Nepotravinářské využití zemědělské půdy – Olomouc

Organizátor: CZ Biom
simkova@biom.cz
Web: http://biom.cz/cz/akce/nepotravinarske-vyuziti-zemedelske-pudy-olomouc

Termín akce: od 18. 5. 2012 09:00
do 18. 5. 2012 16:00
Místo konání: Horka nad Moravou (Olomouc), Skrbeňská 669/70; Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce

Seminář je zaměřen na praktické příklady pěstování a péči o energetické dřeviny a byliny, ale také informace o ekonomice pěstování energetických plodin a uplatnění produkce na trhu. S ohledem na zavedení certifikace biopaliv od 1.1.2012, do jejíhož výrobního řetězce spadají i zemědělci jakožto výrobci surovin pro jejich výrobu, budou na semináři poskytnuty také informace o požadavcích na certifikace biopaliv. Semináře jsou zaměřené především pro zemědělce a potenciální pěstitele energetické biomasy.

Program:

Na semináře se registrujte na emailu sekretariat@biom.cz . Počet míst je omezen.

Upozornění na akci

Zadejte svůj email a my vám akci před jejim konáním připomeneme.