11.07.2023 | 09:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Floristický seminář zámeckých zahradníků

Botanická zahrada hlavního města Prahy se stala místem konání odborného semináře určeného pro pracovníky památkově chráněných objektů v gesci Národního památkového úřadu. Tematické zaměření akce bylo věnováno nejenom floristické tvorbě, ale i souvisejícím oborům – botanice, zahradnictví. Garantem těchto vzdělávacích programů je Slávek Rabušic.

Zatímco předchozí ročníky seminářů se konaly v areálech hradů a zámků, tentokrát vzhledem k tematickému zaměření semináře volil Slávek jinou lokalitu, a nemohl zvolit lépe. Přijal výjimečnou nabídku k pořádání vzdělávací akce v areálu Botanické zahrady hlavního města Prahy, která je názornou učebnicí botaniky i zahradní tvorby. Velice vstřícný přístup vedení i pracovní nasazení kmenových zaměstnanců zahrady včele s Petrem Hoškem poskytlo špičkové zázemí jak pro seminaristy, tak odborné lektory.

První den semináře, po oficiálním zahájením ředitelem zahrady Ing. Bohumilem Černým a seznámením s průběhem semináře, následovala komentovaná prohlídka celého areálu zahrady. Druhý den vzdělávací akce začala prezentací odborných přednášek. S historií zahrady seznámil posluchače Václav Jůzko, na suchomilné trvalky se ve svém příspěvku zaměřil Ing. Petr Hanzelka, Ph.D., pokojové květiny a mobilní zeleň v prostředí historických objektů se staly tématem přednášky Ing. Romany Rybkové, neméně zajímavé informace o dřevinách ve sbírce botanické zahrady zazněly od Bc. Tomáše Vencálka, o pestrém sortimentu denivek a kosatcích pohovořila Ing. Iveta Bulánková.

V odpolední části představil doc. Ing. Jiří Martinek, Ph.D. a Slávek Rabušic projekt NAKI ZF v Lednici – metodika zaměřená na tvorbu a prezentaci aranžmá z rostlin v historických interiérech a postup jejich realizace v současnosti, kterou společně vypracovali na základě svých dlouholetých zkušeností.  

Celý text článku popisující průběh semináře včetně ukázky prací, které v rámci vzdělávací akce byly zhotoveny, naleznete v tištěné verzi časopisu Floristika č. 4/2023.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down