06.03.2016 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Děčínská kotva vzdá hold Karlu IV.

Téma 45. ročníku Mistrovství floristů České republiky Děčínská kotva zní „Království květin a Karel IV., Otec vlasti, řemesel, obchodu a zahradnictví.

Obecné informace

Termín soutěže: 11.–12. 5. 2016

Termín galavečera: 12. 5. 2016 od 19:00 (exkluzivní host Eva Pilarová)

Termín výstavy: 13.–15. 5. 2016

Místo konání: Centrum Pivovar, Sofijská 2/3, Děčín; Terasy zámeckých zahrad děčínského zámku, Dlouhá jízda 1254, Děčín   

Vyhlašovatelé: Svaz květinářů a floristů ČR, Olomouc,

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda

Kategorie:

JUNIOR (J) – studenti středních zahradnických škol a učilišť bez omezení věku (na vlastní žádost mohou soutěžit v kategorii seniorů).

SENIOR (S) – profesionální floristé, zaměstnanci zahradnických firem a květinových prodejen, studenti vysokých škol, studenti se speciálním zahradnickým vzděláním (studenti VŠ mohou podat žádost organizátorovi o zařazení do kategorie J, žádost bude posouzena organizátorem).

Termín uzávěrky pro soutěžící: 20. 4. 2016

 

 

 

Vítězství v kategorii junior a senior

Vítězem jednotlivých kategorií se stanou soutěžící s nejvyšším celkovým počtem získaných bodů v soutěži, a to bez ohledu na státní příslušnost a všechna ocenění spojená s vítězstvím jsou jim bezvýhradně určena.

 

Titul mistr florista ČR v kategorii Junior a Senior

Titul Mistr florista  ČR v jednotlivých kategoriích získá český státní příslušník s nejvyšším počtem bodů získaných v soutěži.

 

Podmínky nominace na mezinárodní floristické soutěže vyhlašované organizací Florint

Od 44. ročníku soutěže Děčínská kotva 2015 počínaje je pro soutěžící v kategorii senior nominačním ročníkem na evropskou floristickou soutěž EUROPA CUP (kategorie SENIOR) každý ročník Mistrovství floristů ČR (dále jen Mistrovství) až do ročníku Mistrovství předcházejícímu roku konání další soutěže EUROPA CUP (neplatí pro EUROPA CUP 2016).

Relevantním kandidátem na nominaci (dále jen Nominovaný) je v soutěži nejvýše umístěný český státní příslušník, který byl přijat předsednictvem SKF ČR za řádného člena SKF ČR před zahájením konkrétního Mistrovství a který má zároveň uhrazený členský příspěvek nejpozději v den před začátkem soutěže. Pokud soutěžící zastupuje školu, firmu, či organizaci (je jejím studentem, zaměstnancem, členem) platí výše uvedená podmínka týkající se členství v SKF ČR pro tuto školu, firmu, či organizaci. Pokud takový soutěžící zvítězí ve své kategorii, splňuje podmínky pro nominaci a má zájem reprezentovat ČR na mezinárodní soutěži, musí se stát členem SKF ČR i jako fyzická osoba, a to do konce měsíce července roku konání konkrétního Mistrovství (kvůli eventuální budoucí změně zaměstnavatele, ukončení studia atd.).

V případě že florista soutěží „jménem“ určité školy firmy, nebo organizace – nejčastěji případ, kdy škola, firma nebo organizace materiálně a finančně sponzoruje účast soutěžícího, ale soutěžící není jejím studentem, zaměstnancem nebo členem, členství sponzorující školy, firmy nebo organizace v SKF ČR není směrodatné. V tomto případě musí být soutěžící pro možnost kandidovat na nominaci řádným členem SKF ČR ve smyslu stanov a příspěvkového řádu SKF ČR před zahájením konkrétního Mistrovství a musí mít zároveň uhrazený členský příspěvek nejpozději v den před začátkem soutěže.

