03.02.2019 | 12:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Děčínská kotva 2019 plná nespoutané fantazie

Téma 48. ročníku Mistrovství floristů České republiky Děčínská kotva – SNOVÁ. Jednotlivé soutěžní disciplíny jsou inspirovány filmovou či literární tvorbou děl – Avatar, Alenka v říši divů, Letopisy Narnie.

Obecné informace

Termín soutěže: 15.–16. 5. 2019

Termín galavečera: 16. 5. 2019 od 19:00

Termín výstavy: 17.–19. 5. 2019

Místo konání: Zámek Děčín, Dlouhá jízda 1254, Děčín      

Vyhlašovatelé: Svaz květinářů a floristů ČR, Olomouc,

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda

Kategorie:

ŽÁK (Ž) – žáci základních škol bez omezení věku s nominací z celostátního kola floristické soutěže Českého svazu zahrádkářů.

JUNIOR (J) – studenti středních zahradnických škol a učilišť bez omezení věku (na vlastní žádost mohou soutěžit v kategorii seniorů).

SENIOR (S) – profesionální floristé, zaměstnanci zahradnických firem a květinových prodejen, studenti vysokých škol, studenti se speciálním zahradnickým vzděláním (studenti VŠ mohou podat žádost organizátorovi o zařazení do kategorie JUNIOR, žádost bude posouzena organizátorem).

Termín uzávěrky pro soutěžící: 12. 4. 2019

 

Hodnocení soutěžních prací

Hodnocení soutěžních prací proběhne podle stobodového hodnoticího systému Evropské federace profesionálních floristických asociací FLORINT. Hlavní hodnoticí porota – jury (zvlášť pro kategorii junior a senior) bude doplněna i o kontrolní technickou komisi, která bude kontrolovat dodržování propozic a bude sledovat práci soutěžících v obou kategoriích. Soutěžící budou seznámeni se členy jury i technické komise na začátku prvního soutěžního dne. Členové technické komise budou sledovat činnost soutěžících v průběhu obou soutěžních dnů, a to nejen v přípravném čase jednotlivých disciplín.

 

Vítězství v kategorii junior a senior

Vítězem jednotlivých kategorií se stanou soutěžící s nejvyšším celkovým počtem získaných bodů v soutěži, a to bez ohledu na státní příslušnost, a všechna ocenění spojená s vítězstvím jsou jim bezvýhradně určena.

 

Titul mistr florista ČR v kategorii Junior a Senior

Titul Mistr florista České republiky v jednotlivých kategoriích získá český státní příslušník s nejvyšším počtem bodů získaných v soutěži

 

Podmínky nominace na mezinárodní floristické soutěže vyhlašované organizací FLORINT

Podmínky pro nominaci na mezinárodní soutěže vyhlašované organizací Florint pro konkrétní ročník Děčínské kotvy najdete na webových stránkách SKF ČR www.svazkvetinaruafloristu.cz ve složce Dokumenty. Pravidlům prosím věnujte pozornost vždy před konkrétním ročníkem Děčínské kotvy. SKF ČR si vyhrazuje právo tyto podmínky v případě potřeby měnit a mohou se pro jednotlivé ročníky Děčínské kotvy lišit.
Nominace na EUROPA CUP či EUROFLEURS schvaluje členská schůze SKF ČR na návrh jeho předsednictva.
Na nominaci do mezinárodní floristické soutěže pramenící z  Mistrovství floristů ČR neexistuje právní nárok.

 

Inovace – soutěž

Úkolem je vytvořit pro jakoukoliv disciplínu prvek či techniku, které jsou něčím inovativní. Více informací na webu www.svazkvetinaruafloristu.cz a www.decinska-kotva.cz

 

 

Otázky a odpovědi

Případné dotazy ohledně propozic podávejte elektronickou formou na adresu dilna@henridesign.cz (Klára Franc Vavříková), kde budou dotazy shromažďovány a bude na ně odpovídáno formou e-mailů v pravidelných cyklech. Otázky a odpovědi budou zasílány všem přihlášeným do soutěže.

Otázky a odpovědi jsou vzhledem ke své vysvětlující a upřesňující povaze nedílnou součástí propozic a při hodnocení soutěžních prací z nich vychází jury i technická komise. Je proto v zájmu soutěžících poslat přihlášku do soutěže co nejdřív, budou tak mít k dispozici znění otázek a odpovědí v dostatečném předstihu.

 

 

Ubytování

Soutěžící mají standardní ubytování zdarma, asistenti i doprovod si hradí ubytování sami. Podrobnější informace na vyžádání poskytne Ing. Olga Hlavacká Fojtíková.

