13.03.2009 | 01:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Děčínská kotva 2009 opět na zámku

V loňském roce se naše nejvyšší floristická soutěž poprvé uskutečnila v prostorách zámku Děčín a jako taková byla úzce spjata se zahájením populárních městských slavností, díky nimž práce všech zúčastněných floristů shlédlo více než devět tisíc návštěvníků. Luxusní zámecké prostředí svou úlohu splnilo na výbornou, a proto se floristé na skalní ostroh nad soutokem řek Labe a Ploučnice vypraví i v roce letošním. Přípravy na 38. ročník Mistrovství floristů ČR – Děčínská kotva právě vrcholí a organizátoři shromažďují přihlášky soutěžících. Tématem je svatba, přičemž jednotlivé soutěžní disciplíny jsou zvoleny poněkud méně tradičně – svatební kytice pro nevěstu se zkrátka tentokrát nedočkáte. Za to však budete mít možnost dekorovat obřadní prostory, zásnubní stůl či připravit kytici pro svědkyni. Nezní to zajímavě? S posláním přihlášky se vyplatí neváhat – uzávěrka je již 10. dubna.

Obecné informace
Termín soutěže: 20. – 21. 5. 2009
Termín výstavy: 22. – 24. 5. 2009
Místo konání: Děčínský zámek
Vyhlašovatelé: Svaz květinářů a floristů ČR a Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín – Libverda
Kategorie soutěžících: junior (studenti zahradnických škol bez omezení věku, na vlastní žádost mohou soutěžit v kategorii seniorů) 
                                           senior (profesionální floristé, zaměstnanci zahradnických firem a květinových prodejen)
Termín uzávěrky pro soutěžící: 10. duben 2009
Kontaktní informace: Ing. Olga Fojtíková, Střední zahradnická a zemědělská škola A. E. Komerse, Děčín – Libverda, Českolipská 123, Děčín 27, PSČ 405 02, tel.: 412 524 692, fax: 412 524 694, mobil: 604 935 694, e-mail: fojtikovao@seznam.cz, www.libverdadc.cz, www.ucebnicefloristiky.cz. Veškeré dotazy ohledně zadání soutěžních prací směřujte prosím na Ing. Jiřího Martinka, Ph.D., e-mail: marjir@zf.mendelu.cz.


Hodnocení soutěžních prací proběhne podle stobodového systému Evropské federace profesionálních floristických asociací (FEUPF). Hodnotit budou dvě pětičlenné mezinárodní komise ve složení: Ing. Tatiana Kuťková, CSc., Ing. Michal Haut, Petr Kopáč, Ing. Marie Bittnerová a zástupce hospodářské komory v Drážďanech (pro kategorii junior) a Jarmila Pejpalová, Ing. Milota Murčová, Ing. Jana Jaroňová, Jan Komzák a Wally Klett (pro kategorii senior). Zabezpečení a kontrolu hodnocení má na starosti Ing. Jiří Martinek, Ph.D.

Již tradičně je součástí mistrovství také soutěž v přízdobě a aranžování osob, která letos proběhne na téma „Na svatbu v klobouku“. Předmětem soutěže bude přízdoba společenského modelu, jehož hlavní součástí bude květinový klobouk. Soutěžící si sám zajistí veškerý materiál, společenské šaty i modelky a modely. Příprava modelů bude možná v prostorách Děčínského zámku ve čtvrtek 21. 5. od 9 hodin. Hodnocení modelů provede odborná porota týž den.

Letošní ročník mistrovství bude zároveň nominační soutěží (pro soutěžící z obou kategorií z ročníků 1985 a mladších) na mezinárodní soutěž v odborných dovednostech Euroskills, jejíž druhý ročník se uskuteční v roce 2010 v Portugalsku.

