03.08.2016 | 03:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Floristická tvorba – nový studijní obor na Zahradnické fakultě MENDELU

Zahradnická fakulta MENDELU zařadila do své nabídky nový studijní obor „Floristická tvorba“. Bakalářské studium si klade za cíl vychovat odborníky pro specifickou a vysoce kreativní oblast zahradnické činnosti, zaměřenou na tvůrčí práci s rostlinami v podobě interiérových a částečně i exteriérových dekorací z rostlin, a připravit je na jejich působení především v komerční sféře.

Absolvent získá dostatečný základ k navrhování a realizování interiérové zeleně, k provozování různých typů floristických obchodních jednotek a pro kontakt se zákazníkem. V průběhu studia je tedy vybaven teoretickými i praktickými znalostmi a dovednostmi potřebnými pro úspěšnou floristickou tvorbu. Jeho předností je schopnost orientace v multidisciplinárním prostředí, která mu umožní kvalifikovaně zvládnout a provádět tuto odbornou a tvůrčím způsobem zaměřenou činnost v praxi.

Obor je vyučován prezenční formou a je koncipován jako tříleté bakalářské studium, zakončené státní závěrečnou zkouškou se získáním titulu bakalář (Bc.). Zahradnická fakulta, rozhodnutím otevřít denní formu výuky oboru „Floristická tvorba“, vychází vstříc rostoucímu zájmu o oblast aranžování rostlin, jako nepostradatelné součásti kvalitního a esteticky hodnotného životního prostředí člověka. Výuka tohoto oboru probíhá od září 2016 a jeho garantem doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc.

Celkové zaměření studia a obsah jednotlivých předmětů vychází z aktuálních požadavků a potřeb praxe. Důraz je kladen na vyvážené zastoupení biologických, podnikatelsko-manažerských i tvůrčích disciplín. V profilově důležitých předmětech Aranžování rostlin 1, 2 a v předmětech ateliérového charakteru (Floristický ateliér 1 až 4) si posluchač ověří získané teoretické znalosti praktickou tvorbou aranžérských prací, a to od jednoduchých základních floristických disciplín přes komplexní zvládnutí děl velkého rozsahu (např. zajištění a realizace květinové přehlídky, dočasné nebo trvalé výzdoby interiérů atd.) až po originální design floristicky zpracovaných prostorových objektů, vytvářených především z materiálů rostlinného původu.

 

Bližší informace o studiu na Zahradnické fakultě včetně kritérií pro stanovení pořadí přijímaných uchazečů jsou dostupné na studijním oddělení, Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Valtická 337, 691 44 Lednice, tel. 519 367 225 (info@zf.mendelu.cz) nebo na webových stránkách fakulty www.zf.mendelu.cz.

 

 

Tex: Ing. Jiří Martinek,Ph.D.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down