14.05.2009 | 11:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kdo bude letos v Děčíně rozhodovat?

Mistrovství floristů ČR – Děčínská kotva se nezadržitelně blíží. Necelé dva dny budou patřit soutěžnímu klání o titul nejlepšího floristy v České republice pro rok 2009, které se již podruhé v pořadí uskuteční v prostorách zámku Děčín. Ale ve středu 20. a čtvrtek 21. května nebudou mít plné ruce práce jen ti, jež se do soutěže přihlásili – kromě týmu organizátorů dohlížejících na hladký průběh klání budou mít napilno i členové odborné jury.

A protože to budou to právě oni, kdo nakonec o nejlepších z každé kategorie rozhodnou, není od věci si je alespoň v krátkosti představit. Podobně jako v uplynulých ročnících byli porotci vybíráni pečlivě a s důrazem na své odborné zkušenosti. Pro letošní rok se pořadatelé rozhodli pro jedenáctičlenný tým, jehož převážná většina disponuje dlouhou hodnotitelskou praxí a má za sebou řadu účastí na soutěžích nejen v tuzemsku. Velmi pozitivní zprávou je skutečnost, že pozvání k osobní účasti na mistrovství přijal velmi významný zahraniční host: špičková a celosvětově uznávaná německá floristka Wally Klett se stane členkou jury pro kategorii seniorů.

 

Technické zabezpečení a dohled
Ing. Jiří Martinek, Ph.D.

Odborný asistent Ústavu biotechniky zeleně na MZLU v Brně, Zahradnické fakultě v Lednici je zároveň absolventem této školy, oboru zahradní a krajinářská architektura. V letech 1997 – 1998 pracoval jako praktikant v projekčním ateliéru a od roku 2002 na zahradnické fakultě vyučuje předměty týkající se především interiérového květinářství a aranžování rostlin. Zabývá se také výstavnictvím, organizováním květinových show, prezentací a přednáškovou a publikační činností. V roce 2006 se umístil v kategorii seniorů na celkovém 3. místě na Mistrovství ČR ve floristice Děčínská kotva a obdržel cenu časopisu Floristika za nejkreativnější práci. Od roku 2007 roku je členem jury floristických soutěží Děčínská kotva a Brněnská růže. V březnu téhož roku absolvoval evropskou zkoušku člena hodnotitelských komisi na floristických soutěžích a je držitelem mezinárodního certifikátu FEUPF. Jiří Martinek bude mít na starosti technické zabezpečení a dohled nad prací obou týmů porotců.

Členové jury pro kategorii juniorů
Ing. Tatiana Kuťková, Ph.D. – předsedkyně poroty
Vysokoškolská pedagožka na oboru Zahradní a krajinářská architektura Zahradnické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, kde je garantkou předmětů Květinářství, Aranžování rostlin a Floristika. Kromě toho spolu s manželem provozuje obchod zabývající se pěstováním a aranžováním sušených rostlin. Je častou členkou odborných jury na různých floristických soutěžích a také autorkou publikace nazvané Velká kniha sušených rostlin, kterou v loňském roce vydalo Ottovo nakladatelství.

Ing. Michal Haut
Absolvent Zahradnické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně provozuje od roku 1995 vlastní květinový obchod Orchidea v Bratislavě. Mimo jiné má za sebou i odbornou stáž v Německu, a to přímo v obchodě Manfreda Hoffmanna v Düseldorfu (1997). V minulosti se účastnil českých a slovenských floristických soutěží a nyní je častým členem týmu odborných komisí a porot, včetně opakovaného působení právě v jury na Děčínské kotvě. Dlouhodobě spolupracuje s výrobcem a prodejcem aranžovací hmoty Oasis a působí jako lektor odborných seminářů.

Petr Kopáč
Petr Kopáč je absolventem oboru zahradnictví na Střední zahradnické škole v Kopidlně a momentálně působí ve vlastním floristickém ateliéru ve Vápně u Přelouče. Zkušenosti a praxi získával mimo jiné u Jarmily Pejpalové, ale také na školeních nizozemských, německých a švýcarských lektorů. Do dnešních dní nasbíral 21 medailových umístění na mistrovství floristů ČR. První titul mistr ČR získal v roce 2002 a za další čtyři roky ho opět obhájil, mimo to posbíral absolutní vítězství na soutěži Brněnská růže a zlaté medaile z Flóry Olomouc. Od roku 2002 je zapsán v modré švýcarské encyklopedii Who is Who. Je členem pracovního týmu Holandské květinové kanceláře a pořádá vlastní semináře a autorské výstavy.

