07.11.2023 | 02:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Floristická sieň slávy SR 2023 - Ing. Olga Hlavacká

V rámci slávnostného galavečera 30. ročníka súťaže vo viazaní a aranžovaní kvetov s medzinárodnou účasťou Victoria Regia 2023 bola uvedená do dvorany slávy ako prejav pocty za jej dlhodobý prínos do floristického odboru Ing. Olga Hlavacká.
Vyhlasovateľmi Floristickej siene slávy sú časopis Floristika a Slovenská asociácia kvetinárov a floristov.

Už samotný príchod Olgy na svet bol zvestovaním, že kvetiny sa stanú neoddeliteľnou súčasťou jej každodenného života, narodila sa v deň konania prvého ročníka floristickej súťaže Děčínská kotva 30. mája 1971, ako druhorodené dieťa Dagmare a Antonínovi Kubíčkovcom, zakladateľom a dlhoročným organizátorom najprestížnejšej floristickej súťaže Děčínská kotva. Ako dieťa pedagógov pôsobiacich na Strednej záhradníckej škole v Děčíne-Libverda bola už od raného detstva obklopená kvetinami. Maminka Dagmar, vyhlásená milovníčka a pestovateľka trvaliek, ju brávala ako do školskej botanickej záhrady, tak aj na pestovateľské políčka a plochy so sortimentálnymi zbierkami rastlín. S veľkou láskavosťou, trpezlivosťou, ale i dôslednosťou jej rodičia poodhaľovali krásu záhradníckeho odboru. Krôčik za krôčikom tak bolo zvedavé dievčatko zasväcované nielen do samotného botanického názvoslovia rastlín, či záhradníckej výroby, ale aj do účasti na záhradníckych výstavách, vrátane tej najväčšej poriadanej v Olomouci – Flora Olomouc. Preto nikto nepochyboval, že po ukončení základnej školy povedú jej kroky k štúdiu na Střední zahradnické škole Děčín – Libverda. V rámci výuky záhradníckych odborov si tu tiež prehlbovala znalosti a vedomosti v aranžovaní kvetín, čo vyústilo do úspešného umiestnenia v disciplíne kvetinový obraz zo sušeného rastlinného materiálu – v roku 1987 obsadila na Dečínskej kotve 1. miesto v kategórii záhradníckej školy a nasledujúci rok získala prvenstvo v rámci družstiev. Po úspešnom zložení maturitnej skúšky pokračovala v štúdiu záhradníckeho odboru na Vysoké škole zemědělské v Brně na Zahradnické fakultě v Lednici. Dnes už s určitou dávkou nostalgie rada spomína na študentský život na fakulte. Po získaní magisterského titulu sa Olga vracia späť do Děčína na pôdu svojej alma mater Střední zahradnické školy, dopĺňa si pedagogické vzdelanie pre výuku na stredných školách a pokračuje v šľapajách svojich rodičov. Spočiatku je zapojená do výuky všeobecných predmetov vrátane Floristiky. V súčasnosti zastáva pozíciu vedúcej učiteľky praxe – koordinuje odborné praxe študentov ako v rámci školského hospodárstva, tak u externých farmárov a veterinárnych ordinácií, prevádzkovateľov záhradných centier či záhradníckych realizačných firiem. Aktívne sa
zapája do školských a mimoškolských projektov, napríklad poriadanie tradičných záhradníckych výstav a floristických
workshopov pre širokú verejnosť, exkurzií pre študentov, maturitných plesov absolventov školy. K zvýšeniu úrovne floristického odboru prispela autorskou spoluúčasťou na vydaní odbornej učebnice Floristika. V rámci floristických súťaží je často pozývaná ako členka hodnotiacej komisie. Neustále si zvyšuje svoju odbornosť účasťou na seminároch a show.
Osobnosť Olgy Hlavackej je neodmysliteľne spätá s najprestížnejšou floristickou súťažou v ČR Mistrovství floristů
České republiky – Děčínská kotva. Kotva ju sprevádza už od detstva, boli to práve jej rodičia, ktorí iniciovali a následne dlhé roky organizovali túto floristickú súťaž. Manželia Kubíčkovci Děčínskou kotvou doslova žili. Po dovŕšení dôchodkového veku rodičov Olga prevzala štafetu poriadania súťaže do svojich rúk a s veľkou pokorou a nadšením pokračuje v ich odkaze – v poriadaní akcie, ktorá nie je len súťažným zápolením, ale aj miestom stretávania priateľov a priaznivcov floristického odboru naprieč generáciami. S podporou organizátora súťaže Střední školou zahradnickou a zemědělskou A. E. Komerse-Děčín – Libverda a vyhlasovateľa zápolenia Svazem floristů a květinářů České republiky a Českým zahrádkářským svazem,
sa jej každoročne darí usporiadať akciu hodnú obdivu a veľkého uznania, za čo jej patrí nesmierna vďaka.
A ako Olga Hlavacká relaxuje, dobíja svoju energiu na poriadanie ďalšieho ročníka súťaže? Rada cestuje, jazdí po krásach českej krajiny na bicykli aj na vode, relaxuje záhradníčením na svojej záhrade, rada sa porozpráva s priateľmi pri pohári lahodného vína. Najväčšie potešenie jej však robia jej deti, Jáchym a Klára.

Text: Arnošt Jílek / Překlad: Milota Murčová

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down