Soutěže EUROFLEURS se navíc mohou potenciálně zúčastnit podle jejich pravidel pouze soutěžící, kterým nebude v době konání soutěže více než 25 let. V případě soutěže EUROFLEURS 2017 (kategorie JUNIOR) bude odborná komise vybírat z vítězů Mistrovství splňujících všechny podmínky nominace z ročníků 2013 až 2016. Pro další soutěž EUROFLEURS (za 4 roky) se bude při nominaci vítězů z kategorie junior postupovat podle obdobného časového modelu.

V roce před rokem konání soutěže EUROPA CUP nebo EUROFLEURS, provede odborná komise, zřízená předsednictvem SKF ČR, výběr finálního kandidáta za Českou republiku. Tento výběr bude proveden ze všech nominovaných (od roku konání předchozího ročníku EUROPA CUP nebo EUROFLEURS) v příslušné kategorii z jednotlivých ročníků Mistrovství, kteří projeví zájem účastnit se výběru. Podmínkou pro účast finálně vybraného kandidáta na mezinárodní soutěži však bude jeho řádné členství a aktivita ve Svazu květinářů a floristů ČR od jeho vítězství na DK až po rok konání evropské soutěže, včetně. Tyto podmínky budou zapracovány v následné smlouvě.

Na nominaci do mezinárodní floristické soutěže pramenící z  Mistrovství floristů ČR neexistuje právní nárok.

Výše uvedená pravidla platí pro soutěžící v roce 2015 a v dalších ročnících nejsou vyloučené změny či doplnění podmínek pro nominaci na mezinárodní floristické soutěže.

Nominace na EUROPA CUP či EUROFLEURS schvaluje valná hromada SKF ČR na návrh jeho předsednictva.

 

 

Otázky a odpovědi

Případné dotazy ohledně propozic zodpoví písemně Ing. Jiří Martinek, Ph.D. (martinek.zf@gmail.com). Otázky a odpovědi budou zasílány všem soutěžícím.

 

Ubytování

Soutěžící mají standardní ubytování zdarma, asistenti i doprovod si hradí ubytování sami.

 

Důležité kontakty

Hlavní organizátor, organizační pokyny, přihlášky k soutěži, ubytování, podrobný program:

Ing. Olga Fojtíková (mobil: +420 604 935 694)

Adresa: Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse,

Děčín – Libverda

Českolipská 123, Děčín 27, 405 02

Tel.: +420 412 524 692

E-mail: fojtikovao@seznam.cz

WWW: www.decinska-kotva.cz

Facebook: Mistrovství floristů ČR – Děčínská kotva

Vyhlašovatel:

Tomáš Svoboda (mobil: +420 777 182 381)

Adresa: Svaz květinářů a floristů ČR

Wolkerova 17, Olomouc, 771 11

 

Propozice 45. ročníku Děčínské kotvy

 

Úkol č. 1: Ve znamení kříže

Téma: Zadání soutěžního úkolu se odvolává na zbožnost Karla IV. a jeho aktivity v této oblasti.

Typ práce: Aranžmá tvaru kříže

Popis úkolu: Soutěžící musí vytvořit aranžmá tvaru kříže podle požadavků soutěžní kategorie, vlastní fantazie a kompozičního záměru soutěžícího.

Tvar/velikost: Tvar i velikost aranžmá je pro kategorii JUNIOR limitován podložkou OASIS(OASIS® BIOLIT®, kříž délky 53 cm - http://www.florasis.cz/oasis-biolit-kriz/). Aranžmá v kategorii SENIOR nesmí v půdorysu přesahovat plochu čtverce o hraně 200 cm a výšku 300 cm.

Technika: Jpovinná je technika vypichováním do hmoty OASIS, S – libovolná podle kompozičního záměru soutěžícího.

Požadavky: J – soutěžící bude zpracovávat aranžmá ve tvaru kříže na položení vypichované do aranžovací hmoty OASIS, podklad bude dodán organizátorem. Soutěžící si může předem připravit části konstrukce a sestavovat ji v rámci přípravného času. S – soutěžící může mít předem připravenou libovolnou konstrukci podle vlastní fantazie a kompozičního záměru. V obou kategoriích však musí soutěžící předvést minimálně 50 % floristické činnosti v rámci přípravného a soutěžního času. Řezaný rostlinný materiál může soutěžící použít až v rámci soutěžního času. Aranžmá musí být vytvářeno ve vertikální rovině.