Ing. Marie Bittnerová
Absolventka Zahradnické fakulty MZLU v Brně (2001). V současné době se profesionálně věnuje floristické praxi zaměřené především na interiérovou tvorbu, pořádání odborných kurzů a školení. Pravidelně se umísťuje na předních místech republikových floristických soutěží,
současně je zvána do odborných hodnotících komisí a jury a působí také jako lektorka na floristických semináříxch. V letech 2001 a 2006 se stala vicemistrem republiky na Mistrovství ČR ve floristice – Děčínská kotva. V roce 2007 byla zvolena do předsednictva Svazu květinářů a floristů ČR, kde vede floristickou sekci.

Magdalena Birula-Białynicka
Magdalena Birula-Białynicka je od roku 2004, kdy ukončila studium na soukromé floristické škole ve Varšavě (Szkoła Florystyczna Małgorzaty Niskiej), výraznou osobností polské floristiky. Působí především jako vyučující, předvádějící nebo asistentka zahraničních hostů na různých květinových přehlídkách a workshopech v Polsku. Mezi její nejoblíbenější aktivity v oblasti aranžování květin patří především florální koláže a landart. V březnu 2007 absolvovala evropskou zkoušku člena hodnotitelských komisi na floristických soutěžích a je držitelem mezinárodního certifikátu FEUPF a v červnu téhož roku dosáhla titulu vicemistra na V. mezinárodním mistrovství Polska ve floristice (Poznań).

Členové jury pro kategorii seniorů
Jarmila Pejpalová – předsedkyně poroty

Jarmila Pejpalová se v zahradnickém oboru pohybuje již od svých 15 let. Je absolventkou Střední zahradnické školy v Krči a laborantské školy při Akademii věd ČR. Od roku 1985 pracovala ve státním podniku Sempra a v roce 1991 si otevřela vlastní obchod s květinami. Zde nabízí květinové výzdoby interiérů z řezaných, hrnkových, umělých i suchých rostlin, luxusní vazby kytic a květinových košů, svatební a smuteční výzdoby apod. K největším realizovaným výzdobám interiéru patří výzdoba "Plesu v opeře" ve Státní opeře a výzdoba téhož divadla při kongresu měnového fondu v roce 2000. Je pravidelnou členkou jury květinových soutěží a spolupracuje s Holandskou květinovou kanceláří.

Ing. Milota Murčová
Absolventka Sadovnictví a krajinářství na Agronomické fakultě VŠZ Brno v Lednici na Moravě. V současné době se zabývá návrhy a realizací exteriérové a zejména interiérové zeleně. Jako bývalá tajemnice slovenského svazu floristů organizovala floristické soutěže a semináře. Je dlouholetou členkou hodnotících komisí na floristických soutěžích v SR i ČR.

Ing. Jana Jaroňová
Absolventka Střední zahradnické školy v Ostravě a také Zahradnické fakulty MZLU v Brně, kde po ukončení studií působila jako odborný asistent předmětu Aranžování rostlin. V minulosti se účastnila floristických soutěží Děčínská kotva a Victoria Regia. Je aktivní členkou Svazu květinářů a floristů ČR, v roce 2008 byla zvolena do floristické sekce jeho předsednictva. Působí v pracovní skupině Holandské květinové kanceláře, jako lektorka odborných seminářů a také častá členka odborných komisí na floristických soutěžích. Realizuje tématické výstavy a vlastní květinové přehlídky.

Honza Komzák
Tento florista s dvanáctiletou praxí je dvojnásobným vítězem soutěže Květina v interiéru, která se koná v rámci veletrhu Pragointerier New Design. Pravidelně se účastní předváděcích akcí pro laickou i odbornou veřejnost (Svatební květinový den na dobříšském zámku, Svatební květinový den na Mirošovském zámku atd.) a v letech 2007 a 2008 byl členem hodnotící komise na Mistrovství floristů České republiky – Děčínská kotva a soutěže Brněnská růže. Spolupracuje s časopisy Moderní byt, Můj dům a jinými periodiky.

Wally Klett
Wally Klett je světově uznávanou floristkou specializující se na svatební kytice a dekorace. Floristickou mistrovskou zkoušku složila v roce 1974 a již téměř 25 let působí jako pedagog – učí floristice nejen doma v Německu, ale i v řadě dalších zemí. Je autorkou pěti knih o svatební floristice a také řadou technik, především pro práci s drátem. Je dlouholetou členkou školícího výboru Asociace německých floristů (FDF) a také držitelkou řady medailí a ocenění včetně státního vyznamenání. Velké zkušenosti má i s působením v odborných porotách řady různých soutěží – je certifikovanou rozhodčí FEUPF a od roku 2005 prezidentkou hodnotící komise mistrovské floristické školy a obchodní komory (IHK) ve Stuttgartu. Nejvýznamnější české floristické soutěže se letos zúčastní poprvé.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down