 

 

 

 

Program 38. ročníku Mistrovství floristů ČR – Děčínská kotva 2009
středa 20. května 2009
07,00 – 9,30 prezence soutěžících
10,00 zahájení soutěže
10,30 – 12,30 květinová dekorace obřadního prostoru kostela (junior)
                          zásnubní stůl pro dva (senior)
12,30 – 13,30 přestávka na oběd
13,30 – 16,00 svatební dekorace pro nevěstu a ženicha (junior, senior)
16,00 – 16,30 přestávka
16,30 – 17,30 košíček pro družičku (junior)
                          kytice pro svědkyni (senior)
17,30 ukončení prvního dne soutěže
19,00 – 01,00 neformální setkání floristů a hostů

čtvrtek 21. května 2009
9,30 zahájení druhého dne soutěže
10,00 – 11,00 podložka pro prstýnky (junior)
10,00 – 12,00 svatební slavobrána v zahradě (senior)
14,00 – 16,00 odborný floristický program
19,00 – 01,00 galavečer s přehlídkou květinových modelů a slavnostním vyhlášením vítězů

pátek 22. května až neděle 24. května 2009
výstava soutěžních prací

Podrobné propozice 38. ročníku Mistrovství floristů ČR – Děčínská kotva 2009
Kategorie senior
Úkol č. 1 – Zásnubní stůl pro dva (120 minut)
Vytvořte kompozici z květin, dalších doplňkových materiálů a nádob k dekoraci zásnubního stolu pro dvě osoby na Vámi vybraném exotickém místě světa. Aranžmá musí odpovídat níže uvedeným kritériím:
- celkové rozměry kompozice nesmí přesáhnout plochu 200 x 150 cm a maximální výšku 300 cm
- základní nosnou konstrukci, případně stůl i židle si zajistí soutěžící; organizátor může na základě žádosti soutěžícího zajistit běžný stůl (velikost 80 x 80 cm) a dvě židle
- základní nosnou konstrukci je možné vytvořit z technických (anorganických) materiálů nebo vybraných materiálů rostlinného původu, případně jejich kombinací z materiálů rostlinného původu jsou povoleny pouze části kmenů či neolistněných výhonů stromů, keřů a lián
- technika zpracování základní nosné konstrukce je libovolná
- před začátkem soutěžní disciplíny je povoleno mít sestavenou základní nepřizdobenou konstrukci s nainstalovaným pomocným technickým materiálem (připravená zelená aranžovací hmota nebo ampule s vodou)
- technika zpracování vlastního aranžmá je libovolná
- rostlinný materiál použitý v rámci soutěžního času musí v kompozici opticky převládat nad materiálem vlastní konstrukce
- soutěžící si zajišťuje veškerý rostlinný materiál, jehož příprava je omezena na seříznutí a očištění
- povinnou součástí disciplíny je prezentace vybraného exotického místa na doprovodném informačním letáku (minimální formát A3) s jeho vyobrazením a stručnou charakteristikou; provedení (grafický design či způsob adjustace) však nebude součástí hodnocení disciplíny.

 

 

Úkol č. 2 – Kytice pro svědkyni (60 minut)
Pro svědkyni nevěsty vytvořte kytici, která bude vhodným způsobem korespondovat se svatebními dekoracemi pro nevěstu a ženicha z disciplíny č. 3. Kytice musí odpovídat níže uvedeným kritériím:
- technika zpracování vázáním 
- základní nepřizdobená konstrukce je povolena
- příprava rostlinného materiálů je omezena na seříznutí a o očištění
- rostlinný, technicky i dekorativní materiál si zajistí soutěžící sám.
Další obecně platné informace k této disciplině jsou uvedeny v učebnicích Floristika 1 (na str. 162 – 183) a Floristika 2 (str. 264 – 265) nebo na internetových stránkách www.ucebnicefloristiky.cz.

Úkol č. 3 – Svatební dekorace pro nevěstu a ženicha (150 minut)
Pro nevěstu vytvořte svatební dekorací nesenou v (na) ruce, která by nahrazovala vázanou svatební kytici. Nedílnou součástí této disciplíny je rovněž svatební dekorace (corsage) pro ženicha na klopu obleku. Aranžmá musí odpovídat níže uvedeným kritériím:
- základní nepřizdobená konstrukce je povolena; za přízdobu nejsou považovány aplikace dekorativních drátů, bez nichž by nebylo možné danou konstrukci vytvořit 
- příprava rostlinného materiálů je omezena na seříznutí a očištění 
- způsob prezentace dekorací pro nevěstu i ženicha je libovolný, nebude však součástí hodnocení této disciplíny 
- soutěžní úkol musí být doplněn vyobrazením šatů nevěsty a ženicha (minimální rozměr A3); provedení (grafický design či způsob adjustace) však nebude součástí hodnocení disciplíny
Další obecně platné informace k této disciplíně jsou uvedeny v učebnici Floristika 2 (na str. 258 — 264) nebo na internetových stránkách www.ucebnicefloristiky.cz.