Výsledná aranžmá budou umístěna na rovné zpevněné ploše, musí být samostojná / samonosná a nesmí žádným způsobem poškodit svůj podklad. Aranžmá musí vydržet po dobu soutěže a výstavy, tj. minimálně pět dní.

Soutěž Inovace: Utvořte celkové aranžmá nebo jeho důležitý prvek tak, aby obsahoval/o floristickou inovaci.

Vysvětlení: V každé soutěži jsou účastníci vyzýváni, aby vytvořili něco nového a zvláštního, aby předvedli nový postup nebo vymysleli nové metody, které jim pomohou soutěž vyhrát. Úkolem je vytvořit pro tuto disciplínu prvek či techniku, které jsou něčím inovativní. Tento inovativní aspekt je možné krátce vysvětlit na jednom listu A4. JURY jej bude posuzovat samostatně, mimo disciplínu č. 1. Nejvíce inovativní práce pro rok 2016 bude vyhlášena a oceněna při slavnostním galavečeru.

Materiály: S – veškerý materiál si zajišťuje soutěžící sám. J – obdrží kříž pro vypichování, další materiály si zajišťuje na vlastní náklady.

Přípravné práce: 10:30 – 11:10 (40 minut) čas na přípravné práce s možností využití vlastního asistenta. Čas je možné využít na ošetření a přípravu rostlinného materiálu a sestavování konstrukcí. V 11:00 si soutěžící nachystá veškerý materiál a případné konstrukce pro kontrolu technickou komisí. V 11:10 asistent opustí soutěžní prostor.

Pracovní místo/výstavní prostor: Soutěžící bude pracovat na místě přiděleném organizátorem soutěže. Přívod elektrické energie bude zajištěn. Používání otevřeného ohně (čajové svíčky) bude dovoleno pouze v bezpečném obalu (sklenička). Soutěžící musí adekvátním způsobem zajistit, aby nedošlo k zamokření či poškození podlahy vodou nejen při vlastním aranžování, ale i při jeho finální prezentaci a údržbě.

 

Úkol č. 2: Překvapení pro Karla IV.

Téma: Vyplyne ze zadání.

Typ práce: Tajná práce

Popis úkolu: Úkol bude podrobně specifikován na začátku této disciplíny, společně s předáním materiálu.

Tvar/velikost: Vyplyne ze zadání.

Technika: Vyplyne ze zadání.

Požadavky: Zpracovat dodaný materiál podle pokynů v zadání.

Materiály: Organizátor poskytne soutěžícímu veškerý soutěžní materiál. Seznam materiálu bude k dispozici před začátkem soutěžního úkolu. Dodaný materiál bude nutné zpracovat podle pokynů organizátora. Při zpracování dodaného materiálu je povoleno použít níže uvedené vlastní nářadí: zahradnické nůžky a nůž, pistoli na tavné lepení a náhradní náboje, kleště na drát špičaté, nůžky na papír a stuhy, klasické kombinačky, kancelářskou děrovačku na papír a sešívačku se sponkami. Z technických materiálů jsou povoleny: oboustranná lepící páska, průhledná izolepa, voděodolná lepící páska (OASIS waterproof tape), lepidlo na papír,  lepidlo na živé rostliny, černý drát na špulce, papírový drátek v návinu přírodní barvy,  špendlíky bez ozdobné hlavičky a elektrikářské stahovací pásky.

Přípravné práce: Bez přípravného času. Soutěžící zaujme své soutěžní stanoviště a na celý úkol je vyhrazeno 90 minut. Materiál a jeho kompletní seznam bude k dispozici těsně před začátkem soutěžního úkolu. V průběhu prvních 10 minut může soutěžící nahlásit chybějící nebo poškozený materiál a požádat o jeho výměnu.

Pracovní místo/výstavní prostor: Soutěžící bude pracovat na místě přiděleném organizátorem soutěže. Přívod elektrické energie bude zajištěn. Používání otevřeného ohně (čajové svíčky) bude dovoleno pouze v bezpečném obalu (sklenička).

