19.02.2016 | 08:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Flóracup sa blíži

21. ročník súťaže vo viazaní a aranžovaní kvetov Flóracup odštartuje už 28. apríla počas výstavy Flóra v Bratislave. Tu sú súťažné podmienky.

Termín 28. 4. 2016
Miesto konania Flóra Bratislava 2016, Výstavné a kongresové centrum Incheba Expo, Viedenská 7, hala B
Prezentácia 11,00 hod.
Začiatok súťaže 11,30 hod.
Prestávka 13,30 hod - 30 min.

 

Organizačné pokyny Uzávierka súťaže je 28. marca 2016.Prihlášky posielajte na adresu:Kulla, Trnavská cesta 110/B, 821 01  Bratislava alebo kulla@kulla.euMaximálny počet súťažiacich je 20 účastníkov.

Súťažné práce budú vystavené počas výstavy Flóra Bratislava 2016, súťažiaci sú preto povinní poskytnúť práce po dobu výstavy. Vlastné pomôcky použité v aranžmánoch si súťažiaci môžu vyzdvihnúť do 7dní po skončení veľtrhu v Záhradnom centre KULLA, na Trnavskej ceste 110/B v  Bratislave. Bližšie informácie Vám poskytneme na telefónnom čísle: 02/33014401, 0903 438 433, alebo prostredníctvom mailu: kulla@kulla.eu

Vyhlásenie výsledkov Vyhlásenie výsledkov súťaže a slávnostné odovzdanie cien za práce  umiestnené na prvých troch miestach bude 28. apríla 2016 o 19hod vo Výstavnom a kongresovom centre Incheba Expo. Víťazné práce budú odmenené atraktívnymi cenami a vystavené v priestoroch veľtrhu Flóra Bratislava 2016, počas  ktorého budú predstavené širokej verejnosti
Kategórie JUNIOR – študenti stredných záhradníckych škôl a učilíšť bez obmedzenia veku ( na vlastnú žiadosť môžu súťažiť v kategórii senior)SENIOR – profesionálni floristi, zamestnanci záhradníckych firiem a kvetinárstiev
Hodnotiaca porota Odborná porota a technická komisia bude zostavená z profesionálov pôsobiacich v oblasti floristiky.
Kritériá hodnotenia Účastníci súťažia pod vylosovanými číslami za účasti verejnosti.Hodnotenie súťažných prác bude podľa hodnotiaceho systému Európskej federácie profesionálnych floristických asociácií FLORINT.Bližšie informácie o hodnotení ako aj o členoch poroty budú zasielané prihláseným súťažiacim v priebehu marca.
Otázky a odpovede V prípade otázok týkajúcich sa tém treba písomnou formou poslať na adresu info@sakf.sk , kde budú otázky zhromaždené a odpovede budú posielané formou emailu. Otázky a odpovede budú posielané všetkým súťažiacim v dvoch termínoch. Prvý súbor odpovedí bude 28.3.2016 a druhý súbor 11.4.2016. Po týchto termínoch už nebude možné získať odpovede na Vaše otázky!
Propagácia Súťažiaci garantuje organizátorovi právo na neodvolateľné, trvalé a bezplatné použitie fotografie vrátane reprodukcie, úprav, zobrazenia a publikovania a iného využitia súťažných prác vo všetkých médiách a celosvetovo. Právo zahŕňa zmenu veľkosti fotografie, orezanie, komprimáciu, editáciu, pridanie titulku, loga alebo iné úpravy.
Fotografovaním súťažných prác súťažiacemu nevzniká žiadne právo na odmenu, honorár alebo iné nároky akejkoľvek povahy. Toto platí i pre akékoľvek ďalšie použitie fotografie organizátorom.Používanie mobilných telefónov počas súťaže je striktne zakázané!

 

SÚŤAŽNÉ TÉMY

 

Téma č.1 MYSLI EKOLOGICKY Začiatok 11,30 hod.
Kategória junior, senior
Cieľ vytvoriť zosadzovanú dekoráciu, ktorá vhodne doplní interiér ekologického domu.
Technika ľubovoľná,tvar nie je daný,veľkosť má byť minimálne 0,30x0,30m
Materiál účastník si zabezpečí rastlinný a pomocný materiál, pomôcky, apod.,
Príprava rastliny nesmú byť vopred pripravené iným spôsobom. Konštrukcia či aranžérsky materiál môžu byť predpripravené
Pracovný čas 45 min.

 

 

Téma č.2 RECYKLÁCIA Začiatok 12,30 hod.
  Recyklácia je proces opätovného využitia predtým už použitých materiálov a produktov, (napr. recyklácia papiera, farebných a ostatných kovov, skla, plastov a pneumatík,...). Recyklácia zabraňuje mrhaniu zdrojov, redukuje spotrebu surových prírodných materiálov, redukuje množstvo uskladnených odpadov a redukuje spotrebu energie, čím prispieva k redukcii emisií skleníkových plynov oproti použitiu surových materiálov. Zdroj: Wikipédia
Kategória junior, senior
Cieľ vytvoriť aranžmá, pri ktorom budú použité len materiály a produkty, ktoré sa dajú recyklovať.
Technika vypichovaním,tvar nie je daný,veľkosť má byť minimálne 60cm,
Materiál účastník si zabezpečí rastlinný a pomocný materiál, pomôcky, apod.,
Príprava rastliny nesmú byť vopred pripravené iným spôsobom ani konštrukcia či iný materiál
Pracovný čas 60 min.

 

 

Téma č.3 NATURAL Začiatok 14 hod.
Kategória junior, senior
Cieľ Kytica, ktorá bude mať naturálny charakter, bez použitia kvetín, ktoré sú produkčne pestované a s použitím len prírodných materiálov.
Technika voľne viazanátvar nie je daný
Materiál účastník si zabezpečí rastlinný a pomocný materiál, pomôcky, apod.,
Príprava účastník si zabezpečí vhodnú nádobu  na kyticu,rastlinný materiál môže byť vopred pripravený (zarezanie, očistenie, nie nadrôtovanie)
Pracovný čas 45 min.

 

 

 

Téma č.4 DEŇ ZEME Začiatok 15 hod.
  Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou. Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.
Kategória senior
Cieľ vytvoriť obojstranný vstup na Medzinárodný filmový festival zameraný na životné prostredie, ekológiu a trvalo udržateľný rozvoj pri príležitosti Dňa Zeme.
Technika ľubovoľná,veľkosť plochy: 1,50x1,50m
Materiál účastník si zabezpečí rastlinný a pomocný materiál, pomôcky, apod.,
Príprava rastlinný materiál môže byť vopred pripravený (zarezanie, očistenie, nie nadrôtovanie), ako aj konštrukcia
Pracovný čas 90 min.

*

    

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down