21.09.2011 | 08:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ing. Antonín Kubíček

Ing. Antonín Kubíček se narodil 8. září 1933 v obci Klapý u Libochovic, kde také navštěvoval měšťanskou školu v Libochovicích. Protože pochází ze zemědělské rodiny předpokládalo se, že se tímto směrem bude ubírat i jeho další studium. Ze zemědělských oborů si vybral zahradnictví.

Nejdříve vystudoval Střední zahradnickou školu na Mělníce a dále pak VŠZ v Brně Zahradnickou fakultu v Lednici na Moravě. Po ukončení studií v roce 1959 nastoupil, tehdy ještě na umístěnku, jako učitel odborných zahradnických předmětů na Střední zahradnickou školu v Děčíně – Libverdě. Už na střední škole se u něho projevily velké organizační schopnosti, které pak využil na vysoké škole při organizování plesu, majálesu apod. Po dobu své pedagogické činnosti navázal kontakty s mnoha institucemi, od nichž, díky své neúnavné práci, získával finanční prostředky pro potřebné vybavení školy pro výuku předmětů. Díky tomu tak např. vznikla laboratoř pro technologii ovoce a zeleniny, mechanizační dílna s nezbytným vozovým parkem – traktory a stroji pro oba výukové obory Zahradnictví, Pěstitel a Chovatel, některé traktory přivezl sám z Brna po vlastní ose. Ve staré budově vybudoval vazárnu pro praktická cvičení a učebnu ochrany rostlin. V nové budově pak audiovizuální učebnu.
Svým nadšením a obětavostí dokázal podchytit starší studenty, kteří s ním a pracovníky školního statku dokázali přestavět starý botanický skleník na větší o šířce 6 m včetně vybavení pro zaměstnance a žáky. Svou vytrvalostí a zájmem o obor dosáhl toho, že se škola mohla pyšnit rozsáhlými sbírkami trvalek na dosud nepoužívaném pozemku.
Již od r. 1965 až do r. 1990 jezdil se studenty třetích a čtvrtých ročníků na praxe a brigády na Floru Olomouc, kde studenti aranžovali společně s nejlepšími profesionálními aranžéry jednotlivé pavilony, pracovní zájezdy na Květinové korzo v Havířově, výstavy v Litoměřicích, Lounech, Kamenickém Šenově apod. Ze strany studentů byl vždy o tyto aktivity velký zájem. Po roce 1989 chtěl, aby studenti měli možnost se seznámit se zahradnickou výrobou v Nizozemí, týdenní exkurze se od té doby staly běžnou praxí. Sám jako vedoucí učitel praktického vyučování se po léta snažil o to, aby studenti o prázdninových praxích pracovali v nejlepších zahradnických podnicích v republice. Praktické zahradnické znalosti zúročil spoluprací na učebnicích praxe a ochrany rostlin.

K největším akcím Antonína Kubíčka však patřila Děčínská kotva, kterou založil v r. 1971. Zajišťoval a sám objížděl sponzory, aby mohl soutěž uskutečnit. Chtěl, aby se u nás podstatně zlepšil prodej květin a hlavně jejich zpracování a to se mu za 30 let co soutěž organizoval jistě podařilo. Společně s manželkou také organizoval vazačské semináře. Po stránce pedagogické společně s kolegy z Mělníka dosáhl toho, že v 70.letech vznikl samostatný předmět vázání a aranžování květin (dnes floristika), dříve byl součástí předmětu květinářství.
K dosažení pracovních i osobních úspěchů nemalou měrou přispělo rodinné zázemí Antonína Kubíčka, jenž mu vytváří jeho žena Dagmar, s kterou se seznámil ba vysoké škole. Manželé Kubíčkovi se staly partnery nejenom v soukromém životě, ale i profesním. Oba pracovali až do odchodu do důchodu na stejné škole. V rodinné tradici, lásce k zahradnickému oboru, pokračují o obě Kubíčkovi děti.
Syn Pavel pracuje společně s otcem v zahrádkářské prodejně a dcera Olga jako absolventka vysoké školy vyučuje na Střední škola zahradnické a zemědělské Děčín-Libverdě, po svém otci převzala organizaci soutěže Děčínská kotva.

Inženýr Kubíček má stále dostatek elánu, aby své znalosti ze zahradnictví předával dál na přednáškách i když občas něco zabolí, ale prodejna, zahrádkáři a zahrádka mu pomáhají překonávat všechny problémy.
Za svou dlouholetou odbornou i pedagogickou činnost byl oceněn mnoha uznáními a medailemi (např. Flora Olomouc, Ministerstvem vnitra – správa MH za zahradnictví, Ministerstvem školství a Ministerstvem kultury.
Byl zakládajícím členem Svazu floristů. V roce 1997 byl jmenován čestným členem Svazu floristov a kvetinarov Slovenské republiky a v roce 2011 čestným členem Svazu květinářů a floristů ČR.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down