 

 

Úkol č. 3: Šperk pro budoucí královnu

Téma: Svatební květinový šperk do vlasů pro budoucí manželku Karla IV.

Typ práce: Květinový šperk do vlasů

Popis úkolu: Aranžmá do vlasů vytvořené jako náhrada svatební kytice u příležitosti svatebního obřadu. Šperk musí nějakým způsobem odrážet určitou charakteristiku vztahující se k jedné z reálných manželek Karla IV.

Tvar/velikost: Libovolná podle kompozičního záměru soutěžícího

Technika: Libovolná podle kompozičního záměru soutěžícího.

Požadavky: Soutěžící může mít předem připravenou libovolnou konstrukci, minimálně 50 % floristické činnosti však musí předvést v rámci přípravného a soutěžního času. Součásti kompozice (podpůrné části, konstrukce, aj.) připravené soutěžícím před vlastní soutěží nesmějí nikdy dominovat konečné podobě soutěžní práce. Výsledný šperk musí být funkční, tedy musí být možné jej bez problémů aplikovat do vlasů. Trvanlivost výsledného aranžmá musí být alespoň 24 hodin. Použité materiály nesmí žádným způsobem omezovat funkčnost dekorace a nesmí jakkoli poškodit šaty či poranit nevěstu.
Pro vysvětlení historických souvislostí a vybrané charakteristiky jedné z žen Karla IV. je nutné výsledný šperk doplnit o vysvětlivku, maximálně o velikosti formátu A3.

Materiály: Veškerý rostlinný, technický a další doplňkový i dekorační materiál si zajišťuje soutěžící sám.

Přípravné práce: 15:50-16:30 (40 minut) čas na přípravné práce za pomoci asistenta. Je dovolena technická příprava rostlinného (čištění, vyztužování, vatičkování, voskování apod.) a dekoračního materiálu. Je částečně dovolena práce na kompozici, tj. výroba jednotlivých komponentů z řezaných rostlin a dekoračního materiálu (např. výroba snopků, svazečků květů či listů, části konstrukcí doplněných perličkami atd.), které budou zapracovány do aranžmá až v rámci soutěžního času. V 16:20 si soutěžící nachystá veškerý materiál a případné konstrukce pro kontrolu technickou komisí. Jednotlivé komponenty mohou být sestavovány až v rámci soutěžního času. V 16:30 asistent opustí soutěžní prostor.

Pracovní místo/výstavní prostor: Soutěžící bude pracovat na místě přiděleném organizátorem soutěže.Přívod elektrické energie bude zajištěn. Používání otevřeného ohně (čajové svíčky) bude dovoleno pouze v bezpečném obalu (sklenička). Organizátor dodá všem soutěžícím stojan s polystyrenovou hlavou pro umístění šperku.

 

 

 

Úkol č. 4: Roh hojnosti řemesel

Téma: Hlavním tématem je oslava řemesel, která jsou tolik důležitá pro rozvoj lidské společnosti. Soutěžící vytvoří prostorové květinové aranžmá tvaru rohu hojnosti, které by vyobrazovalo jakékoliv řemeslo z doby Karla IV.

Typ práce: Prostorové květinové aranžmá určené do exteriéru

Popis úkolu: J/S – soutěžící vytvoří prostorovou kompozici z květin v podobě rohu hojnosti s níže uvedenými parametry..

Tvar/velikost: J – kompozice vymezená plochou 100 x 100 cm, s celkovou maximální výškou kompozice do 150 cm. S – kompozice vymezená plochou 150 x 150 cm, s celkovou maximální výškou kompozice do 250 m.

Technika: Libovolná podle kompozičního záměru soutěžícího. Zvolené techniky musí být dostatečně odolné vůči povětrnostním vlivům v exteriéru. Žádáme soutěžící, aby rovněž volili takové techniky, které zabezpečí životnost použitého rostlinného materiálu i po dobu výstavy (čtyři dny).