Úkol č. 4 – Svatební slavobrána v zahradě (práce v exteriéru, 120 minut)
Pro svatební obřad v Růžové zahradě Děčínského zámku vytvořte květinovou slavobránu, aranžmá musí odpovídat níže uvedeným kritériím:
- celkové vnitřní rozměry aranžmá (průchod) jsou odvozeny od šířky cesty v Růžové zahradě, tj. 160 cm
- konstrukce musí být stabilně ukotvena v travnaté ploše (např. zapíchnutím) vedle cesty 
- základní nosnou konstrukci si zajistí soutěžící a je možné ji vytvářet libovolnou technikou zpracování nerostlinných materiálů 
- při vytváření základní nosné konstrukce je možné využít rovněž vybrané materiály rostlinného původu, a to části kmenů či neolistěných výhonů dřevin (stromy, keře, liány); technika jejich zapracování do základní konstrukce je opět libovolná 
- před začátkem soutěžní disciplíny je povoleno mít sestavenou základní nepřizdobenou konstrukci s nainstalovaným pomocným technickým materiálem (připravena zelená aranžovací hmota, popř. ampule s vodou) 
- aranžmá musí odolat podmínkám vnějšího prostředí, a to po celou dobu trvání soutěže i výstavy 
- rostlinný materiál použitý v rámci soutěžního času musí v kompozici opticky převládat nad materiálem vlastní konstrukce 
- příprava rostlinného materiálů je omezena na seříznutí a očištění 
- soutěžící si zajišťuje veškerý materiál sám.

Kategorie junior
Úkol č. 1 – Květinová dekorace obřadního prostoru kostela (120 minut)
Vytvořte aranžmá vypichované z řezaných rostlin do stojanu, nádoby jiné konstrukce, kterou bude možné umístit po boku obětního stolu nebo oltáře Vámi vybraného sakrálního prostoru (kostel, klášter, kaple atd.). Aranžmá musí odpovídat níže uvedeným kritériím:
- rozměry aranžmá nesmí přesáhnout plochu 120 x 120 cm a maximální výšku 300 cm 
- základní nosná konstrukce může být vytvořena stojanem, nádobou, originální konstrukcí nebo kombinací jmenovaných; veškeré prvky konstrukce si zajistí soutěžící 
- základní nosnou konstrukci je možné vytvořit z technických (nebiologických) materiálů nebo vybraných materiálů rostlinného původu, případně jejich kombinací 
- z materiálů rostlinného původu jsou povoleny pouze části kmenů či neolistěných výhonů stromů, keřů a lián 
- technika zpracování základní nosné konstrukce je libovolná 
- před začátkem soutěžní disciplíny je povoleno mít sestavenou základní nepřizdobenou nosnou konstrukci s nainstalovaným pomocným technicky materiálem (připravená zelená aranžovací hmota nebo ampule s vodou) 
- mezi povolené techniky při vlastním zpracování rostlin do konstrukce aranžmá v rámci soutěže patří vypichování do zelené aranžovací hmoty (musí být v aranžmá zastoupeno povinně) nebo vkládání do ampulí s vodou (možný doplněk v konstrukci) 
- rostlinný materiál použitý v rámci soutěžního času musí v kompozici opticky převládat nad materiálem vlastní konstrukce (ať už technického nebo rostlinného původu) 
- rostlinný materiál si zajišťuje soutěžící 
- povinnou součástí disciplíny je prezentace interiéru vybraného kostela na doprovodném informačním letáku (minimální formát A3) s vyobrazením a stručnou charakteristikou řešeného prostoru; provedení (grafický design či způsob adjustace) však nebude součástí hodnocení disciplíny.
Další obecně platné informace k uvedené disciplině jsou uvedeny v učebnici Floristika 2 (na str. 275 – 277) nebo na internetových stránkách www.ucebnicefloristiky.cz.

