23.09.2022 | 06:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

BASILIKA v květech naděje

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše ve Žďáře nad Sázavou patří ke skvostům sakrální architektury na našem území. Velkolepý chrám se pyšní hned několika nej – je nejdelším chrámem brněnské diecéze a po velehradské bazilice dokonce nejdelším na celé Moravě. Díky nadšení místní patriotky, provozující ve městě netradiční květinový obchod, se církevní stavba zahalila do květinového hávu. Téměř celá dva týdny krášlily interiér basiliky desítky stovek květů naaranžovaných ve stylových aranží. Co stalo za tímto počinem a jak probíhala jeho samotná realizace, jsme se zeptali, samotné iniciátorky projektu, Marie Horákové.

Jak vznikla myšlenka vyzdobit baziliku květinami?

Slib se má splnit. Když jsme v srpnu roku 2018 zdobili krásné prostory dominanty Žďáru nad Sázavou – poutního kostela na Zelené hoře, výzdobu jsme připravovali v přilehlých prostorách baziliky. Tehdy floristy místní pan farář Vladimír Záleský provedl zdejší bazilikou a v rámci komentované prohlídky prohlásil: „Tak příště zdobíte tenhle kostel, slibujete?“ Tato myšlenka nezapadla, byla občas připomenuta, a protože sliby se mají plnit, chtěli jsme mu dostát. Nikdo z nás tehdy netušil, jaké těžké období nás všechny čeká. Když covid-19 ubral na síle, padlo rozhodnutí, že do toho půjdeme a Bazilika v květech naděje začala být skutečností.

Čím jste se nechala inspirovat při návrzích květinové výzdoby?

Opět jsem oslovila Michala Hauta, aby se ujal vedení nás floristů a návrhu květinové výzdoby. Inspirací nám byla zcela jistě stavba samotná. Bazilika je druhým nejdelším kostelem na Moravě, je rozlehlá a členitá, s mnoha bočními oltáři. Je zde gotická křestní kaple, barokní chrámová loď, na jejíž přestavbě se podepsal Jan Blažej Santiny (který je také autorem poutního kostela Zelená hora).

V jak velkém časovém předstihu probíhaly přípravy, než jste přistoupili k samotnému aranžování? Co vše přípravné práce zahrnovaly?

Rozhodnutí, že do toho půjdeme, padlo během Vánoc. A od té doby jsme začali s přípravami. Chtěli jsme využít květiny vypěstované u nás v Čechách, což se povedlo. Z velké části jsme výzdobu vytvořili z květin z farem. Jednotným prvkem celé výzdoby byly nádoby z obilí – 450 lahví omotaných sušeným obilím. Pomohla nám rodina místního zemědělce, vypěstovali ho, poté se žalo, stěhovalo na statek na půdu, aby se usušilo.

Samozřejmě bylo nezbytné organizačně zajistit celou akci: oslovit potenciální účastníky, zajistit jim ubytování a stravu. Potřeba bylo vyřešit zázemí, materiál, sponzory, vernisáž a mnoho dalších věcí.

Vzhledem ke skutečnosti, že květinová výzdoba byla instalována v prostorách církevního objektu běžně používaného k náboženským obřadům, jaká omezení jste museli respektovat ohledně designu/ztvárnění/instalaci květinové výzdoby? 

Pracovali jsme s živými květinami – museli jsme zajistit jejich trvanlivost s respektem k opravenému mobiliáři interiéru kostela. Myslím tím vodu. I následná údržba byla celkem náročná. Výzdoba byla ke shlédnutí následujících 10 dní, kdy probíhalo průběžné mnohahodinové zásobování květin vodou, jejich údržba a výměna. Místní pan farář nám nechal, co se týká výzdoby kostela, naprostou svobodu. Přizpůsobili jsme se jenom zavedenému řádu chodu farnosti. Například v křestní kapli jsme upustili od celkové výzdoby kamenného podstavce, protože by se při plánovaném křtu znemožnil vstup ke křtitelnici – proto pouze věnec.