Požadavky: J/ S – soutěžící může mít předem připravenou libovolnou konstrukci, minimálně 50 % floristické činnosti však musí předvést v rámci přípravného a soutěžního času. Součásti kompozice (podpůrné části, konstrukce, aj.) připravené soutěžícím před vlastní soutěží nesmějí nikdy dominovat konečné podobě soutěžní práce. Květiny mohou být do aranžmá zapracovány až v rámci soutěžního času. Výsledná aranžmá budou umístěna na rovné zpevněné ploše, musí být samostojná / samonosná a nesmí žádným způsobem poškodit svůj podklad. Aranžmá musí vydržet po dobu soutěže a výstavy, tj. minimálně čtyři dny.

Materiály: J/S – veškerý rostlinný, technický a další doplňkový i dekorační materiál si zajišťuje soutěžící sám.

Přípravné práce: 9:30 – 10:30 (60 minut) čas na přípravné práce za pomoci asistenta. Čas je možné využít na očištění a technickou přípravu rostlinného materiálu a dekoračního materiálu (navazování, vyztužování, apod.). Je částečně dovolena práce na kompozici, tj. výroba jednotlivých komponentů z rostlin a dekoračního materiálu (např. výroba snopků, svazečků výhonů a větví, části konstrukcí doplněných dekoračním materiálem atd.), které budou zapracovány do aranžmá až v rámci soutěžního času. V 10:20 si soutěžící nachystá veškerý materiál a případné konstrukce pro kontrolu technickou komisí. V 10:30 asistent opustí soutěžní prostor.

Pracovní místo/výstavní prostor: Soutěžící bude pracovat na místě přiděleném organizátorem soutěže. Přívod elektrické energie nebude zajištěn. Květinové aranžmá nesmí mechanicky poškodit svůj podklad.

Detailní informace ohledně soutěžních propozic, organizačních a technických informací, systému hodnocení atd. naleznete na webu www.svazkvetinaruafloristu.cz a www.decinska-kotva.cz

 

 

Tel: +420 585 726 290

Email: svaz.skf@seznam.cz

WWW: www.svazkvetinaruafloristu.cz

Propozice a systém hodnocení, otázky a odpovědi:

Ing. Jiří Martinek, Ph.D.

Adresa: ZF MENDELU

Valtická 337, Lednice na Moravě, 691 44

Email: martinek.zf@gmail.com

 

Orientační program 45. ročníku soutěže:*)

Středa – 11. května 2016

07:00–9:30 Prezence soutěžících

10:00–10:30 Oficiální zahájení prvního dne soutěže, přivítání soutěžících organizátory a partnery soutěže Děčínská kotva

10:30–12:300 Úkol č. 1: Ve znamení kříže – aranžmá ve tvaru kříže

12:30–12:45 Přestávka

12:45–14:15 Úkol č. 2: Překvapení pro Karla IV. – tajná disciplína

14:15–15:50 Přestávka na oběd

15:50–17:30 Úkol č. 3: Šperk pro budoucí královnu – svatební dekorace

17:30–18:00 Úklid soutěžního prostoru, ošetření a uskladnění květin na poslední disciplínu druhého dne soutěže, atd.

od 18:00 Ukončení prvního soutěžního dne. Volný program floristů a hostů

 

Čtvrtek – 12. května 2015

9:00 Zahájení druhého dne soutěže

09:30–12:00 Úkol č. 4: Roh hojnosti řemesel – květinová kompozice v podobě rohu hojnosti

12:00–14:00 Ukončení soutěže, úklid materiálu, oběd

14:00–15:00 Odborná diskuse floristů s porotou

15:00–15:30 Přestávka, přesun na seminář

15:30–16:30 Ohlednutí za Europa Cupem 2016

18:00–01:00 Galavečer – slavnostní vyhlašování výsledků hlavní soutěže, kulturní program

 

*) Organizátoři si vyhrazují právo na změnu programu Mistrovství floristů ČR Děčínská kotva v závislosti na aktuálních okolnostech. Detailní charakteristika jednotlivých soutěžních úkolů je rozpracována v části Propozice hlavní soutěže.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down