Kdo, nebo co je Florista?

Přesně tak zněla otázka v jednom z dílu zábavného televizního pořadu Nikdo není dokonalý. Pro ty, kteří tento pořad neznají, malé vysvětlení. Jedná se o humorný pořad, který je takovou malou sondou do hlubin neznalosti českého národa. Kladením otázek z nejrůznějších vědních oborů či lidských činností moderátor zjišťuje úroveň vzdělanosti českého národa v nejrůznějších koutech naší země. Jedna z otázek, na kterou se moderátor pořadu ptal obyvatel městské části Prahy 4 a Jablonce nad Nisou, zněla Kdo nebo co je Florista? Odpovědí na tuto otázku bylo například, že florista je hudebník hrající na hudební nástroj. Pro jiné znamená slovo florista označení nauky o přírodě. Zcela mě však šokovala odpověď, že pojem florista někdo může považovat za označení nemoci či úchylky. Je až neuvěřitelné, že z dotazovaných byl schopen nejblíže popsat význam této lidské činnosti pouze jeden respondent. Tak vysoká neznalost významu slova florista u našich občanů mě vedla k tomu, že jsem chtěl zjistit odkud pramení. Má zvědavost se však velice rychle změnila ve velké zklamání, když jsem zjistil, že toto slovo není uvedeno v řadě současných jazykových ani výkladových slovníků. Malou útěchou se mi stal Příruční slovník jazyka českého z období 1935–1957, kde je pod slovem florista uvedeno ,,někdo kdo se zabývá sbíráním květin některé oblasti nebo milovník a odborný pěstitel zahradních květin“. Přestože výklad slova nevystihuje přesný popis této lidské činnosti, narozdíl od celosvětově známé mnohojazyčné webové encyklopedie Wikipedie, je v tomto ,,zastaralém“ slovníku alespoň uvedeno. Se slovem florista se tak veřejnost setkává opravdu jen ojediněle a pro většinu lidí je toto slovo nedefinovatelným pojmem. Zdali pravý obsah slova florista více zdomácní v jazykové zásobě našeho národa, závisí z velké části právě na vás. Informujte tak vaše zákazníky s kým mají tu čest, sami moc dobře víte, že význam slova prodavač květin a florista a s ním poskytované služby se výrazně liší.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *