01.02.2019 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Propozície k súťaži FLÓRA Cup 2019

Štyridsať ročníkov výstavy kvetov FLÓRA Bratislava charakterizoval určitý kvet. Za tie roky ich bolo neúrekom, preto sme sa inšpirovali pri tomto jubileu aj témou pre 24. ročník súťaže FLÓRA Cup.

 

Termín 4. 4. 2019
Miesto konania Flóra Bratislava 2019, Výstavné a kongresové centrum Incheba, Viedenská 7, hala B
Prezentácia 11:00 hod.
Začiatok súťaže 11:30 hod.
Prestávka 14:00 hod - 30 min.

 

Organizačné pokyny Uzávierka súťaže je 1. marca 2019.

Prihlášky posielajte na adresu:

Kulla, Trnavská cesta 110/B, 821 01 Bratislava alebo info@kulla.eu

Počet súťažiacich je neobmedzený.

Súťažné práce budú vystavené počas výstavy Flóra Bratislava 2019, súťažiaci sú preto povinní poskytnúť práce po dobu výstavy. Vlastné pomôcky použité v aranžmánoch si súťažiaci môžu vyzdvihnúť do 7 dní po skončení veľtrhu v Záhradnom centre KULLA, na Trnavskej ceste 100 v  Bratislave. Bližšie informácie vám poskytneme na telefónnom čísle: 02/4341 3329, 0903 438 433, alebo prostredníctvom mailu: flora@kulla.eu

V prípade, že sa neprihlási dostatočný počet súťažiacich v danej kategórii, organizátor môže jednotlivú kategóriu zrušiť.

Vyhlásenie výsledkov Vyhlásenie výsledkov súťaže a slávnostné odovzdanie cien za práce  umiestnené na prvých troch miestach bude 4. apríla 2019 o 20. hod. vo Výstavnom a kongresovom centre Incheba. Víťazné práce budú odmenené atraktívnymi cenami a vystavené v priestoroch veľtrhu Flóra Bratislava 2019, počas  ktorého budú predstavené širokej verejnosti.
Kategórie JUNIOR – študenti stredných záhradníckych škôl a učilíšť bez obmedzenia veku.

SENIOR – profesionálni floristi, zamestnanci záhradníckych firiem a kvetinárstiev, študenti vysokých škôl.

Hodnotiaca porota Odborná porota a technická komisia bude zostavená z profesionálov pôsobiacich v oblasti floristiky.
Kritériá hodnotenia Účastníci súťažia pod vylosovanými číslami za účasti verejnosti.

Hodnotenie súťažných prác bude podľa hodnotiaceho systému Európskej federácie profesionálnych floristických asociácií FLORINT.

Bližšie informácie o hodnotení ako aj o členoch poroty budú zasielané prihláseným súťažiacim v priebehu marca.

Otázky a odpovede V prípade otázok týkajúcich sa tém treba písomnou formou poslať na adresu info@sakf.sk , kde budú otázky zhromaždené a odpovede budú posielané formou e-mailu. Otázky a odpovede budú posielané všetkým súťažiacim v dvoch termínoch. Prvý súbor odpovedí bude 3. 3. 2019 a druhý súbor 17. 3. 2019. Po týchto termínoch už nebude možné získať odpovede na vaše otázky.
Propagácia Súťažiaci garantuje organizátorovi právo na neodvolateľné, trvalé a bezplatné použitie fotografie vrátane reprodukcie, úprav, zobrazenia a publikovania a iného využitia súťažných prác vo všetkých médiách a celosvetovo. Právo zahŕňa zmenu veľkosti fotografie, orezanie, komprimáciu, editáciu, pridanie titulku, loga alebo iné úpravy.
Fotografovaním súťažných prác súťažiacemu nevzniká žiadne právo na odmenu, honorár alebo iné nároky akejkoľvek povahy. Toto platí i pre akékoľvek ďalšie použitie fotografie organizátorom.Používanie mobilných telefónov počas súťaže je striktne zakázané.

SÚŤAŽNÉ TÉMY

 

Téma č. 1 KYTICA                 Začiatok 11:30
Kategória junior, senior
Cieľ vytvoriť kyticu, v ktorej bude aspoň jeden druh z kvetov FLÓRA Bratislava (viď príloha)
Technika voľne viazaná

tvar a veľkosť ľubovoľná

Materiál účastník si zabezpečí rastlinný a pomocný materiál, pomôcky apod.,
Príprava účastník si zabezpečí vhodnú nádobu  na kyticu,

rastlinný materiál môže byť vopred pripravený (zarezanie, očistenie, nie nadrôtovanie)

Pracovný čas 45 min.

 

 

Téma č. 2 SVADOBNÁ KYTICA Začiatok 12:30
Kategória junior, senior
Cieľ vytvoriť svadobnú kyticu, v ktorej bude aspoň jeden druh z kvetov FLÓRA Bratislava (viď príloha)
Technika vypichovaním do držiaka
Materiál účastník si zabezpečí rastlinný a pomocný materiál, pomôcky apod.; tiež si zabezpečí konštrukciu alebo podstavec na vystavenie kytice; výber rastlinného materiálu musí vydržať minimálne 24 hodín
Príprava rastlinný materiál nesmie byť vopred pripravený iným spôsobom, konštrukcia je povolená; viac ako 50 % práce musí byť vykonanej počas súťaže
Pracovný čas 90 min.

 

 

Téma č.3 PARAVÁN Začiatok 14:30
Kategória junior, senior
Cieľ vytvoriť kvetinový paraván, pred ktorým sa budú fotiť svadobčania. Podmienkou je použitie aspoň jeden druh z kvetov FLÓRA Bratislava (viď príloha).
Technika ľubovoľná

tvar – ľubovoľný

minimálna veľkosť 150 x 200 cm

Materiál účastník si zabezpečí rastlinný a pomocný materiál, pomôcky apod.,
Príprava rastliny nesmú byť vopred pripravené iným spôsobom, konštrukcia je povolená; paraván musí byť prenosný.
Pracovný čas 45 min.

 

 

 

 

 

Téma č. 4 DEKORÁCIA STOLA Začiatok 15:30
Kategória senior
Cieľ vytvoriť dekoráciu - dekorácie na svadobný stôl, v ktorej bude aspoň jeden druh z kvetov FLÓRA Bratislava (viď príloha)
Technika ľubovoľná
Materiál účastník si zabezpečí rastlinný a pomocný materiál, pomôcky apod.,

stôl, stoličky, obrus, návleky ako aj servis zabezpečí organizátor

Príprava rastlinný materiál ani konštrukcia nemôžu byť vopred pripravené
Pracovný čas 60 min.*

 

 

 

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down