodrženy. Úvazek není dostatečně pevný, s jednotlivými květy lze bez odporu hýbat, což může mít během transportu za následek znehodnocení celkového konceptu kytice.
Drát použitý na svázání smuteční mašle není začištěn (gutaperčovou páskou) včetně úvazku, který působí nevzhledně.
Estetika: ke smuteční příležitosti je druh květin s podlouhlým stonkem i barevnost kytice vhodně zvolena. Kytice je velmi pěkně složena s adekvátním množstvím použité zeleně ošetřené leskem ovšem chybou jsou konce listů Beargrass umístěné nízko pod úvazkem.
Velkým nedostatkem je ponechání prašníků v květech lilií, které v teplém počasí během hodiny dozrají a znečistí samotný květ, ale i oděv nám či někomu dalšímu. Jednotlivé květy jsou v kytici dobře rozmístěny – vyniká jejich dekorativní hodnota. Úvazek není dostatečně reprezentativní.
Cena: 490 Kč odpovídá volbě materiálu
Doporučení: Při smuteční floristice bereme v úvahu oblíbené květiny, barvu, případně věk zesnulého. Zvolená bílá barva lilií symbolicky vyjadřuje čistotu, neposkvrněnost, volíme ji zpravidla pro mladého člověka či dítě. Bílá barva je rovněž symbolem zmrtvýchvstání, proto je možné využít ji i při této příležitosti.
U smuteční floristiky dbáme na velkou pevnost! S dekoracemi je často manipulováno a nesmíme dopustit, aby byly floristické práce porušeny.
U dekorace je nevzhledné technické provedení úvazku. Drát u mašle by měl být začištěn páskou, případně ohnut zpět směrem do kytice a převázán stuhou, ze které je zhotovena mašle.
Pro přepravu rostlin doporučuji stejné opatření jako u předešlé kytice.

Text a foto Jana Lapáčková

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down