 

Důležité kontakty

Hlavní organizátor, organizační pokyny, přihlášky k soutěži, ubytování, podrobný program

Ředitelka soutěže:

Ing. Olga Hlavacká Fojtíková (mobil: +420 604 935 694)

Adresa: Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse,

Děčín – Libverda

Českolipská 123, 405 02 Děčín 27

Tel.: +420 412 524 692

E-mail: fojtikovao@seznam.cz

www.decinska-kotva.cz

Facebook: Mistrovství floristů ČR – Děčínská kotva

Tajemník soutěže:

Tomáš Svoboda (mobil: +420 777 182 381)

Adresa: Svaz květinářů a floristů ČR

Wolkerova 17, 779 00 Olomouc

Tel: +420 777 182 381

Email: svaz.skf@seznam.cz

www.svazkvetinaruafloristu.cz

 

Orientační program 48. ročníku soutěže:*)

Středa – 15. května 2019

07:00–9:30 Prezence soutěžících

10:00–10:30 Oficiální zahájení prvního dne soutěže, přivítání soutěžících organizátory a partnery soutěže Děčínská kotva

10:30–11:45 Úkol č. 1: EYWA – vázaná kytice

11:45–12:00 Přestávka

12:00–13:30 Úkol č. 2: MALÝ SEN – překvapení

13:30–15:00 Přestávka na oběd

15:00–17:00 Úkol č. 3: DEN NÁDHERŇAJS – vypichovaný květinový věnec

17:00–18:00 Úklid soutěžního prostoru, ošetření a uskladnění květin na poslední disciplínu druhého dne soutěže, atd.

od 18:00 Ukončení prvního soutěžního dne. Volný program floristů a hostů

 

Čtvrtek – 16. května 2019

9:00 Zahájení druhého dne soutěže

09:30–12:00 Úkol č. 4: VHCOD DO NARNIE – květinová kompozice v exteriéru

12:00–14:00 Ukončení soutěže, úklid materiálu, oběd

14:00–16:00 Odborná diskuse floristů s porotou

19:00–01:00 Galavečer – slavnostní vyhlašování výsledků hlavní soutěže, kulturní program

 

*) Organizátoři si vyhrazují právo na změnu programu Mistrovství floristů ČR Děčínská kotva v závislosti na aktuálních okolnostech. Detailní charakteristika jednotlivých soutěžních úkolů je rozpracována v části Propozice hlavní soutěže.

 

Propozice 48. ročníku Děčínské kotvy

 

Úkol č. 1: EYWA

Téma: Avatar

Typ práce: Volně vázaná kytice

Soutěžní čas: 75 minut včetně přípravného času

Popis úkolu: Soutěžící vytvoří volně vázanou kytici libovolné formy a stylu pro Eywu.

Tvar/velikost: Libovolná

Technika: Vázáním

Požadavky: Soutěžící může využít předem připravenou libovolnou konstrukci, minimálně 50% floristické činnosti však musí předvést v rámci soutěžního času. Konstrukce může dominovat konečné podobě soutěžní práce. Soutěžící si sám zabezpečí vázu, která bude součástí hodnocení. Trvanlivost aranžmá musí být zajištěna po dobu výstavy (4 dny).

Materiály: Všechen rostlinný, technický a dekorační materiál si zabezpečí soutěžící sám.

Přípravné práce: 10:30–10:45 je vymezen na přípravné práce s možností využití vlastního asistenta. Čas je možné využít na očištění a technickou přípravu rostlinného materiálu, dále na tvorbu snopků, svazků či částí konstrukcí z živých rostlin a technickou přípravu dekoračního materiálu, případně kombinací obou. V přípravném čase však není povoleno skládat samotnou kytici.

Pracovní místo/výstavní prostor: Soutěžící bude pracovat na místě přiděleném organizátorem soutěže. Přívod elektrické energie bude zajištěn. Používání otevřeného ohně (čajové svíčky) bude dovoleno pouze v bezpečném obalu (sklenička). Děčínský zámek.

 

Úkol č. 2: MALÝ SEN

Téma: Vyplyne ze zadání

Typ práce: Tajná práce

Soutěžní čas: 90 min. bez přípravného času

Popis úkolu: Úkol bude podrobně specifikován na začátku této disciplíny, společně s předáním materiálu.

Tvar/ velikost: Vyplyne ze zadání

Technika: Vyplyne ze zadání

Požadavky: Zpracovat dodaný materiál podle pokynů v zadání.

Materiály: Organizátor poskytne soutěžícímu veškerý soutěžní materiál. Seznam materiálu bude k dispozici před začátkem soutěžního úkolu. Dodaný materiál bude nutné zpracovat podle pokynů organizátora. Při zpracování dodaného materiálu je povoleno použít níže uvedené vlastní nářadí: zahradnické nůžky a nůž, pistoli na tavné lepení a náhradní náboje, kleště na drát špičaté, nůžky na papír a stuhy, klasické kombinačky, kancelářskou děrovačku na papír a sešívačku se sponkami. Z technických materiálů jsou povoleny: oboustranná lepící páska, průhledná izolepa, vodě odolná lepící páska (OASIS waterproof tape), lepidlo na papír, černý drát na špulce, papírový drátek v návinu přírodní barvy, špendlíky bez ozdobné hlavičky a elektrikářské stahovací pásky.

