Legislativní problematika – Aktuální témata les. hospod. A

Organizátor: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
klara.kanska@ekomonitor.cz
Web: http://www.ekomonitor.cz/seminare/2012-06-14-0#hlavni

Termín akce: od 14. 6. 2012 09:00
do 14. 6. 2012 15:00
Místo konání:

Přednášející: JUDr. Ing. Jiří Staněk, CSc. – Ministerstvo zemědělství – Problematika lesů ve vlastnictví státu – Zkvalitnění veřejné správy lesů Ing. Lada Krnáčová – Ministerstvo zemědělství – Novela zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a Národní program ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin Semináře jsou pořádány pod odbornou záštitou a s finančním přispěním Ministerstva zemědělství, sekce lesního hospodářství.

Program:

vložné činí 850,- Kč včetně DPH

Upozornění na akci

Zadejte svůj email a my vám akci před jejim konáním připomeneme.