Druhová skladba a barevnost zvoleného rostlinného materiálu zajisté nebyla náhodná. Na základě, jakých kritérií probíhal výběr květin a doplňkové zeleně?

Když jsme u té křestní kaple: ke gotice patří byliny, proto například zde byla jednoduchá (ne příliš barevná) výzdoba, ve které bylo použito velké množství bylinného materiálu.

Hlavní chrámová loď byla nazdobena jinak. Barevnost začínala při vstupu světlými tóny a jemnými květinami. Následovalo zdobení bočních oltářů světlými pastelovými tóny květin až do presbytáře kostela, kde barevnost vrcholila cyklámenovou a sytě růžovou barvou. Dominantou kostela se stal kříž z mechu, který byl zhotoven na kovovém rámu. Boční kaple měly specifickou výzdobu. Podařilo se nám zajistit opravdu velké množství květin a rostlinného materiálu, se kterým se nám dobře pracovalo. Krásné jiřiny mnoha barev byly použity téměř ve všech částech kostela (čímž se nám podařilo všechny části kostela propojit), doplňkovými květinami se staly jemné krásenky, cínie, floxy, hortenzie, proso a další traviny.

Jaká část/prvek květinové výzdoby byl nejnáročnější na zhotovení/instalaci?

Nevím, jestli nejnáročnější, ale např. u kříže z mechu bylo třeba zajistit, aby byl pevný a stabilní, ale zároveň i krásný. Tohoto nelehkého úkolu se zhostil Vojta, mužský zástupce floristů – nutno dodat, že se mu to podařilo skvěle.

Ale nejen Vojta předvedl profesionální práci: povedlo se nám dát dohromady partu květinářů, se kterými se opravdu krásně pracovalo a kteří předvedli svůj um v tom nejlepším možném smyslu. Všichni jsme byli rádi, za to, že jsme se vůbec po dlouhé době mohli potkat, probrat naše květinové živobytí a být chvíli spolu.

Květinová výzdoba sakrální stavby v tak opulentním pojetí není běžnou záležitostí. Jaké byly ohlasy návštěvníků na květinami vyzdobenou basiliku?

Bazilika v květech naděje – tak jsme výzdobu nazvali a zahajovali jsme ji vernisáží. Nejen na samotnou vernisáž, ale následně i po celou dobu, kdy bylo otevřeno a výzdoba byla k vidění, přišlo velké množství lidí. Ohlasy byly pozitivní a zpětná vazba nás velmi povzbudila.

Jeden střípek za všechny: Až o Vánocích se za námi do obchodu stavila paní a říkala mi, že v den vernisáže měla necelých 48 hodin do náročné onkologické operace. Přišla se zastavit, potěšit krásou květin a přišla si pro naději.

A to je asi důvod, proč jsme do toho šli – povzbudit a připomenout si, že naděje tu vždy je a bude.

Pokud by se někdo ze čtenářů rád zapojil či dokonce chtěl zorganizovat akci, jakou byla výzdoba Ždárské basiliky či poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, na jaká úskalí byste je upozornila, nějaká doporučení, co by neměli podcenit?

Pokud je správná myšlenka, máte okolo sebe lidi, kteří vám ji pomohou zrealizovat, a máte chuť a odvahu se poprat s tím, co přijde, jděte do toho. Moje babička říkala: „Člověče, přičiň se a Pánbůh ti pomůže“. My jsme měli štěstí. Jistě, určitě narazíte na drobné překážky a bude Vás to stát nemálo času a sil, ale výsledek bude určitě stát za to. Základem je nápad, trocha organizačních dovedností, nadšení a zápal účastníků.

Co Vám osobně tento projekt přinesl po stránce pracovní i osobní? 

Přinesl mi spoustu práce, s tím jsem počítala. Ale práce, která měla smysl. Dala mi zkušenost, jak floristickou, tak organizační. Ale nejvíc mi dala setkání s lidmi, kterých si vážím a za které jsem ráda, že vstoupili do mého květinářského života. A v neposlední řadě NADĚJI.

Fotografie květinové výzdoby baziliky naleznete v tištěné verzi časopisu Floristika 5/2022.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down