Archiv pro rubriku: Rádce

Filtr

Světelné zdroje a svítidla pro osvětlování rostlin

Světelné zdroje pro osvětlování rostlin v interiéru musejí vyhovovat potřebám rostlin jak z hlediska intenzity osvětlení, tak z hlediska spektrálního složení emitovaného záření. Stejnou měrou je nutné ale přihlížet i k potřebám člověka. Spektrální činnost lidského oka je zcela odlišná od akčních spekter rostlin. Z toho vyplývá jediné: světelné zdroje...

Kategorie: Rádce

Zásady pro osvětlování rostlin v interiérech

Úkolem každého biofilního dizajnéra je vytvářet dobrou pohodu pro člověka vnášením přírody do interiéru. Příroda jsou především rostliny a světlo. Dobře umístěné rostliny mají příznivé fyzikální účinky na vytváření čerstvého vzduchu a psychologické účinky na příjemný duševní stav člověka. Aby tomu tak bylo, musí být rostliny náležitě osvětlené. Intenzita jejich...

Kategorie: Rádce

Ohlédnutí za rokem 2016

Jednou z prvních svazových akcí roku 2016 byl zájezd po zahradnických podnicích v Polsku, kterého se ve dnech 17. až 19. února účastnili členové SKF ČR z květinářské sekce. Po večerním příjezdu do města Tychy, jsme ráno 18. 2. navštívili místní Slezskou květinovou burzu a společnost Brinkman se zahradnickou technikou...

Kategorie: Rádce

Stanovení světelných podmínek pro rostliny v interiéru

Každý už od svých mladých let ví, že sluneční záření je nezbytnou podmínkou života všech tvorů a rostlin na zemi. Jeho infračervená složka vytváří příznivé teplotní podmínky pro život, jeho viditelná složka umožňuje růst rostlin a zajišťování naší potravy a část viditelné složky, kterou vnímají naše oči, světlo, nám umožňuje...

Kategorie: Interiér - exteriér, Rádce

Interiérová floristika

Vertikální rostlinná díla pro interiéry jsou rostlinné obrazy, mobilní zelené stěny (pojízdné, přenosné, návěsné) a velkoplošné vertikální zahrady. Rostlinné obrazy a mobilní zelené stěny jsou součástí menších prostorů, kanceláří, laboratoří a dílen, kaváren, jednacích prostorů, ale též bytů. Vertikální zahrady bývají především v prostorných vstupních halách, ve foyerech divadel a...

Kategorie: Inspirace, Rádce

Interiérová floristika – technické prvky pro umístění rostlin v interiéru

Biofilní dizajn nepoužívá rostliny v interiéru jen jako ozdobný prvek, ale považuje je za důležitou součást interiéru, ovlivňující vnitřní prostředí, životní projevy a zdravotní stav lidí. Z toho důvodu využívá celých skupin rostlin, umístěných buď v různě vytvořených nádobách, velmi často propojených technickými prvky, nebo v různě sestavených blocích a...

Kategorie: Rádce