Přípravné práce: Bez přípravného času. Soutěžící zaujme své soutěžní stanoviště a na celý úkol je vyhrazeno 90 minut. Materiál a jeho kompletní seznam bude k dispozici těsně před začátkem soutěžního úkolu. V průběhu prvních 10 minut může soutěžící nahlásit chybějící nebo poškozený materiál a požádat o jeho výměnu.

Pracovní místo/výstavní prostor: Soutěžící bude pracovat na místě přiděleném organizátorem soutěže. Přívod elektrické energie bude zajištěn. Používání otevřeného ohně (čajové svíčky) bude dovoleno pouze v bezpečném obalu (sklenička).

 

 

Úkol č. 3: DEN NÁDHERŇAJS

Téma: Alenka v říši divů

Typ práce: Vypichovaný květinový věnec do podložky OASIS®bioFLOR (kód produktu 7370)

Soutěžní čas: 120 minut včetně přípravného času

Popis úkolu: Vypichovaný věnec z květin a z dalšího doplňkového či dekoračního materiálu na motivy filmového ztvárnění knihy Alenky v říši divů režisérem Timem Burtonem.

Tvar/velikost: Tvar vystihující typ práce, velikost odpovídající podložce.

Technika: Povinná je technika vypichování. Je však možné použít další vhodné techniky.

Požadavky: Soutěžící může mít předem připravenou libovolnou konstrukci k dotvoření kompozice věnce, minimálně 50 % floristické činnosti však musí předvést v rámci soutěžního času. Součásti kompozice (podpůrné části) připravené soutěžícím předem nesmějí nikdy dominovat konečné verzi soutěžní práce. Trvanlivost aranžmá musí být zajištěna po dobu výstavy (4 dny).

Materiály: Podložku věnce obdrží od organizátorů každý soutěžící před začátkem soutěžní disciplíny namočenou. Veškerý rostlinný, technický a další doplňkový materiál si zajišťuje soutěžící sám.

Přípravné práce: 15:00–15:30 je vymezen na přípravné práce s možností využití vlastního asistenta. Čas je možné využít na očištění a technickou přípravu rostlinného materiálu, dále na tvorbu snopků, svazků či částí konstrukcí z živých rostlin a technickou přípravu dekoračního materiálu, případně kombinaci obou. V přípravném čase však není povoleno vypichovat jakýkoliv materiál do podložky.

Pracovní místo/výstavní prostor: Přívod elektrické energie bude zajištěn. Soutěžící si zajistí vlastní (dekorativní) stojan či jiný způsob adjustace věnce. Prezentace výsledného aranžmá bude součástí hodnocení. Prostor pro adjustaci je vymezen kružnicí o průměru max. 120 cm. Soutěžící musí adekvátním způsobem zajistit, aby nedošlo k zamokření či poškození podlahy vodou nejen při vlastním aranžování, ale i při jeho finální prezentaci a údržbě. Děčínský zámek.

 

Úkol č. 4: VCHOD DO NARNIE

Téma: Letopisy Narnie

Typ práce: Květinová kompozice v exteriéru zámeckých zahrad

Soutěžní čas: 150 min včetně přípravného času

Popis úkolu: Tato práce by měla vystihovat legendární vstup do Narnie.

Tvar/velikost: Tvar volný. Velikost: (S) – aranžmá nesmí přesáhnout kruhovou základnu a průměru 200 cm a výšku 300 cm. (J) – aranžmá nesmí přesáhnout kruhovou základnu a průměru 150 cm a výšku 300 cm.

Technika: Libovolná

Požadavky: Soutěžící musí použít kombinaci pouze a jen čtyř rodů rostlin (libovolné množství druhů zvolených rodů). Počet je odvozen od nejznámějších postav, které vstoupily do Narnie – Petr, Edmund, Zuzana a Lucie Pevensieovi. Aranžmá musí vydržet celou vegetační sezónu za předpokladu zajištění zálivky.

Materiály: Všechen rostlinný, technický a dekorační materiál si zabezpečí soutěžící sám.

Přípravné práce: 09:30–10:00 je vymezen na přípravné práce s možností využití vlastního asistenta. Čas je možné využít na očištění a technickou přípravu rostlinného materiálu, dále na tvorbu snopků, svazků či částí konstrukcí ze živých rostlin a technickou přípravu dekoračního materiálu, případně kombinaci obou. V přípravném čase je soutěžícím dovoleno připravit konstrukci, základ, rám atd. z neživých materiálů.

Pracovní místo/výstavní prostor: Soutěžící bude pracovat na místě přiděleném organizátorem soutěže. Přívod elektrické energie nebude zajištěn. Areál Děčínského zámku.

 

 

Další obecně platné informace k řešeným soutěžním úkolům lze nalézt
v učebnici Floristika 1, 2 nebo v knize Floristika (vydavatelství Profi Press s. r. o. 2011).

 

 

Detailní informace ohledně soutěžních propozic, organizačních a technických informací, systému hodnocení atd. naleznete na webu www.svazkvetinaruafloristu.cz a www.decinska-kotva.cz

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down