Úkol č. 2 – Květinová dekorace pro družičku (60 minut)
Zpracujte květinovou dekorací určenou pro malou dívku (věk přibližně 6 let), která je součástí svatebního doprovodu. Dekorace musí mít podobu košíčku, kabelky nebo jiného aranžmá s uchem, které by zabezpečilo pohodlné držení v ruce v průběhu vlastního svatebního obřadu. Dekorace musí odpovídat níže uvedeným kritériím: 
- technika zpracování vlastní dekorace je libovolná 
- základní nepřizdobená konstrukce je povolena; za přízdobu nejsou považovány aplikace dekorativních drátů, bez nichž by nebylo možné danou konstrukci vytvořit, jakékoli další přízdoby však nejsou povoleny 
- příprava rostlinného materiálu je omezena pouze na seříznutí a očištění rostlinného materiálu 
- rostlinný materiál i konstrukce si zajišťuje soutěžící sám
Další obecně platné informace k této disciplíně jsou uvedeny v učebnici Floristika 2 (na str. 252, 264 a 277 – 272) nebo na internetových stránkách www.ucebnicefloristiky.cz.

Úkol č. 3 – Svatební dekorace pro nevěstu a ženicha (150 minut)
Pro nevěstu vytvořte svatební dekorací nesenou v (na) ruce, která by nahrazovala vázanou svatební kytici. Nedílnou součástí této disciplíny je rovněž svatební corsage pro ženicha na klopu obleku. Obě dekorace musí odpovídat níže uvedeným kritériím: 
- základní nepřizdobená konstrukce je povolena; za přízdobu nejsou považovány aplikace dekorativních drátů, bez nichž by nebylo možné danou konstrukci vytvořit 
- příprava rostlinného materiálu je omezena na seříznutí a očištění 
- prezentace hotových dekorací pro nevěstu i ženicha v rámci soutěžního prostoru je libovolná, nebude však součástí hodnocení této disciplíny 
- soutěžní úkol musí být doplněn vyobrazením šatů nevěsty i ženicha s minimálním rozměrem A4; provedení (grafický design 6 způsob adjustace) však nebude součástí hodnocení disciplíny 
- veškerý materiál si zajišťuje soutěžící sám.
Další obecně platné informace k zadané disciplíně jsou uvedeny v učebnici Floristika 2 (na str. 258 — 264, a 268) nebo na internetových stránkách www.ucebnicefloristiky.cz.

Úkol č. 4 – Podložka na prstýnky (60 minut)
Vytvořte podložku (např. polštářek, tácek atd.) na prstýnky s použitím biologických materiálů (řezané rostliny, hrnkové rostliny atd.). Aranžmá musí odpovídat níže uvedeným kritériím. 
- základní nepřizdobená konstrukce je povolena, do základu však mohou být zahrnuty pouze ty prvky, bez nichž by vlastní konstrukce nedosáhla požadovaného tvaru; další výplňové prvky mohou být zpracovány až v rámci soutěžního času 
- základní nosnou konstrukcí podložky je možné vytvářet libovolnou technikou zpracování technických materiálů nebo vybraných materiálů rostlinného původu, případně jejich kombinací 
- z materiálů rostlinného původu jsou povoleny pouze části kmenů či neolistněných výhonů stromů, keřů a lián 
- před začátkem soutěžní disciplíny je povoleno nainstalovat připravenou zelenou aranžovací hmotu nebo ampule s vodou, pokud budou v aranžmá využity 
- v kompozici může být použita další prezentační podložka (např. skleněná deska, miska atp.), která však nebude pevně spojená s aranžmá a nebude rovněž' součástí bodového hodnocení této disciplíny 
- technika zpracování je libovolná 
- příprava rostlinného materiálu je omezena na seříznutí a očištění 
- veškerý materiál pro tuto disciplínu si zajistí soutěžící sám
Další obecně platné informace k disciplíně jsou uvedeny v učebnici Floristika (na str. 270 – 271) nebo na internetových stránkách www.ucebnicefloristiky.cz.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down